Đang tải...
Tìm thấy 98 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Yoselin Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  13.616.335,00 ₫
  4.677.295  - 53.626.675  4.677.295 ₫ - 53.626.675 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Ahelia Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  14.201.402,00 ₫
  4.106.827  - 59.033.952  4.106.827 ₫ - 59.033.952 ₫
 3. Dây chuyền Alfia Angel

  Dây chuyền GLAMIRA Alfia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.425.112,00 ₫
  6.423.845  - 55.113.677  6.423.845 ₫ - 55.113.677 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Tashira Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tashira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.785.152,00 ₫
  6.453.045  - 101.670.345  6.453.045 ₫ - 101.670.345 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Chenille Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chenille

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.538.783,00 ₫
  3.649.912  - 42.960.821  3.649.912 ₫ - 42.960.821 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Tessalin Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tessalin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  61.114.677,00 ₫
  5.034.175  - 1.049.904.158  5.034.175 ₫ - 1.049.904.158 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Estelita Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Estelita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  18.695.662,00 ₫
  5.407.277  - 77.675.544  5.407.277 ₫ - 77.675.544 ₫
 8. Dây Chuyền Cielo Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Cielo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - SI

  50.538.582,00 ₫
  5.351.041  - 206.152.475  5.351.041 ₫ - 206.152.475 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Esselina Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Esselina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  26.787.924,00 ₫
  6.168.352  - 114.323.376  6.168.352 ₫ - 114.323.376 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Fairy Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fairy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  12.537.854,00 ₫
  3.330.883  - 48.368.101  3.330.883 ₫ - 48.368.101 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Cantella Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cantella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  19.842.546,00 ₫
  6.283.256  - 87.976.408  6.283.256 ₫ - 87.976.408 ₫
 13. Dây Chuyền Sylenad Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Sylenad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  20.362.726,00 ₫
  7.440.413  - 90.193.396  7.440.413 ₫ - 90.193.396 ₫
 14. Dây Chuyền Hayward Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Hayward

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.158.652,00 ₫
  4.245.794  - 780.189.129  4.245.794 ₫ - 780.189.129 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Gerasim Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gerasim

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.068.451,00 ₫
  5.576.255  - 86.070.345  5.576.255 ₫ - 86.070.345 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Gordana Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gordana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.371.688,00 ₫
  5.332.927  - 70.145.908  5.332.927 ₫ - 70.145.908 ₫
 17. Dây Chuyền Sonovia Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Sonovia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  12.816.058,00 ₫
  5.112.580  - 53.788.896  5.112.580 ₫ - 53.788.896 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Camorria Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Camorria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.805.936,00 ₫
  5.166.653  - 65.468.614  5.166.653 ₫ - 65.468.614 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Udonis Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Udonis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  22.340.979,00 ₫
  8.383.984  - 99.858.907  8.383.984 ₫ - 99.858.907 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Sukmas Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sukmas

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.726 crt - AAA

  20.535.758,00 ₫
  7.115.977  - 53.564.492  7.115.977 ₫ - 53.564.492 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Vestal Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vestal

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  12.394.560,00 ₫
  4.542.113  - 63.265.149  4.542.113 ₫ - 63.265.149 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Tanille Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tanille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.233 crt - VS

  19.299.655,00 ₫
  6.692.047  - 92.112.980  6.692.047 ₫ - 92.112.980 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Taffia Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Taffia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.248 crt - AAA

  14.512.321,00 ₫
  5.414.037  - 79.716.795  5.414.037 ₫ - 79.716.795 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Pavitra Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pavitra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  16.780.404,00 ₫
  5.412.684  - 70.294.609  5.412.684 ₫ - 70.294.609 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Carolita Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carolita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  27.294.044,00 ₫
  8.512.136  - 117.135.155  8.512.136 ₫ - 117.135.155 ₫
 28. Dây Chuyền Akujan Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Akujan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.055 crt - VS

  9.235.627,00 ₫
  4.369.079  - 40.716.798  4.369.079 ₫ - 40.716.798 ₫
 29. Dây chuyền Seraphic Angel

  Dây chuyền GLAMIRA Seraphic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.315 crt - VS

  17.316.265,00 ₫
  5.580.310  - 72.079.014  5.580.310 ₫ - 72.079.014 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Tiericka Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tiericka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.885.499,00 ₫
  5.223.430  - 69.591.662  5.223.430 ₫ - 69.591.662 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Donataires Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donataires

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  14.104.882,00 ₫
  5.255.874  - 199.663.741  5.255.874 ₫ - 199.663.741 ₫
 32. Dây Chuyền Valaysia Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Valaysia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.574.970,00 ₫
  5.339.686  - 53.045.397  5.339.686 ₫ - 53.045.397 ₫
 33. Dây Chuyền Crane Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Crane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  15.776.273,00 ₫
  7.002.424  - 78.027.021  7.002.424 ₫ - 78.027.021 ₫
 34. Dây Chuyền Negeb Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Negeb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  16.731.467,00 ₫
  7.602.631  - 101.670.339  7.602.631 ₫ - 101.670.339 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Hsien Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hsien

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  10.210.561,00 ₫
  4.853.031  - 45.799.640  4.853.031 ₫ - 45.799.640 ₫
 36. Dây Chuyền Leta Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Leta

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire Vàng

  0.13 crt - AAA

  9.124.778,00 ₫
  3.920.275  - 45.826.676  3.920.275 ₫ - 45.826.676 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Ingelas Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ingelas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  11.949.001,00 ₫
  4.087.902  - 51.315.065  4.087.902 ₫ - 51.315.065 ₫
 38. Dây Chuyền Trasiya Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Trasiya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.344.771,00 ₫
  6.304.885  - 79.432.907  6.304.885 ₫ - 79.432.907 ₫
 39. Dây Chuyền Leafeon Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Leafeon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.518.540,00 ₫
  5.190.986  - 54.883.871  5.190.986 ₫ - 54.883.871 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Casidhe Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Casidhe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.394.705,00 ₫
  6.491.437  - 94.424.593  6.491.437 ₫ - 94.424.593 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Longly Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Longly

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  12.096.079,00 ₫
  4.866.549  - 161.434.282  4.866.549 ₫ - 161.434.282 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Cartisha Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cartisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.718.068,00 ₫
  6.042.633  - 66.888.026  6.042.633 ₫ - 66.888.026 ₫
 43. Dây Chuyền Georgianne Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Georgianne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  17.575.003,00 ₫
  8.375.872  - 774.876.477  8.375.872 ₫ - 774.876.477 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Jenety Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Jenety

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  12.197.195,00 ₫
  5.015.249  - 876.979.403  5.015.249 ₫ - 876.979.403 ₫
 46. Dây Chuyền Boyza Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Boyza

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.158 crt - VS

  9.039.072,00 ₫
  4.019.769  - 43.569.135  4.019.769 ₫ - 43.569.135 ₫
  Mới

 47. Mặt Dây Chuyền Brigadier Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brigadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  12.448.633,00 ₫
  4.542.113  - 794.383.231  4.542.113 ₫ - 794.383.231 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Hawor Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hawor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.308 crt - VS

  20.274.316,00 ₫
  4.499.936  - 75.418.006  4.499.936 ₫ - 75.418.006 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Ephermia Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ephermia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  16.427.037,00 ₫
  5.469.461  - 73.579.529  5.469.461 ₫ - 73.579.529 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Dowin Women Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dowin Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.150.803,00 ₫
  5.190.987  - 71.754.580  5.190.987 ₫ - 71.754.580 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Dayshalie Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dayshalie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  24.179.182,00 ₫
  6.839.125  - 106.496.338  6.839.125 ₫ - 106.496.338 ₫
 52. Dây Chuyền Shanvitha Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Shanvitha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  19.925.547,00 ₫
  7.307.935  - 88.071.038  7.307.935 ₫ - 88.071.038 ₫
 53. Dây Chuyền Tallinn Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Tallinn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  15.545.381,00 ₫
  6.312.996  - 70.537.936  6.312.996 ₫ - 70.537.936 ₫
 54. Dây Chuyền Pidgey Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Pidgey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  34.869.642,00 ₫
  8.537.009  - 135.925.448  8.537.009 ₫ - 135.925.448 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Reospor Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reospor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.152 crt - VS

  13.714.207,00 ₫
  5.576.255  - 72.849.550  5.576.255 ₫ - 72.849.550 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Najden Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Najden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  17.825.631,00 ₫
  5.515.423  - 90.382.651  5.515.423 ₫ - 90.382.651 ₫
 57. Dây Chuyền Chingis Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Chingis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.51 crt - AAA

  19.223.953,00 ₫
  8.348.836  - 105.117.486  8.348.836 ₫ - 105.117.486 ₫
 58. Dây Chuyền Sidelya Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Sidelya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  15.237.707,00 ₫
  6.002.077  - 80.406.220  6.002.077 ₫ - 80.406.220 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Casmera Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Casmera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  26.221.242,00 ₫
  7.997.364  - 118.703.273  7.997.364 ₫ - 118.703.273 ₫
 60. Dây Chuyền Curtissa Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Curtissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.836.140,00 ₫
  4.790.847  - 56.181.614  4.790.847 ₫ - 56.181.614 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Autavia Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Autavia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  19.102.559,00 ₫
  7.664.816  - 97.858.213  7.664.816 ₫ - 97.858.213 ₫
 62. Dây Chuyền Deepak Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Deepak

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  23.139.903,00 ₫
  6.177.273  - 93.437.759  6.177.273 ₫ - 93.437.759 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Ashantis Angel

  Dây Chuyền GLAMIRA Ashantis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  15.278.263,00 ₫
  6.780.726  - 94.762.547  6.780.726 ₫ - 94.762.547 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Filomena Angel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Filomena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.778.402,00 ₫
  5.906.098  - 50.193.058  5.906.098 ₫ - 50.193.058 ₫

You’ve viewed 60 of 98 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng