Đang tải...
Tìm thấy 940 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Elsie Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.716.716,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Inga Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  52.602.810,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Jolandi Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.784.113,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 4. Dây Chuyền Lamyra Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.052.128,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Sipura Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Paulin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paulin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  10.520.938,00 ₫
  3.028.074  - 46.583.694  3.028.074 ₫ - 46.583.694 ₫
 7. Dây Chuyền Pepelexa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Pepelexa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  9.910.187,00 ₫
  3.238.958  - 49.003.456  3.238.958 ₫ - 49.003.456 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Ingle Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ingle

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.030.692,00 ₫
  2.917.766  - 35.066.193  2.917.766 ₫ - 35.066.193 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Mathilda Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.944.405,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Lisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.298.082,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Calissa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.167.067,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Dyta Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.418.225,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Despina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.323.185,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Olga Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  94.639.532,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Niger Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  11.486.678,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Laima Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.902.694,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sidania Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sidania

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.069.237,00 ₫
  4.182.529  - 45.069.661  4.182.529 ₫ - 45.069.661 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Katrin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katrin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  10.108.093,00 ₫
  3.828.352  - 47.705.709  3.828.352 ₫ - 47.705.709 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Gniddalc Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gniddalc

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.075 crt - VS

  10.308.432,00 ₫
  3.862.959  - 47.989.588  3.862.959 ₫ - 47.989.588 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Afra Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.658.554,00 ₫
  2.984.546  - 40.270.695  2.984.546 ₫ - 40.270.695 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Cardea Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cardea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.712 crt - SI

  62.436.486,00 ₫
  4.151.437  - 235.094.933  4.151.437 ₫ - 235.094.933 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Larisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.521.134,00 ₫
  3.051.867  - 34.822.869  3.051.867 ₫ - 34.822.869 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Aceline Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aceline

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  10.078.353,00 ₫
  3.837.815  - 39.675.900  3.837.815 ₫ - 39.675.900 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Hora Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  12.440.252,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Salinas Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salinas

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  10.922.969,00 ₫
  3.467.416  - 1.187.722.162  3.467.416 ₫ - 1.187.722.162 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Cetsay Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cetsay

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  7.446.090,00 ₫
  2.280.789  - 26.698.431  2.280.789 ₫ - 26.698.431 ₫
 30. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Swin - Aries Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swin - Aries

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  10.573.120,00 ₫
  3.994.626  - 45.840.199  3.994.626 ₫ - 45.840.199 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Danny Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Fayanna Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  207.914.440,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 33. Dây Chuyền Turtle Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.358.569,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Daina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  11.107.358,00 ₫
  4.174.418  - 26.649.227  4.174.418 ₫ - 26.649.227 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Peleng Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  21.185.442,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Titina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Titina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.896.086,00 ₫
  6.191.333  - 53.870.003  6.191.333 ₫ - 53.870.003 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Raven Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Raven

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.99 crt - VS

  65.838.475,00 ₫
  10.157.571  - 769.590.857  10.157.571 ₫ - 769.590.857 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Selezionare Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Selezionare

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.346.900,00 ₫
  4.088.983  - 139.007.596  4.088.983 ₫ - 139.007.596 ₫
 39. Dây Chuyền Bedelia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Bedelia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  16.891.523,00 ₫
  6.134.556  - 68.469.656  6.134.556 ₫ - 68.469.656 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Marshell Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marshell

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.576 crt - VS

  30.044.726,00 ₫
  7.891.921  - 3.286.232.748  7.891.921 ₫ - 3.286.232.748 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Eynan - K Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eynan - K

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.194 crt - VS

  20.720.956,00 ₫
  6.053.988  - 182.523.209  6.053.988 ₫ - 182.523.209 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Cotapleat Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cotapleat

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  7.914.090,00 ₫
  2.301.337  - 28.604.494  2.301.337 ₫ - 28.604.494 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Marcelina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marcelina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  10.906.748,00 ₫
  3.632.338  - 35.620.440  3.632.338 ₫ - 35.620.440 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Jeraldine Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Jeraldine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.96 crt - AAA

  19.569.208,00 ₫
  5.831.748  - 1.489.502.363  5.831.748 ₫ - 1.489.502.363 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Herlimes Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Herlimes

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - VS

  37.902.313,00 ₫
  5.488.387  - 928.916.312  5.488.387 ₫ - 928.916.312 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Telema Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Telema

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.051 crt - AAA

  9.726.880,00 ₫
  4.242.008  - 39.919.227  4.242.008 ₫ - 39.919.227 ₫
 48. Dây Chuyền Dorie Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Dorie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.800.723,00 ₫
  5.035.527  - 55.978.844  5.035.527 ₫ - 55.978.844 ₫
 49. Dây Chuyền Alaura Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Alaura

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.678.629,00 ₫
  6.323.811  - 359.867.878  6.323.811 ₫ - 359.867.878 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Cabrera Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cabrera

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.834.594,00 ₫
  3.766.168  - 60.142.443  3.766.168 ₫ - 60.142.443 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Acnelyse Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acnelyse

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  15.733.284,00 ₫
  3.841.870  - 77.797.210  3.841.870 ₫ - 77.797.210 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Shellos Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  17.452.529,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Lorey Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorey

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  7.981.140,00 ₫
  2.622.528  - 28.469.312  2.622.528 ₫ - 28.469.312 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Helaine Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Helaine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.135 crt - VS

  17.445.500,00 ₫
  6.735.305  - 85.137.591  6.735.305 ₫ - 85.137.591 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Adelika Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  10.129.723,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Manucan Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  19.081.471,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Solenad Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Solenad

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.301.327,00 ₫
  2.596.845  - 33.727.895  2.596.845 ₫ - 33.727.895 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Mecole Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.645.872,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 59. Dây Chuyền Lona Vàng Trắng-Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lona

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.547.080,00 ₫
  5.112.580  - 67.739.674  5.112.580 ₫ - 67.739.674 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Cupid Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupid

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.234.082,00 ₫
  3.467.416  - 47.976.069  3.467.416 ₫ - 47.976.069 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Meda Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.36 crt - VS

  40.451.032,00 ₫
  11.659.984  - 2.669.776.004  11.659.984 ₫ - 2.669.776.004 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Maris Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maris

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.407.615,00 ₫
  5.080.678  - 59.385.431  5.080.678 ₫ - 59.385.431 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Samara Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samara

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.964.953,00 ₫
  4.156.845  - 48.814.202  4.156.845 ₫ - 48.814.202 ₫
 65. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Jeanmarie I Vàng Trắng-Vàng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jeanmarie I

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.264.634,00 ₫
  3.520.137  - 50.449.899  3.520.137 ₫ - 50.449.899 ₫

You’ve viewed 60 of 940 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng