Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  14.698.514,00 ₫
  5.235.824  - 58.683.681  5.235.824 ₫ - 58.683.681 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Tashira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  20.961.974,00 ₫
  7.428.643  - 113.857.946  7.428.643 ₫ - 113.857.946 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Tessalin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  64.901.861,00 ₫
  5.765.067  - 1.104.348.538  5.765.067 ₫ - 1.104.348.538 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Esselina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  29.228.068,00 ₫
  7.045.721  - 126.466.378  7.045.721 ₫ - 126.466.378 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Chenille

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.662.301,00 ₫
  4.181.583  - 48.579.955  4.181.583 ₫ - 48.579.955 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Cantella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  22.031.780,00 ₫
  7.250.908  - 99.310.845  7.250.908 ₫ - 99.310.845 ₫
 7. Dây chuyền nữ Sylenad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  22.613.382,00 ₫
  8.482.035  - 101.843.854  8.482.035 ₫ - 101.843.854 ₫
 8. Dây chuyền nữ Hayward

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.116.077,00 ₫
  4.724.127  - 819.463.091  4.724.127 ₫ - 819.463.091 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Fairy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  13.532.482,00 ₫
  3.735.831  - 52.966.727  3.735.831 ₫ - 52.966.727 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Ahelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  15.533.415,00 ₫
  4.655.637  - 65.617.606  4.655.637 ₫ - 65.617.606 ₫
 12. Dây chuyền nữ Cielo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - SI

  53.721.536,00 ₫
  6.053.178  - 219.947.064  6.053.178 ₫ - 219.947.064 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Vestal

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  13.604.934,00 ₫
  5.115.541  - 69.834.571  5.115.541 ₫ - 69.834.571 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Gordana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.074.530,00 ₫
  6.091.952  - 78.523.211  6.091.952 ₫ - 78.523.211 ₫
 15. Dây chuyền nữ Akujan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.055 crt - VS

  10.001.554,00 ₫
  4.767.146  - 44.532.805  4.767.146 ₫ - 44.532.805 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Sukmas

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.726 crt - AAA

  23.128.191,00 ₫
  8.320.715  - 81.848.666  8.320.715 ₫ - 81.848.666 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Tanille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.233 crt - VS

  21.648.858,00 ₫
  7.755.812  - 104.702.331  7.755.812 ₫ - 104.702.331 ₫
 18. Dây chuyền nữ Crane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  16.959.539,00 ₫
  7.584.869  - 84.226.009  7.584.869 ₫ - 84.226.009 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Sonovia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  14.083.233,00 ₫
  5.708.462  - 60.127.066  5.708.462 ₫ - 60.127.066 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Estelita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  20.460.467,00 ₫
  6.203.744  - 86.405.248  6.203.744 ₫ - 86.405.248 ₫
 22. Dây chuyền GLAMIRA Alfia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  14.081.818,00 ₫
  7.381.096  - 63.848.747  7.381.096 ₫ - 63.848.747 ₫
 23. Dây chuyền nữ Boyza

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.158 crt - VS

  9.684.575,00 ₫
  4.336.960  - 46.881.850  4.336.960 ₫ - 46.881.850 ₫
 24. Dây chuyền nữ Valaysia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.063.040,00 ₫
  6.077.801  - 60.410.087  6.077.801 ₫ - 60.410.087 ₫
 25. Dây chuyền nữ Negeb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  18.849.249,00 ₫
  8.692.034  - 114.070.211  8.692.034 ₫ - 114.070.211 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Hawor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.308 crt - VS

  21.890.554,00 ₫
  5.097.711  - 82.768.471  5.097.711 ₫ - 82.768.471 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Tiericka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  17.704.160,00 ₫
  6.042.423  - 79.004.337  6.042.423 ₫ - 79.004.337 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Pavitra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.640.949,00 ₫
  6.240.536  - 79.740.187  6.240.536 ₫ - 79.740.187 ₫
 30. Dây chuyền nữ Leta

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire Vàng

  0.13 crt - AAA

  9.885.517,00 ₫
  4.282.054  - 49.881.833  4.282.054 ₫ - 49.881.833 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Casidhe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  23.730.735,00 ₫
  7.508.454  - 106.485.342  7.508.454 ₫ - 106.485.342 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Docelyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.222 crt - AAA

  21.751.027,00 ₫
  8.352.412  - 123.310.731  8.352.412 ₫ - 123.310.731 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Brigadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  13.921.064,00 ₫
  5.264.125  - 836.656.406  5.264.125 ₫ - 836.656.406 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Camorria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  16.462.845,00 ₫
  5.923.556  - 74.051.535  5.923.556 ₫ - 74.051.535 ₫
 35. Dây chuyền GLAMIRA Seraphic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.315 crt - VS

  18.794.060,00 ₫
  6.249.026  - 79.273.208  6.249.026 ₫ - 79.273.208 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Carolita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  30.499.382,00 ₫
  9.911.273  - 133.655.021  9.911.273 ₫ - 133.655.021 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Cartisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.741.617,00 ₫
  7.089.588  - 77.660.005  7.089.588 ₫ - 77.660.005 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Dayshalie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  26.719.682,00 ₫
  7.890.528  - 119.546.597  7.890.528 ₫ - 119.546.597 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Dowin Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 80.843.956  6.007.047 ₫ - 80.843.956 ₫
 40. Dây chuyền nữ Tallinn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  17.014.445,00 ₫
  7.032.985  - 78.084.532  7.032.985 ₫ - 78.084.532 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Andegasi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  16.423.222,00 ₫
  5.131.107  - 70.711.921  5.131.107 ₫ - 70.711.921 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Najden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  19.586.792,00 ₫
  6.304.215  - 99.919.333  6.304.215 ₫ - 99.919.333 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Ednila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.335 crt - VS

  27.283.454,00 ₫
  6.291.479  - 107.263.637  6.291.479 ₫ - 107.263.637 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Chingis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.51 crt - AAA

  21.643.763,00 ₫
  9.551.840  - 118.739.996  9.551.840 ₫ - 118.739.996 ₫
 46. Dây chuyền nữ Jenety

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  13.472.482,00 ₫
  5.653.274  - 922.056.947  5.653.274 ₫ - 922.056.947 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Deathday

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  11.828.432,00 ₫
  3.742.623  - 47.518.635  3.742.623 ₫ - 47.518.635 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Taffia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.248 crt - AAA

  16.155.488,00 ₫
  6.219.309  - 88.966.554  6.219.309 ₫ - 88.966.554 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Ingelas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  13.323.898,00 ₫
  4.715.071  - 58.386.513  4.715.071 ₫ - 58.386.513 ₫
 50. Dây chuyền nữ Curtissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  15.002.758,00 ₫
  5.292.427  - 61.782.725  5.292.427 ₫ - 61.782.725 ₫
 51. Dây chuyền nữ Pidgey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  45.382.141,00 ₫
  9.710.896  - 157.824.715  9.710.896 ₫ - 157.824.715 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Autavia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  21.776.215,00 ₫
  8.974.485  - 112.626.816  8.974.485 ₫ - 112.626.816 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Ephermia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  18.345.194,00 ₫
  6.339.592  - 83.603.370  6.339.592 ₫ - 83.603.370 ₫
 54. Dây chuyền nữ Deepak

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  24.816.107,00 ₫
  6.810.533  - 101.207.061  6.810.533 ₫ - 101.207.061 ₫
 55. Dây chuyền nữ Ashantis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  16.994.351,00 ₫
  7.617.699  - 104.928.742  7.617.699 ₫ - 104.928.742 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Minh

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  17.461.896,00 ₫
  6.983.457  - 809.155.596  6.983.457 ₫ - 809.155.596 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Filomena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  13.145.313,00 ₫
  6.699.307  - 57.211.989  6.699.307 ₫ - 57.211.989 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Hsien

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  11.355.793,00 ₫
  5.462.237  - 51.763.900  5.462.237 ₫ - 51.763.900 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Udonis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  25.774.121,00 ₫
  9.885.801  - 116.419.254  9.885.801 ₫ - 116.419.254 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Gerasim

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.065.261,00 ₫
  6.389.120  - 95.617.466  6.389.120 ₫ - 95.617.466 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Donataires

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.914.357,00 ₫
  6.133.555  - 215.588.595  6.133.555 ₫ - 215.588.595 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Eyonadra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.734 crt - VS

  32.515.600,00 ₫
  6.319.781  - 1.464.941.167  6.319.781 ₫ - 1.464.941.167 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Dây chuyền nữ Yanisyarvi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.386.048,00 ₫
  5.796.764  - 63.862.901  5.796.764 ₫ - 63.862.901 ₫
 65. Dây chuyền nữ Leafeon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.717.094,00 ₫
  5.735.067  - 60.424.240  5.735.067 ₫ - 60.424.240 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng