Đang tải...
Tìm thấy 74 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.920.276,00 ₫
 2. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
 3. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.217.676,00 ₫
 4. Bông Tai Kals Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Kals

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
 5. Bông Tai Kyoko Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Kyoko

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.433.967,00 ₫
 6. Bông Tai Mahan Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  5.055.804,00 ₫
 7. Bông Tai Monroe Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Monroe

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  5.136.913,00 ₫
 8. Bông Tai Rend Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Rend

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.704.331,00 ₫
 9. Bông Tai Rusz Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Rusz

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.677.641,00 ₫
 10. Bông Tai Searles Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Searles

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.33 crt - AA

  10.922.701,00 ₫
 11. Bông Tai Yoric Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Yoric

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.082.494,00 ₫
 12. Bông Tai Zwen Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  Bông Tai GLAMIRA Zwen

  Vàng 375 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫

You’ve viewed 60 of 74 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...