Đang tải...
Tìm thấy 422 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Cuffs Bông Tai Ederastar Khuyên vành tai Vàng Hồng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ederastar

  Vàng Hồng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  7.139.499,00 ₫
  3.994.626  - 44.163.943  3.994.626 ₫ - 44.163.943 ₫
 2. Ear Cuffs Bông Tai Volontiers Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Volontiers

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  4.800.039,00 ₫
  2.753.385  - 27.982.661  2.753.385 ₫ - 27.982.661 ₫
 3. Ear Cuffs Bông Tai Urbaniste Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Urbaniste

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  4.783.276,00 ₫
  2.712.290  - 28.063.768  2.712.290 ₫ - 28.063.768 ₫
 4. Ear Cuffs Bông Tai Calderone Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  3.487.693,00 ₫
  2.465.718  - 27.144.529  2.465.718 ₫ - 27.144.529 ₫
 5. Ear Cuffs Bông Tai Bohanan Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  4.001.385,00 ₫
  2.424.623  - 28.144.881  2.424.623 ₫ - 28.144.881 ₫
 6. Ear Cuffs Bông Tai Azzie Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  6.164.296,00 ₫
  3.205.433  - 60.210.034  3.205.433 ₫ - 60.210.034 ₫
 7. Ear Cuffs Bông Tai Deandra Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  6.110.223,00 ₫
  3.862.959  - 53.532.049  3.862.959 ₫ - 53.532.049 ₫
 8. Ear Cuffs Bông Tai Tancredi Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Tancredi

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  5.001.731,00 ₫
  3.548.526  - 38.405.190  3.548.526 ₫ - 38.405.190 ₫
 9. Ear Cuffs Bông Tai Extralove Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Extralove

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  7.080.017,00 ₫
  3.636.935  - 41.189.938  3.636.935 ₫ - 41.189.938 ₫
 10. Ear Cuffs Bông Tai Brezza Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.02 crt - AAA

  5.091.761,00 ₫
  2.938.314  - 30.050.941  2.938.314 ₫ - 30.050.941 ₫
 11. Ear Cuffs Bông Tai Arredondos Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  4.028.421,00 ₫
  2.835.575  - 31.227.023  2.835.575 ₫ - 31.227.023 ₫
 12. Ear Cuffs Bông Tai Godasse Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Godasse

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.036 crt - AAA

  4.483.173,00 ₫
  2.506.813  - 27.171.567  2.506.813 ₫ - 27.171.567 ₫
 13. Ear Cuffs Bông Tai Coppock Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  7.164.642,00 ₫
  3.678.029  - 230.093.196  3.678.029 ₫ - 230.093.196 ₫
 14. Ear Cuffs Bông Tai Foutch Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  3.568.802,00 ₫
  2.568.456  - 120.217.305  2.568.456 ₫ - 120.217.305 ₫
 15. Ear Cuffs Bông Tai Apsuvai Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  4.461.004,00 ₫
  3.102.696  - 39.973.302  3.102.696 ₫ - 39.973.302 ₫
 16. Ear Cuffs Bông Tai Kinley Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Kinley

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  2.92 crt - AAA

  88.858.612,00 ₫
  14.556.392  - 310.472.393  14.556.392 ₫ - 310.472.393 ₫
 17. Ear Cuffs Bông Tai Nicolina Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Nicolina

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  24.390.877,00 ₫
  12.220.448  - 124.597.200  12.220.448 ₫ - 124.597.200 ₫
 18. Ear Cuffs Bông Tai Shawnda Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Shawnda

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  6.407.623,00 ₫
  3.781.308  - 53.761.855  3.781.308 ₫ - 53.761.855 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Ear Cuffs Bông Tai Aara Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  3.758.058,00 ₫
  2.630.100  - 34.903.980  2.630.100 ₫ - 34.903.980 ₫
 21. Ear Cuffs Bông Tai Agueda Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  3.622.876,00 ₫
  2.486.266  - 28.428.762  2.486.266 ₫ - 28.428.762 ₫
 22. Ear Cuffs Bông Tai Aimable Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.22 crt - AAA

  7.164.642,00 ₫
  4.664.317  - 61.494.265  4.664.317 ₫ - 61.494.265 ₫
 23. Ear Cuffs Bông Tai Alistar Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  4.704.331,00 ₫
  3.349.267  - 42.001.027  3.349.267 ₫ - 42.001.027 ₫
 24. Ear Cuffs Bông Tai Amandier Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  3.920.276,00 ₫
  2.815.028  - 32.997.910  2.815.028 ₫ - 32.997.910 ₫
 25. Ear Cuffs Bông Tai Anno Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  4.325.821,00 ₫
  2.876.671  - 121.177.098  2.876.671 ₫ - 121.177.098 ₫
 26. Ear Cuffs Bông Tai Ausmusud Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  4.109.531,00 ₫
  2.856.124  - 86.178.493  2.856.124 ₫ - 86.178.493 ₫
 27. Ear Cuffs Bông Tai Berkowitz Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Berkowitz

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  5.190.986,00 ₫
  3.670.189  - 45.650.940  3.670.189 ₫ - 45.650.940 ₫
 28. Ear Cuffs Bông Tai Bozelle Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  4.974.694,00 ₫
  2.609.551  - 123.461.673  2.609.551 ₫ - 123.461.673 ₫
 29. Ear Cuffs Bông Tai Brazeaus Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.115 crt - AAA

  4.001.384,00 ₫
  2.732.837  - 85.529.614  2.732.837 ₫ - 85.529.614 ₫
 30. Ear Cuffs Bông Tai Brent Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.122 crt - AAA

  5.353.204,00 ₫
  3.595.839  - 43.758.395  3.595.839 ₫ - 43.758.395 ₫
 31. Ear Cuffs Bông Tai Broach Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  3.866.203,00 ₫
  2.589.004  - 35.985.433  2.589.004 ₫ - 35.985.433 ₫
 32. Ear Cuffs Bông Tai Bryer Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  4.190.640,00 ₫
  3.102.696  - 31.916.458  3.102.696 ₫ - 31.916.458 ₫
 33. Ear Cuffs Bông Tai Bulloch Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  3.785.094,00 ₫
  2.650.647  - 30.618.709  2.650.647 ₫ - 30.618.709 ₫
 34. Ear Cuffs Bông Tai Burgos Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Burgos

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAA

  5.461.350,00 ₫
  3.739.673  - 49.449.556  3.739.673 ₫ - 49.449.556 ₫
 35. Ear Cuffs Bông Tai Callaham Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  3.390.363  - 43.893.576  3.390.363 ₫ - 43.893.576 ₫
 36. Ear Cuffs Bông Tai Capote Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Capote

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  6.407.623,00 ₫
  3.020.505  - 43.217.666  3.020.505 ₫ - 43.217.666 ₫
 37. Ear Cuffs Bông Tai Carnahan Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.136 crt - AAA

  4.839.513,00 ₫
  3.328.720  - 39.743.491  3.328.720 ₫ - 39.743.491 ₫
 38. Ear Cuffs Bông Tai Chambers Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  3.541.766,00 ₫
  2.650.647  - 26.860.651  2.650.647 ₫ - 26.860.651 ₫
 39. Ear Cuffs Bông Tai Chaparro Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  3.812.130,00 ₫
  2.671.194  - 29.604.841  2.671.194 ₫ - 29.604.841 ₫
 40. Ear Cuffs Bông Tai Chubb Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  7.164.643,00 ₫
  5.008.491  - 57.384.735  5.008.491 ₫ - 57.384.735 ₫
 41. Ear Cuffs Bông Tai Conforti Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  4.271.748,00 ₫
  2.876.671  - 38.824.251  2.876.671 ₫ - 38.824.251 ₫
 42. Ear Cuffs Bông Tai Corrigan Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  3.839.167,00 ₫
  2.630.100  - 31.632.577  2.630.100 ₫ - 31.632.577 ₫
 43. Ear Cuffs Bông Tai Crader Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  3.676.949,00 ₫
  2.527.361  - 28.834.310  2.527.361 ₫ - 28.834.310 ₫
 44. Ear Cuffs Bông Tai Cudney Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAA

  4.893.586,00 ₫
  3.493.101  - 48.341.063  3.493.101 ₫ - 48.341.063 ₫
 45. Ear Cuffs Bông Tai Dacr Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  4.379.895,00 ₫
  3.102.696  - 39.567.757  3.102.696 ₫ - 39.567.757 ₫
 46. Ear Cuffs Bông Tai Dansereaud Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  4.055.457,00 ₫
  2.465.718  - 28.550.421  2.465.718 ₫ - 28.550.421 ₫
 47. Ear Cuffs Bông Tai Delima Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  4.623.222,00 ₫
  3.184.886  - 37.918.533  3.184.886 ₫ - 37.918.533 ₫
 48. Ear Cuffs Bông Tai Despain Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  3.352.511,00 ₫
  2.506.813  - 25.549.383  2.506.813 ₫ - 25.549.383 ₫
 49. Ear Cuffs Bông Tai Dvien Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Dvien

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAA

  5.001.732,00 ₫
  3.575.292  - 50.314.722  3.575.292 ₫ - 50.314.722 ₫
 50. Ear Cuffs Bông Tai Elske Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Elske

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  4.352.858,00 ₫
  3.082.148  - 45.042.622  3.082.148 ₫ - 45.042.622 ₫
 51. Ear Cuffs Bông Tai Endreses Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.147 crt - AAA

  5.163.949,00 ₫
  2.609.551  - 34.863.420  2.609.551 ₫ - 34.863.420 ₫
 52. Ear Cuffs Bông Tai Evita Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.056 crt - AAA

  3.541.766,00 ₫
  2.547.909  - 27.982.661  2.547.909 ₫ - 27.982.661 ₫
 53. Ear Cuffs Bông Tai Evitas Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.104 crt - AAA

  3.866.203,00 ₫
  2.671.194  - 31.632.571  2.671.194 ₫ - 31.632.571 ₫
 54. Ear Cuffs Bông Tai Feaster Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  6.002.078,00 ₫
  4.027.340  - 50.287.682  4.027.340 ₫ - 50.287.682 ₫
 55. Ear Cuffs Bông Tai Firth Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  4.596.185,00 ₫
  3.082.148  - 38.526.852  3.082.148 ₫ - 38.526.852 ₫
 56. Ear Cuffs Bông Tai Fiz Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  4.055.458,00 ₫
  2.856.124  - 37.134.480  2.856.124 ₫ - 37.134.480 ₫
 57. Ear Cuffs Bông Tai Forel Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Forel

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  5.055.804,00 ₫
  3.102.696  - 44.028.761  3.102.696 ₫ - 44.028.761 ₫
 58. Ear Cuffs Bông Tai Forsyth Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  3.649.912,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 59. Ear Cuffs Bông Tai Foxworth Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  3.622.876,00 ₫
  2.691.742  - 27.779.889  2.691.742 ₫ - 27.779.889 ₫
 60. Ear Cuffs Bông Tai Frolicked Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Frolicked

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  3.812.130,00 ₫
  2.815.028  - 29.077.633  2.815.028 ₫ - 29.077.633 ₫
 61. Ear Cuffs Bông Tai Fryer Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Fryer

  Vàng 375 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  4.515.076,00 ₫
  2.938.314  - 39.405.532  2.938.314 ₫ - 39.405.532 ₫

You’ve viewed 60 of 422 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng