Đang tải...
Tìm thấy 138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Lyla Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  12.545.964,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Abantia Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  14.151.386,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Nantale Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.849.818,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Delyssa Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  13.198.351,00 ₫
  4.160.899  - 68.145.214  4.160.899 ₫ - 68.145.214 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Hora Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  12.440.252,00 ₫
  5.464.053  - 68.767.057  5.464.053 ₫ - 68.767.057 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Fritha Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  10.932.973,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Kallesta Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  10.629.355,00 ₫
  3.589.080  - 51.598.947  3.589.080 ₫ - 51.598.947 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Egeria Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  39.154.640,00 ₫
  5.742.528  - 109.605.524  5.742.528 ₫ - 109.605.524 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Arnola Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  10.482.006,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Dalenna Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  11.373.126,00 ₫
  4.014.903  - 55.857.177  4.014.903 ₫ - 55.857.177 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Lucija Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  11.883.843,00 ₫
  4.319.063  - 57.573.992  4.319.063 ₫ - 57.573.992 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Adelfa Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  23.236.424,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Lorenita Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  18.741.083,00 ₫
  7.478.264  - 119.798.240  7.478.264 ₫ - 119.798.240 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Abrillete Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.464.238,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Kenyada Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenyada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.01 crt - AAA

  10.366.291,00 ₫
  3.606.654  - 79.730.313  3.606.654 ₫ - 79.730.313 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Lolani Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lolani

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  19.533.250,00 ₫
  4.098.716  - 72.511.594  4.098.716 ₫ - 72.511.594 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Marfery Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  16.472.729,00 ₫
  7.099.755  - 202.475.525  7.099.755 ₫ - 202.475.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Lucrecia Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  22.177.949,00 ₫
  4.596.185  - 73.214.537  4.596.185 ₫ - 73.214.537 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Acharya Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  12.764.418,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Nihada Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  11.364.473,00 ₫
  4.212.268  - 60.642.617  4.212.268 ₫ - 60.642.617 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Debauche Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Debauche

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  10.761.022,00 ₫
  3.323.311  - 56.722.343  3.323.311 ₫ - 56.722.343 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Jalendu Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jalendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  15.56 crt - AAA

  25.332.285,00 ₫
  10.207.588  - 288.951.422  10.207.588 ₫ - 288.951.422 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Aelwen Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  19.239.633,00 ₫
  5.503.526  - 160.542.080  5.503.526 ₫ - 160.542.080 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Froille Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Froille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  17.337.894,00 ₫
  7.386.340  - 196.176.046  7.386.340 ₫ - 196.176.046 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Gordin Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  11.838.422,00 ₫
  4.133.863  - 92.288.717  4.133.863 ₫ - 92.288.717 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Finian Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  26.338.580,00 ₫
  8.725.994  - 211.762.527  8.725.994 ₫ - 211.762.527 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Kristie Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  23.960.459,00 ₫
  6.464.400  - 237.230.808  6.464.400 ₫ - 237.230.808 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Gabrianna Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  11.506.145,00 ₫
  4.287.971  - 79.892.531  4.287.971 ₫ - 79.892.531 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Gawain Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  16.159.109,00 ₫
  5.964.226  - 469.486.924  5.964.226 ₫ - 469.486.924 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Kristlyn Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  53.968.960,00 ₫
  8.900.379  - 147.753.871  8.900.379 ₫ - 147.753.871 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Generose Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  9.657.937,00 ₫
  3.447.139  - 47.773.299  3.447.139 ₫ - 47.773.299 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Floretta Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Floretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.04 crt - AAA

  13.153.202,00 ₫
  4.920.621  - 93.627.014  4.920.621 ₫ - 93.627.014 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Girisha Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  12.794.699,00 ₫
  4.644.851  - 104.279.352  4.644.851 ₫ - 104.279.352 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Alastrina Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  93.978.493,00 ₫
  7.326.860  - 209.153.516  7.326.860 ₫ - 209.153.516 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Brinda Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brinda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.054 crt - AAA

  14.864.605,00 ₫
  4.109.531  - 91.653.361  4.109.531 ₫ - 91.653.361 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Landis Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Landis

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  94.276.974,00 ₫
  8.916.600  - 227.294.935  8.916.600 ₫ - 227.294.935 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Loella Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  17.711.807,00 ₫
  5.642.493  - 92.613.148  5.642.493 ₫ - 92.613.148 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Claribel Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  12.490.811,00 ₫
  4.109.530  - 76.675.201  4.109.530 ₫ - 76.675.201 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Arcilla Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  13.250.263,00 ₫
  5.759.561  - 125.624.585  5.759.561 ₫ - 125.624.585 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Sherrill Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sherrill

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAA

  15.925.243,00 ₫
  4.508.317  - 52.599.295  4.508.317 ₫ - 52.599.295 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Donevin Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donevin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  19.114.726,00 ₫
  6.299.478  - 129.639.490  6.299.478 ₫ - 129.639.490 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Ginalda Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ginalda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.148 crt - AAA

  14.596.134,00 ₫
  5.485.683  - 80.392.704  5.485.683 ₫ - 80.392.704 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Kenndra Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kenndra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.264 crt - AAA

  19.447.273,00 ₫
  7.635.075  - 191.958.366  7.635.075 ₫ - 191.958.366 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Lorabeth Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  54.661.091,00 ₫
  7.743.221  - 170.221.110  7.743.221 ₫ - 170.221.110 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Elisho Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elisho

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.25 crt - AAA

  15.360.452,00 ₫
  4.374.487  - 288.991.974  4.374.487 ₫ - 288.991.974 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Iva Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Iva

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.73 crt - AAA

  9.876.932,00 ₫
  4.498.854  - 53.369.831  4.498.854 ₫ - 53.369.831 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Frayde Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frayde

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.805 crt - AAA

  16.776.888,00 ₫
  6.835.880  - 105.158.034  6.835.880 ₫ - 105.158.034 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Dariele Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dariele

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  12.065.798,00 ₫
  3.882.424  - 68.266.881  3.882.424 ₫ - 68.266.881 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Bast Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bast

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot

  1.7 crt - AAA

  8.502.131,00 ₫
  2.940.206  - 43.785.429  2.940.206 ₫ - 43.785.429 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Maralina Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maralina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.16 crt - AAA

  12.612.745,00 ₫
  4.425.856  - 76.120.954  4.425.856 ₫ - 76.120.954 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Edulica Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Edulica

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  11.237.133,00 ₫
  3.517.433  - 65.874.159  3.517.433 ₫ - 65.874.159 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Keshondra Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keshondra

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  1.8 crt - AAA

  12.131.766,00 ₫
  4.059.783  - 74.133.776  4.059.783 ₫ - 74.133.776 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Atropos Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Atropos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.271.469,00 ₫
  3.758.057  - 61.021.130  3.758.057 ₫ - 61.021.130 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Ashika Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ashika

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.15 crt - AAA

  10.699.919,00 ₫
  4.270.667  - 82.433.950  4.270.667 ₫ - 82.433.950 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Akasha Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  15.617.569,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Daitya Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daitya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.57 crt - AAA

  22.983.093,00 ₫
  6.640.136  - 199.312.266  6.640.136 ₫ - 199.312.266 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Fermenis Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fermenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  14.944.361,00 ₫
  6.211.609  - 186.618.679  6.211.609 ₫ - 186.618.679 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Cuba Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.4 crt - AAA

  12.368.876,00 ₫
  3.712.095  - 64.522.338  3.712.095 ₫ - 64.522.338 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Dionta Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dionta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  11.479.378,00 ₫
  4.616.462  - 92.126.494  4.616.462 ₫ - 92.126.494 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Dagon Cabochon Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dagon

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.133 crt - AAA

  18.536.146,00 ₫
  5.704.677  - 113.201.362  5.704.677 ₫ - 113.201.362 ₫

You’ve viewed 60 of 138 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng