Đang tải...
Tìm thấy 604 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.526.468,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.970.338,00 ₫
  2.453.761  - 28.782.876  2.453.761 ₫ - 28.782.876 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  11.698.528,00 ₫
  3.665.076  - 48.098.826  3.665.076 ₫ - 48.098.826 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.919.833,00 ₫
  4.100.923  - 56.844.063  4.100.923 ₫ - 56.844.063 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Margid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.358.540,00 ₫
  3.110.362  - 38.759.248  3.110.362 ₫ - 38.759.248 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  11.106.171,00 ₫
  3.605.642  - 45.396.003  3.605.642 ₫ - 45.396.003 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  14.092.856,00 ₫
  4.853.750  - 59.787.448  4.853.750 ₫ - 59.787.448 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.955.805,00 ₫
  2.456.591  - 34.556.436  2.456.591 ₫ - 34.556.436 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  14.840.588,00 ₫
  4.497.147  - 59.136.504  4.497.147 ₫ - 59.136.504 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  19.590.188,00 ₫
  6.914.117  - 86.108.076  6.914.117 ₫ - 86.108.076 ₫
 12. Dây chuyền nữ Divertimento

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.100.046,00 ₫
  4.939.221  - 41.532.820  4.939.221 ₫ - 41.532.820 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.624.095,00 ₫
  4.559.977  - 54.056.342  4.559.977 ₫ - 54.056.342 ₫
 14. Dây chuyền nữ Lumpler

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - VS

  6.843.645,00 ₫
  3.247.908  - 41.730.929  3.247.908 ₫ - 41.730.929 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Pernek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  7.171.097,00 ₫
  2.107.913  - 24.764.027  2.107.913 ₫ - 24.764.027 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  13.362.671,00 ₫
  3.268.852  - 47.929.015  3.268.852 ₫ - 47.929.015 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.2 crt - VS

  21.170.840,00 ₫
  4.426.393  - 56.433.689  4.426.393 ₫ - 56.433.689 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm Ngọc Trai

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  18.283.779,00 ₫
  5.954.688  - 61.683.665  5.954.688 ₫ - 61.683.665 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - VS

  9.454.482,00 ₫
  2.924.136  - 39.113.015  2.924.136 ₫ - 39.113.015 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.504.774,00 ₫
  2.119.800  - 26.674.397  2.119.800 ₫ - 26.674.397 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Linora Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Linora Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.247.313,00 ₫
  3.704.698  - 36.650.762  3.704.698 ₫ - 36.650.762 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.095 crt - VS

  15.511.905,00 ₫
  4.734.882  - 62.759.129  4.734.882 ₫ - 62.759.129 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  20.146.035,00 ₫
  7.785.811  - 94.740.110  7.785.811 ₫ - 94.740.110 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reinvest Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - VS

  18.991.323,00 ₫
  6.643.836  - 85.145.817  6.643.836 ₫ - 85.145.817 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.075.223,00 ₫
  3.684.887  - 49.952.585  3.684.887 ₫ - 49.952.585 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Aquarinet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  7.986.754,00 ₫
  2.581.119  - 29.433.820  2.581.119 ₫ - 29.433.820 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Fabiola Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Fabiola Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.145 crt - VS

  18.517.269,00 ₫
  5.705.632  - 69.395.891  5.705.632 ₫ - 69.395.891 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  8.613.353,00 ₫
  2.645.647  - 38.037.548  2.645.647 ₫ - 38.037.548 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Austere Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Austere

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.211.271,00 ₫
  3.566.020  - 43.641.298  3.566.020 ₫ - 43.641.298 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm Ngọc Trai

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  18.728.683,00 ₫
  6.226.385  - 62.759.132  6.226.385 ₫ - 62.759.132 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Maiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.065 crt - VS

  12.445.128,00 ₫
  3.625.454  - 49.796.927  3.625.454 ₫ - 49.796.927 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Ghiaccio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  13.733.424,00 ₫
  5.915.065  - 63.806.293  5.915.065 ₫ - 63.806.293 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Aesce

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.801.377,00 ₫
  2.473.572  - 28.372.502  2.473.572 ₫ - 28.372.502 ₫
 36. Dây chuyền nữ Riankour Ngọc Trai
  Mới

  Dây chuyền nữ Riankour

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS1

  16.056.431,00 ₫
  6.290.063  - 65.108.174  6.290.063 ₫ - 65.108.174 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.656.175,00 ₫
  3.803.755  - 44.716.765  3.803.755 ₫ - 44.716.765 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Fabiola Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Fabiola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.139 crt - VS

  15.715.112,00 ₫
  4.299.036  - 55.627.091  4.299.036 ₫ - 55.627.091 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Client

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.726 crt - VS

  53.057.009,00 ₫
  4.280.356  - 88.343.913  4.280.356 ₫ - 88.343.913 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kanvika Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Kanvika Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.198 crt - VS

  17.791.046,00 ₫
  4.802.241  - 72.593.994  4.802.241 ₫ - 72.593.994 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Rooster

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.3 crt - VS

  13.593.047,00 ₫
  3.419.983  - 67.202.506  3.419.983 ₫ - 67.202.506 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Mael Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Mael Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.112 crt - VS

  14.404.459,00 ₫
  4.279.224  - 60.112.917  4.279.224 ₫ - 60.112.917 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Raccoglier

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.951.744,00 ₫
  3.721.114  - 40.683.767  3.721.114 ₫ - 40.683.767 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Ruperta Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Ruperta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  16.767.088,00 ₫
  4.437.714  - 69.169.478  4.437.714 ₫ - 69.169.478 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.616.367,00 ₫
  2.733.948  - 35.801.709  2.733.948 ₫ - 35.801.709 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Vimpa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.398 crt - VS

  41.600.460,00 ₫
  4.710.543  - 368.814.282  4.710.543 ₫ - 368.814.282 ₫
 48. Dây chuyền nữ Edittie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.132 crt - VS

  13.895.876,00 ₫
  6.057.706  - 59.221.413  6.057.706 ₫ - 59.221.413 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.473.826,00 ₫
  2.199.045  - 30.325.323  2.199.045 ₫ - 30.325.323 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lemuela Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Lemuela Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - VS

  13.734.839,00 ₫
  5.207.522  - 62.631.776  5.207.522 ₫ - 62.631.776 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Quito

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.766.368,00 ₫
  3.613.567  - 39.622.450  3.613.567 ₫ - 39.622.450 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Enema

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  14.219.364,00 ₫
  3.914.697  - 58.216.697  3.914.697 ₫ - 58.216.697 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.216.437,00 ₫
  6.240.536  - 70.825.135  6.240.536 ₫ - 70.825.135 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - VS

  205.380.439,00 ₫
  5.398.841  - 1.578.799.112  5.398.841 ₫ - 1.578.799.112 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lemuela Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Lemuela Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - VS

  13.289.936,00 ₫
  4.935.825  - 61.556.310  4.935.825 ₫ - 61.556.310 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Rianna Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Rianna

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.951.744,00 ₫
  3.427.342  - 42.155.458  3.427.342 ₫ - 42.155.458 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  17.077.841,00 ₫
  3.914.697  - 54.367.659  3.914.697 ₫ - 54.367.659 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Eliesha Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Eliesha

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.284.389,00 ₫
  3.070.739  - 38.334.718  3.070.739 ₫ - 38.334.718 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Katrielis Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Katrielis Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.876.561,00 ₫
  3.464.134  - 34.528.135  3.464.134 ₫ - 34.528.135 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Hirer

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.061.937,00 ₫
  3.204.890  - 35.589.452  3.204.890 ₫ - 35.589.452 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Eliesha Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Eliesha Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.729.292,00 ₫
  3.308.474  - 39.410.185  3.308.474 ₫ - 39.410.185 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Corey Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Corey Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - AAA

  10.417.308,00 ₫
  3.328.285  - 48.084.673  3.328.285 ₫ - 48.084.673 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Bascombe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - VS

  22.306.591,00 ₫
  6.516.478  - 95.617.470  6.516.478 ₫ - 95.617.470 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Leovan Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Leovan Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  13.338.898,00 ₫
  4.835.354  - 60.211.976  4.835.354 ₫ - 60.211.976 ₫

You’ve viewed 60 of 604 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng