Đang tải...
Tìm thấy 138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  21.114.804,00 ₫
  4.647.147  - 79.726.034  4.647.147 ₫ - 79.726.034 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  9.634.765,00 ₫
  3.200.927  - 51.438.433  3.200.927 ₫ - 51.438.433 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  15.555.208,00 ₫
  6.014.121  - 190.470.794  6.014.121 ₫ - 190.470.794 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  13.255.690,00 ₫
  4.988.182  - 64.938.364  4.988.182 ₫ - 64.938.364 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  11.720.038,00 ₫
  4.096.677  - 57.410.102  4.096.677 ₫ - 57.410.102 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.380.417,00 ₫
  4.267.903  - 65.815.723  4.267.903 ₫ - 65.815.723 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.763.989,00 ₫
  6.116.007  - 76.230.762  6.116.007 ₫ - 76.230.762 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.557.570,00 ₫
  4.751.862  - 83.051.484  4.751.862 ₫ - 83.051.484 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Debauche

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  11.635.415,00 ₫
  3.693.944  - 61.499.705  3.693.944 ₫ - 61.499.705 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Ellery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.08 crt - AAA

  14.542.853,00 ₫
  5.391.482  - 111.183.427  5.391.482 ₫ - 111.183.427 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  12.985.691,00 ₫
  4.644.316  - 100.004.240  4.644.316 ₫ - 100.004.240 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  12.037.867,00 ₫
  4.409.412  - 71.744.941  4.409.412 ₫ - 71.744.941 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  29.239.671,00 ₫
  10.089.573  - 231.225.314  10.089.573 ₫ - 231.225.314 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  26.416.571,00 ₫
  7.480.152  - 255.975.194  7.480.152 ₫ - 255.975.194 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  17.805.196,00 ₫
  6.718.834  - 496.554.243  6.718.834 ₫ - 496.554.243 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  12.674.938,00 ₫
  4.825.447  - 87.240.144  4.825.447 ₫ - 87.240.144 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  58.608.117,00 ₫
  10.446.176  - 166.768.075  10.446.176 ₫ - 166.768.075 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.837.574,00 ₫
  4.478.751  - 59.844.049  4.478.751 ₫ - 59.844.049 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  18.393.025,00 ₫
  8.046.187  - 218.531.980  8.046.187 ₫ - 218.531.980 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  10.666.081,00 ₫
  3.926.867  - 53.193.142  3.926.867 ₫ - 53.193.142 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.609.845,00 ₫
  4.606.109  - 62.504.417  4.606.109 ₫ - 62.504.417 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Floretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.04 crt - AAA

  14.547.381,00 ₫
  5.555.067  - 102.466.486  5.555.067 ₫ - 102.466.486 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  12.674.938,00 ₫
  4.825.447  - 67.938.349  4.825.447 ₫ - 67.938.349 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  14.023.799,00 ₫
  5.199.030  - 112.768.328  5.199.030 ₫ - 112.768.328 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  24.031.582,00 ₫
  5.247.143  - 81.310.928  5.247.143 ₫ - 81.310.928 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  14.325.779,00 ₫
  5.677.330  - 93.593.892  5.677.330 ₫ - 93.593.892 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  13.668.613,00 ₫
  4.618.845  - 83.659.975  4.618.845 ₫ - 83.659.975 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Loella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  19.578.867,00 ₫
  6.461.289  - 102.891.015  6.461.289 ₫ - 102.891.015 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Landis

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  100.394.805,00 ₫
  10.245.233  - 247.696.932  10.245.233 ₫ - 247.696.932 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  21.249.520,00 ₫
  8.699.958  - 134.744.637  8.699.958 ₫ - 134.744.637 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Ginalda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.148 crt - AAA

  16.354.450,00 ₫
  6.316.950  - 90.310.889  6.316.950 ₫ - 90.310.889 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Sherrill

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAA

  17.300.860,00 ₫
  5.080.164  - 58.669.531  5.080.164 ₫ - 58.669.531 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  12.890.598,00 ₫
  5.455.162  - 84.749.594  5.455.162 ₫ - 84.749.594 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Lorabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  58.554.061,00 ₫
  8.767.882  - 185.829.304  8.767.882 ₫ - 185.829.304 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  25.399.122,00 ₫
  7.239.586  - 145.697.414  7.239.586 ₫ - 145.697.414 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Kenisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.128 crt - AAA

  18.250.100,00 ₫
  6.956.569  - 215.404.633  6.956.569 ₫ - 215.404.633 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  14.574.836,00 ₫
  6.443.176  - 135.537.091  6.443.176 ₫ - 135.537.091 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  99.563.300,00 ₫
  8.349.015  - 225.734.771  8.349.015 ₫ - 225.734.771 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  42.062.347,00 ₫
  6.585.817  - 120.890.935  6.585.817 ₫ - 120.890.935 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Frayde

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.805 crt - AAA

  19.008.022,00 ₫
  7.906.376  - 118.357.924  7.906.376 ₫ - 118.357.924 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Maralina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  14.018.705,00 ₫
  5.068.842  - 84.353.365  5.068.842 ₫ - 84.353.365 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  28.408.731,00 ₫
  11.623.528  - 313.300.393  11.623.528 ₫ - 313.300.393 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Bast

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot

  1.7 crt - AAA

  9.307.879,00 ₫
  3.311.304  - 48.169.579  3.311.304 ₫ - 48.169.579 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Kenndra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.264 crt - AAA

  21.580.934,00 ₫
  8.627.505  - 207.947.125  8.627.505 ₫ - 207.947.125 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Atropos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.355.129,00 ₫
  4.231.111  - 67.060.999  4.231.111 ₫ - 67.060.999 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Dariele

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  13.297.860,00 ₫
  4.420.733  - 75.282.659  4.420.733 ₫ - 75.282.659 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Brinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.054 crt - AAA

  16.042.281,00 ₫
  4.559.411  - 98.702.359  4.559.411 ₫ - 98.702.359 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  11.756.829,00 ₫
  4.793.183  - 89.475.983  4.793.183 ₫ - 89.475.983 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Cuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  13.578.047,00 ₫
  4.222.621  - 71.150.601  4.222.621 ₫ - 71.150.601 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Fermenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  16.570.675,00 ₫
  7.032.984  - 200.659.424  7.032.984 ₫ - 200.659.424 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Dagon

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.133 crt - AAA

  20.367.638,00 ₫
  6.486.760  - 124.018.276  6.486.760 ₫ - 124.018.276 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Hildie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.46 crt - AAA

  19.870.659,00 ₫
  8.547.128  - 127.386.182  8.547.128 ₫ - 127.386.182 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  17.646.142,00 ₫
  7.358.455  - 137.376.703  7.358.455 ₫ - 137.376.703 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Iva

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.73 crt - AAA

  10.895.324,00 ₫
  5.006.578  - 59.051.600  5.006.578 ₫ - 59.051.600 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Keshondra

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  1.8 crt - AAA

  13.218.615,00 ₫
  4.519.223  - 80.575.087  4.519.223 ₫ - 80.575.087 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  12.572.769,00 ₫
  4.615.448  - 87.905.237  4.615.448 ₫ - 87.905.237 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  20.844.522,00 ₫
  6.180.535  - 172.088.803  6.180.535 ₫ - 172.088.803 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Donevin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  21.084.521,00 ₫
  7.152.417  - 141.862.529  7.152.417 ₫ - 141.862.529 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Doralice

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.411 crt - AAA

  13.234.181,00 ₫
  5.000.918  - 85.287.324  5.000.918 ₫ - 85.287.324 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Dalwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.135.875,00 ₫
  5.285.351  - 69.296.837  5.285.351 ₫ - 69.296.837 ₫

You’ve viewed 60 of 138 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng