Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 9K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  9.877.310,00 ₫
  3.785.642  - 919.608.845  3.785.642 ₫ - 919.608.845 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha

  Vàng 9K & Đá Zircon Xanh

  0.33 crt - AAA

  8.235.809,00 ₫
  3.032.815  - 902.811.757  3.032.815 ₫ - 902.811.757 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker

  Vàng 9K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  10.245.233,00 ₫
  4.237.338  - 924.264.484  4.237.338 ₫ - 924.264.484 ₫
 4. Bông tai nữ Searles

  Vàng 9K & Đá Zircon Xanh

  0.33 crt - AAA

  12.367.865,00 ₫
  5.848.274  - 933.802.177  5.848.274 ₫ - 933.802.177 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAA

  28.030.619,00 ₫
  11.859.566  - 1.364.370.890  11.859.566 ₫ - 1.364.370.890 ₫
 6. Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  20.236.883,00 ₫
  3.957.716  - 2.460.610.976  3.957.716 ₫ - 2.460.610.976 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  17.185.953,00 ₫
  6.452.799  - 974.938.769  6.452.799 ₫ - 974.938.769 ₫
 8. Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  17.680.668,00 ₫
  6.622.609  - 1.517.058.841  6.622.609 ₫ - 1.517.058.841 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  11.940.790,00 ₫
  5.540.067  - 273.097.758  5.540.067 ₫ - 273.097.758 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng