Đang tải...
Tìm thấy 972 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Zoya Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.151.815,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Monissa Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  128.258.472,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 3. Dây Chuyền Lamyra Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.052.128,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 4. Dây Chuyền Liezel Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  11.791.919,00 ₫
  4.873.308  - 46.462.032  4.873.308 ₫ - 46.462.032 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Winona Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  11.249.029,00 ₫
  4.047.888  - 45.596.871  4.047.888 ₫ - 45.596.871 ₫
 6. Dây Chuyền Galaviz Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Galaviz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.248 crt - AAA

  17.230.019,00 ₫
  8.166.881  - 98.371.905  8.166.881 ₫ - 98.371.905 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Jolandi Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.784.113,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Agatane Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agatane

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAA

  21.124.341,00 ₫
  9.581.696  - 132.113.320  9.581.696 ₫ - 132.113.320 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Quax Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.787.940,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 11. Dây Chuyền Cassandra Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Cassandra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  11.769.209,00 ₫
  4.075.735  - 45.813.159  4.075.735 ₫ - 45.813.159 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Burier Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.095.850,00 ₫
  3.143.790  - 36.053.019  3.143.790 ₫ - 36.053.019 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Kesha Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  21.441.207,00 ₫
  9.841.245  - 140.791.997  9.841.245 ₫ - 140.791.997 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Cupide Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.270.235,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 15. Dây Chuyền Tollefson Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Tollefson

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  17.157.291,00 ₫
  7.894.625  - 94.194.779  7.894.625 ₫ - 94.194.779 ₫
 16. Dây Chuyền Dina Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Dina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.892 crt - SI

  100.148.737,00 ₫
  3.503.916  - 244.814.515  3.503.916 ₫ - 244.814.515 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Inga Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  52.602.810,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Blanchar Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.493.091,00 ₫
  3.670.189  - 111.868.471  3.670.189 ₫ - 111.868.471 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Velours Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  15.901.180,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Agen Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.22 crt - VS

  36.861.683,00 ₫
  6.053.988  - 881.616.146  6.053.988 ₫ - 881.616.146 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Compoo Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Compoo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.055 crt - VS

  7.393.910,00 ₫
  2.219.146  - 28.253.026  2.219.146 ₫ - 28.253.026 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Lynda Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lynda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.783.504,00 ₫
  2.445.170  - 28.618.015  2.445.170 ₫ - 28.618.015 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Druella Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Druella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.246 crt - VS

  17.356.819,00 ₫
  5.371.048  - 205.665.817  5.371.048 ₫ - 205.665.817 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Shellos Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shellos

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  17.452.529,00 ₫
  3.737.510  - 787.894.501  3.737.510 ₫ - 787.894.501 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Kestner Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kestner

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  15.833.589,00 ₫
  6.324.352  - 80.216.967  6.324.352 ₫ - 80.216.967 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Lordanis Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lordanis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.988.128,00 ₫
  3.739.673  - 181.819.726  3.739.673 ₫ - 181.819.726 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Carburant Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carburant

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  19.880.936,00 ₫
  4.397.198  - 64.454.749  4.397.198 ₫ - 64.454.749 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Could Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Could

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.393.174,00 ₫
  2.547.909  - 31.416.281  2.547.909 ₫ - 31.416.281 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Fide Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fide

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  13.792.342,00 ₫
  3.933.794  - 184.252.996  3.933.794 ₫ - 184.252.996 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Purpe Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Purpe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.983.835,00 ₫
  3.924.602  - 137.385.414  3.924.602 ₫ - 137.385.414 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Eliska Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eliska

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  16.215.344,00 ₫
  5.601.939  - 346.065.796  5.601.939 ₫ - 346.065.796 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Cotapleat Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cotapleat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  7.914.090,00 ₫
  2.301.337  - 28.604.494  2.301.337 ₫ - 28.604.494 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Maghunars Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maghunars

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.104.155,00 ₫
  2.568.456  - 30.375.377  2.568.456 ₫ - 30.375.377 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Idelia Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Idelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  59.702.296,00 ₫
  5.808.497  - 480.193.334  5.808.497 ₫ - 480.193.334 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Caressant Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caressant

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.584.854,00 ₫
  4.542.113  - 59.020.435  4.542.113 ₫ - 59.020.435 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Peleng Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  21.185.442,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 39. Dây Chuyền Sheet Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Sheet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.169.229,00 ₫
  4.488.039  - 132.721.636  4.488.039 ₫ - 132.721.636 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Sipura Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Sonny Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sonny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.385 crt - VS

  24.188.916,00 ₫
  4.315.007  - 78.324.421  4.315.007 ₫ - 78.324.421 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ingle Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ingle

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.030.692,00 ₫
  2.917.766  - 35.066.193  2.917.766 ₫ - 35.066.193 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Inessa Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inessa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  13.613.361,00 ₫
  3.945.150  - 51.639.504  3.945.150 ₫ - 51.639.504 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Macy Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Macy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.006.588,00 ₫
  3.276.809  - 58.790.628  3.276.809 ₫ - 58.790.628 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Sarhujans Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarhujans

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  7.878.673,00 ₫
  2.280.789  - 28.401.724  2.280.789 ₫ - 28.401.724 ₫
 47. Dây Chuyền Dorie Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Dorie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.800.723,00 ₫
  5.035.527  - 55.978.844  5.035.527 ₫ - 55.978.844 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Niger Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  11.486.678,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Kritpu Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kritpu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.995.960,00 ₫
  6.123.742  - 79.081.442  6.123.742 ₫ - 79.081.442 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Indraft Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.036 crt - VS

  166.215.672,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Czlopa Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Czlopa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.529.049,00 ₫
  2.547.909  - 35.606.922  2.547.909 ₫ - 35.606.922 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Manger Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manger

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  7.558.021,00 ₫
  2.157.503  - 31.754.239  2.157.503 ₫ - 31.754.239 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Gleaning Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gleaning

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.885.887,00 ₫
  3.287.624  - 131.099.454  3.287.624 ₫ - 131.099.454 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Twig Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  11.859.781,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 55. Dây Chuyền Amelia Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Amelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.083 crt - VS

  14.825.673,00 ₫
  5.169.357  - 58.074.166  5.169.357 ₫ - 58.074.166 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Aigueperse Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.97 crt - AAA

  14.065.410,00 ₫
  4.136.567  - 2.676.440.472  4.136.567 ₫ - 2.676.440.472 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Roscoe Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Roscoe

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  10.567.712,00 ₫
  3.636.935  - 134.546.596  3.636.935 ₫ - 134.546.596 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Trami Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trami

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  8.338.021,00 ₫
  2.876.671  - 32.876.245  2.876.671 ₫ - 32.876.245 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Bassinoire Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bassinoire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.115.588,00 ₫
  2.794.481  - 126.232.906  2.794.481 ₫ - 126.232.906 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Sidania Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sidania

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.069.237,00 ₫
  4.182.529  - 45.069.661  4.182.529 ₫ - 45.069.661 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Sowbacc Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sowbacc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.033.321,00 ₫
  2.527.361  - 30.186.129  2.527.361 ₫ - 30.186.129 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Aiserey Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.2 crt - AAA

  14.170.851,00 ₫
  3.933.794  - 3.769.008.063  3.933.794 ₫ - 3.769.008.063 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Wamus Trái tim

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wamus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  8.562.693,00 ₫
  2.897.219  - 33.079.022  2.897.219 ₫ - 33.079.022 ₫
 65. Dây Chuyền Luana Trái tim

  Dây Chuyền GLAMIRA Luana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.063 crt - VS

  14.281.160,00 ₫
  4.820.588  - 58.533.782  4.820.588 ₫ - 58.533.782 ₫

You’ve viewed 60 of 972 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng