Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  6.093.731,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Risley Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.341.654,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Remao Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  5.580.309,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.420.871,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Royal Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  7.299.013,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Welss Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.935.221,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  13.519.545,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  6.837.502,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  7.403.374,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.393.632,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.039 crt - AAA

  8.030.618,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.065 crt - AAA

  9.629.280,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Algan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.930.270,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  7.863.803,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Micah Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  13.380.037,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.412.565,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  11.221.994,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.566.402,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  9.331.880,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.970.056,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.695.020,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Taina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.004 crt - AAA

  5.818.771,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  6.130.230,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.004 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.058.390,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.810.466,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Verley Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.222.424,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Versie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.353.897,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.306.313,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.146.097,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.345 crt - AAA

  13.471.691,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Intens Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  5.712.518,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.827.076,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Proline Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  5.004.164,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Roan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  6.779.914,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  17.250.026,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  5.287.506,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.608.156,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.763.887,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  5.916.643,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  5.844.996,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  9.058.812,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.836.691,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.952.060,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  7.224.392,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.261.702,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  9.338.638,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Redistribution Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  7.216.012,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Responsively Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  8.852.794,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.316.738,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.483.325,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.994.466,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.038.340,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.832.323,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng