Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Cuffs Bông Tai Gwendolyn Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Vàng 375 & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  8.435.353,00 ₫
  3.328.720  - 85.543.137  3.328.720 ₫ - 85.543.137 ₫
 2. Ear Cuffs Bông Tai Kanisha Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Zircon Xanh

  0.33 crt - AAA

  7.624.261,00 ₫
  2.712.290  - 70.510.902  2.712.290 ₫ - 70.510.902 ₫
 3. Ear Cuffs Bông Tai Kempker Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Kempker

  Vàng 375 & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  0.434 crt - AAA

  8.949.044,00 ₫
  3.719.125  - 85.718.871  3.719.125 ₫ - 85.718.871 ₫
 4. Ear Cuffs Bông Tai Searles Khuyên vành tai Vàng 375 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Searles

  Vàng 375 & Đá Zircon Xanh

  0.33 crt - AAA

  11.030.846,00 ₫
  5.022.279  - 96.060.290  5.022.279 ₫ - 96.060.290 ₫
 5. Ear Cuffs Bông Tai Extragalactic Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Extragalactic

  Vàng Trắng 585 & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAA

  23.682.794,00 ₫
  10.044.559  - 353.744.131  10.044.559 ₫ - 353.744.131 ₫
 6. Ear Cuffs Bông Tai Dove Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dove

  Vàng Trắng 585 & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  18.800.835,00 ₫
  3.472.554  - 1.115.453.896  3.472.554 ₫ - 1.115.453.896 ₫
 7. Ear Cuffs Bông Tai Desejo Khuyên vành tai Vàng 585 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Desejo

  Vàng 585 & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.738 crt - AAA

  17.198.116,00 ₫
  5.697.918  - 121.406.906  5.697.918 ₫ - 121.406.906 ₫
 8. Ear Cuffs Bông Tai Bittersweat Khuyên vành tai Vàng 585 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Bittersweat

  Vàng 585 & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  16.146.400,00 ₫
  5.900.691  - 108.970.166  5.900.691 ₫ - 108.970.166 ₫
 9. Ear Cuffs Bông Tai Wahda Khuyên vành tai Vàng 585 Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Wahda

  Vàng 585 & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  13.050.734,00 ₫
  4.886.827  - 252.290.079  4.886.827 ₫ - 252.290.079 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng