Đang tải...
Tìm thấy 76 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nunnally Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Nunnally

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  4.731.367,00 ₫
 2. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  3.758.058,00 ₫
 3. Bông Tai Alistar Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.704.331,00 ₫
 4. Bông Tai Berkowitz Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Berkowitz

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.190.986,00 ₫
 5. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.379.895,00 ₫
 6. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.055.458,00 ₫
 7. Bông Tai Golightly Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  3.920.276,00 ₫
 8. Bông Tai Goncalves Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  3.731.021,00 ₫
 9. Bông Tai Kalista Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Kalista

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.217.676,00 ₫
 10. Bông Tai Kals Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Kals

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.379.895,00 ₫
 11. Bông Tai Kanisha Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  4.028.421,00 ₫
 12. Bông Tai Kyoko Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Kyoko

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.271.749,00 ₫
 13. Bông Tai Mahan Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  4.731.367,00 ₫
 14. Bông Tai Monroe Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Monroe

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  4.812.476,00 ₫
 15. Bông Tai Ohlinger Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Ohlinger

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.271.749,00 ₫
 16. Bông Tai Rayborn Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Rayborn

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  3.893.239,00 ₫
 17. Bông Tai Rend Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Rend

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
 18. Bông Tai Rusz Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Rusz

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.515.423,00 ₫
 19. Bông Tai Searles Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Searles

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  7.435.006,00 ₫
 20. Bông Tai Yoric Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Yoric

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  3.920.276,00 ₫
 21. Bông Tai Zwen Vàng 375 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Zwen

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  4.136.567,00 ₫
 22. Bông Tai Dove Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  Bông Tai GLAMIRA Dove

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  13.069.120,00 ₫

You’ve viewed 60 of 76 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...