Đang tải...
Tìm thấy 592 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.074.415,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  10.821.313,00 ₫
  3.311.957  - 43.920.612  3.311.957 ₫ - 43.920.612 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.543.151,00 ₫
  2.298.093  - 27.090.461  2.298.093 ₫ - 27.090.461 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.790.145,00 ₫
  3.425.510  - 40.486.989  3.425.510 ₫ - 40.486.989 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.413.722,00 ₫
  2.271.056  - 32.200.333  2.271.056 ₫ - 32.200.333 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.065 crt - VS

  11.640.786,00 ₫
  3.330.882  - 46.151.112  3.330.882 ₫ - 46.151.112 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø8 mm Ngọc Trai

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  17.324.645,00 ₫
  5.601.939  - 56.708.822  5.601.939 ₫ - 56.708.822 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  12.860.669,00 ₫
  4.315.007  - 53.667.233  4.315.007 ₫ - 53.667.233 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Pernek Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pernek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  6.744.226,00 ₫
  1.952.027  - 23.048.521  1.952.027 ₫ - 23.048.521 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  18.111.947,00 ₫
  6.832.095  - 84.015.582  6.832.095 ₫ - 84.015.582 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.095 crt - VS

  14.357.943,00 ₫
  4.277.156  - 57.317.145  4.277.156 ₫ - 57.317.145 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  18.005.963,00 ₫
  6.226.480  - 78.202.755  6.226.480 ₫ - 78.202.755 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø6 mm Ngọc Trai

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  16.899.634,00 ₫
  5.342.390  - 55.681.444  5.342.390 ₫ - 55.681.444 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.027.567,00 ₫
  1.949.323  - 24.670.704  1.949.323 ₫ - 24.670.704 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.004.849,00 ₫
  3.785.094  - 52.883.178  3.785.094 ₫ - 52.883.178 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - AAA

  8.232.849,00 ₫
  2.682.550  - 36.350.424  2.682.550 ₫ - 36.350.424 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  13.822.892,00 ₫
  4.106.827  - 54.464.802  4.106.827 ₫ - 54.464.802 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.653.341,00 ₫
  2.933.448  - 39.297.388  2.933.448 ₫ - 39.297.388 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  12.517.306,00 ₫
  2.990.224  - 44.366.710  2.990.224 ₫ - 44.366.710 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.756.925,00 ₫
  5.545.163  - 63.197.559  5.545.163 ₫ - 63.197.559 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.139 crt - VS

  14.048.646,00 ₫
  3.822.945  - 49.665.841  3.822.945 ₫ - 49.665.841 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.024.128,00 ₫
  2.062.876  - 28.563.941  2.062.876 ₫ - 28.563.941 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  10.290.859,00 ₫
  3.274.106  - 41.541.408  3.274.106 ₫ - 41.541.408 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Morello Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Morello Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  8.231.768,00 ₫
  2.592.789  - 34.376.765  2.592.789 ₫ - 34.376.765 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Trecia Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trecia

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.025 crt - VS

  8.803.317,00 ₫
  2.479.236  - 33.781.967  2.479.236 ₫ - 33.781.967 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.145 crt - VS

  16.619.267,00 ₫
  5.109.877  - 62.210.730  5.109.877 ₫ - 62.210.730 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.009.334,00 ₫
  2.517.087  - 33.187.161  2.517.087 ₫ - 33.187.161 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø4 mm

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.111 crt - AAA

  10.100.793,00 ₫
  3.028.075  - 38.797.216  3.028.075 ₫ - 38.797.216 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Onalitonas Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAAAA

  10.356.829,00 ₫
  4.047.888  - 48.597.911  4.047.888 ₫ - 48.597.911 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.656.780,00 ₫
  2.819.895  - 35.404.151  2.819.895 ₫ - 35.404.151 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  8.051.164,00 ₫
  2.416.512  - 35.323.039  2.416.512 ₫ - 35.323.039 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Hirer Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hirer

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.302.603,00 ₫
  2.856.124  - 31.970.529  2.856.124 ₫ - 31.970.529 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Aquarinet Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aquarinet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  7.417.161,00 ₫
  2.342.432  - 26.901.204  2.342.432 ₫ - 26.901.204 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.086.658,00 ₫
  2.630.640  - 34.647.131  2.630.640 ₫ - 34.647.131 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Yonise Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yonise

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - AAA

  8.976.620,00 ₫
  2.917.766  - 230.160.790  2.917.766 ₫ - 230.160.790 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Luncsheon Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luncsheon

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.904.703,00 ₫
  3.205.433  - 36.823.556  3.205.433 ₫ - 36.823.556 ₫
  Mới

 40. Mặt Dây Chuyền Baroque Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Baroque

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.444.273,00 ₫
  2.899.652  - 32.781.616  2.899.652 ₫ - 32.781.616 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kanvika Ø6 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kanvika Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.198 crt - VS

  16.535.183,00 ₫
  4.292.296  - 66.712.286  4.292.296 ₫ - 66.712.286 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Jamais Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jamais

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.048 crt - VS

  11.944.404,00 ₫
  3.955.423  - 51.788.199  3.955.423 ₫ - 51.788.199 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reside Ngọc Trai

  Dây Chuyền GLAMIRA Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  24.398.178,00 ₫
  9.551.956  - 125.962.541  9.551.956 ₫ - 125.962.541 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Lumpler Ngọc Trai

  Dây Chuyền GLAMIRA Lumpler

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - VS

  6.218.909,00 ₫
  2.917.766  - 38.040.197  2.917.766 ₫ - 38.040.197 ₫
  Mới

 46. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Elvira Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elvira Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.062 crt - VS

  12.826.332,00 ₫
  3.993.274  - 48.543.835  3.993.274 ₫ - 48.543.835 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Lemuela Ø8 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lemuela Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - AAA

  11.842.748,00 ₫
  4.607.000  - 56.384.390  4.607.000 ₫ - 56.384.390 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Arorva Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arorva

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.771.338,00 ₫
  2.547.909  - 28.928.934  2.547.909 ₫ - 28.928.934 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Selia Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Selia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.275.490,00 ₫
  2.081.801  - 26.090.109  2.081.801 ₫ - 26.090.109 ₫
 50. Dây Chuyền Edittie Ngọc Trai

  Dây Chuyền GLAMIRA Edittie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.040.383,00 ₫
  5.478.653  - 53.532.047  5.478.653 ₫ - 53.532.047 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Client Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Client

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.726 crt - VS

  28.655.868,00 ₫
  3.904.054  - 60.858.912  3.904.054 ₫ - 60.858.912 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Kosta Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  15.995.537,00 ₫
  3.554.744  - 50.111.944  3.554.744 ₫ - 50.111.944 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Bascombe Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bascombe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - VS

  20.459.246,00 ₫
  5.738.473  - 86.475.890  5.738.473 ₫ - 86.475.890 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Residential Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - AAA

  10.454.970,00 ₫
  3.493.101  - 153.810.022  3.493.101 ₫ - 153.810.022 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Nayara Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nayara

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.294.298,00 ₫
  3.431.458  - 37.648.171  3.431.458 ₫ - 37.648.171 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Mausolee Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mausolee

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  13.346.513,00 ₫
  4.417.746  - 57.222.519  4.417.746 ₫ - 57.222.519 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Badep Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Badep

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.408 crt - VS

  14.679.137,00 ₫
  5.555.978  - 103.035.683  5.555.978 ₫ - 103.035.683 ₫
  Mới

 58. Mặt Dây Chuyền Andeana Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Andeana

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Đen

  0.035 crt - AAAAA

  7.665.085,00 ₫
  2.486.266  - 31.294.618  2.486.266 ₫ - 31.294.618 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Jamais Ø4 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jamais Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.823.940,00 ₫
  2.952.373  - 37.850.939  2.952.373 ₫ - 37.850.939 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Quito Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quito

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.869.286,00 ₫
  3.184.886  - 35.214.894  3.184.886 ₫ - 35.214.894 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Enema Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Enema

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  13.229.445,00 ₫
  3.534.196  - 53.586.123  3.534.196 ₫ - 53.586.123 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Chastella Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chastella

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - VS

  195.595.849,00 ₫
  4.808.151  - 1.504.764.402  4.808.151 ₫ - 1.504.764.402 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Venimeux Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Venimeux

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.948.427,00 ₫
  2.650.647  - 29.942.799  2.650.647 ₫ - 29.942.799 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Radiance Ø10 mm Ngọc Trai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Radiance Ø10 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.045 crt - AAA

  16.510.311,00 ₫
  6.756.393  - 79.906.047  6.756.393 ₫ - 79.906.047 ₫

You’ve viewed 60 of 592 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng