Đang tải...
Tìm thấy 426 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  8.014.488,00 ₫
  3.828.660  - 56.178.971  3.828.660 ₫ - 56.178.971 ₫
 2. Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  4.528.279,00 ₫
  3.075.834  - 91.655.221  3.075.834 ₫ - 91.655.221 ₫
 3. Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.655.920,00 ₫
  2.602.629  - 28.485.713  2.602.629 ₫ - 28.485.713 ₫
 4. Bông tai nữ Volantaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  4.843.277,00 ₫
  2.645.647  - 29.391.365  2.645.647 ₫ - 29.391.365 ₫
 5. Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.92 crt - AAA

  105.717.233,00 ₫
  17.116.900  - 342.790.827  17.116.900 ₫ - 342.790.827 ₫
 6. Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  28.600.051,00 ₫
  14.354.648  - 172.612.387  14.354.648 ₫ - 172.612.387 ₫
 7. Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.228 crt - AAA

  6.905.627,00 ₫
  4.230.545  - 64.018.564  4.230.545 ₫ - 64.018.564 ₫
 8. Bông tai nữ Aara

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.613.185,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 9. Bông tai nữ Agueda

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  4.075.452,00 ₫
  2.774.703  - 35.193.228  2.774.703 ₫ - 35.193.228 ₫
 10. Bông tai nữ Aimable

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.22 crt - AAA

  8.349.016,00 ₫
  5.248.276  - 70.471.358  5.248.276 ₫ - 70.471.358 ₫
 11. Bông tai nữ Alistar

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.716.953,00 ₫
  3.785.642  - 46.726.190  3.785.642 ₫ - 46.726.190 ₫
 12. Bông tai nữ Amandier

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  4.726.392,00 ₫
  3.161.871  - 38.193.209  3.161.871 ₫ - 38.193.209 ₫
 13. Bông tai nữ Anno

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  4.896.202,00 ₫
  3.226.399  - 128.971.080  3.226.399 ₫ - 128.971.080 ₫
 14. Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAA

  5.349.030,00 ₫
  3.506.020  - 44.702.612  3.506.020 ₫ - 44.702.612 ₫
 15. Bông tai nữ Arredondos

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  4.584.883,00 ₫
  3.183.380  - 37.924.345  3.183.380 ₫ - 37.924.345 ₫
 16. Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.613.185,00 ₫
  3.204.890  - 92.334.466  3.204.890 ₫ - 92.334.466 ₫
 17. Bông tai nữ Azzie

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  10.358.440,00 ₫
  3.506.020  - 65.645.908  3.506.020 ₫ - 65.645.908 ₫
 18. Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  6.339.592,00 ₫
  4.202.810  - 51.395.982  4.202.810 ₫ - 51.395.982 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Bozelle

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAA

  5.122.616,00 ₫
  2.903.759  - 133.117.288  2.903.759 ₫ - 133.117.288 ₫
 21. Bông tai nữ Brent

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.122 crt - AAA

  6.537.704,00 ₫
  3.979.226  - 47.929.016  3.979.226 ₫ - 47.929.016 ₫
 22. Bông tai nữ Broach

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  4.924.504,00 ₫
  2.882.249  - 42.424.320  2.882.249 ₫ - 42.424.320 ₫
 23. Bông tai nữ Bryer

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.754.693,00 ₫
  3.506.020  - 37.202.648  3.506.020 ₫ - 37.202.648 ₫
 24. Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.066 crt - AAA

  4.528.280,00 ₫
  2.925.268  - 36.962.086  2.925.268 ₫ - 36.962.086 ₫
 25. Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  3.990.546,00 ₫
  2.731.684  - 30.353.625  2.731.684 ₫ - 30.353.625 ₫
 26. Bông tai nữ Callaham

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  5.830.160,00 ₫
  3.871.679  - 50.377.115  3.871.679 ₫ - 50.377.115 ₫
 27. Bông tai nữ Capote

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAA

  5.179.220,00 ₫
  3.376.965  - 50.787.493  3.376.965 ₫ - 50.787.493 ₫
 28. Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  5.971.669,00 ₫
  3.721.114  - 49.230.896  3.721.114 ₫ - 49.230.896 ₫
 29. Bông tai nữ Chambers

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  3.990.546,00 ₫
  2.968.287  - 30.141.359  2.968.287 ₫ - 30.141.359 ₫
 30. Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  4.330.167,00 ₫
  2.989.796  - 36.013.975  2.989.796 ₫ - 36.013.975 ₫
 31. Bông tai nữ Chubb

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  8.830.146,00 ₫
  5.773.557  - 70.980.790  5.773.557 ₫ - 70.980.790 ₫
 32. Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  4.981.107,00 ₫
  3.226.399  - 44.009.218  3.226.399 ₫ - 44.009.218 ₫
 33. Bông tai nữ Coppock

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  8.094.301,00 ₫
  4.172.810  - 247.159.205  4.172.810 ₫ - 247.159.205 ₫
 34. Bông tai nữ Corrigan

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  4.698.090,00 ₫
  2.903.759  - 38.957.357  2.903.759 ₫ - 38.957.357 ₫
 35. Bông tai nữ Crader

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  4.103.753,00 ₫
  2.796.212  - 35.405.485  2.796.212 ₫ - 35.405.485 ₫
 36. Bông tai nữ Cudney

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAA

  5.943.367,00 ₫
  3.957.716  - 54.367.663  3.957.716 ₫ - 54.367.663 ₫
 37. Bông tai nữ Dacr

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.349.030,00 ₫
  3.506.020  - 43.966.767  3.506.020 ₫ - 43.966.767 ₫
 38. Bông tai nữ Deandra

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.228 crt - AAA

  7.528.265,00 ₫
  4.301.866  - 70.414.756  4.301.866 ₫ - 70.414.756 ₫
 39. Bông tai nữ Delima

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  5.716.953,00 ₫
  3.570.548  - 47.009.204  3.570.548 ₫ - 47.009.204 ₫
 40. Bông tai nữ Despain

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  3.820.735,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 41. Bông tai nữ Dvien

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAA

  6.028.272,00 ₫
  4.022.244  - 60.098.765  4.022.244 ₫ - 60.098.765 ₫
 42. Bông tai nữ Elske

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  5.264.125,00 ₫
  3.441.492  - 53.631.817  3.441.492 ₫ - 53.631.817 ₫
 43. Bông tai nữ Evita

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  4.216.960,00 ₫
  2.839.231  - 33.169.650  2.839.231 ₫ - 33.169.650 ₫
 44. Bông tai nữ Evitas

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  4.698.090,00 ₫
  2.946.778  - 38.646.042  2.946.778 ₫ - 38.646.042 ₫
 45. Bông tai nữ Feaster

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  6.877.325,00 ₫
  4.495.450  - 57.098.783  4.495.450 ₫ - 57.098.783 ₫
 46. Bông tai nữ Fiz

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.952.806,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 47. Bông tai nữ Forel

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAA

  5.320.728,00 ₫
  3.484.511  - 51.848.803  3.484.511 ₫ - 51.848.803 ₫
 48. Bông tai nữ Forsyth

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.103.753,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 49. Bông tai nữ Foutch

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.066.013,00 ₫
  2.860.741  - 127.541.847  2.860.741 ₫ - 127.541.847 ₫
 50. Bông tai nữ Foxworth

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  4.160.357,00 ₫
  3.011.306  - 31.924.373  3.011.306 ₫ - 31.924.373 ₫
 51. Bông tai nữ Frolicked

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.301.865,00 ₫
  3.161.871  - 33.806.438  3.161.871 ₫ - 33.806.438 ₫
 52. Bông tai nữ Fryer

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  5.094.314,00 ₫
  3.312.436  - 44.773.365  3.312.436 ₫ - 44.773.365 ₫
 53. Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAA

  4.867.900,00 ₫
  2.710.175  - 127.357.880  2.710.175 ₫ - 127.357.880 ₫
 54. Bông tai nữ Genoveva

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  5.433.936,00 ₫
  3.355.455  - 44.886.576  3.355.455 ₫ - 44.886.576 ₫
 55. Bông tai nữ Germano

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  4.698.090,00 ₫
  2.989.796  - 38.334.718  2.989.796 ₫ - 38.334.718 ₫
 56. Bông tai nữ Giampaolo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  5.377.332,00 ₫
  3.376.965  - 39.863.016  3.376.965 ₫ - 39.863.016 ₫
 57. Bông tai nữ Goncalves

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.556.581,00 ₫
  2.903.759  - 38.023.400  2.903.759 ₫ - 38.023.400 ₫
 58. Bông tai nữ Graphy

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  6.084.876,00 ₫
  4.457.526  - 46.386.572  4.457.526 ₫ - 46.386.572 ₫
 59. Bông tai nữ Greenes

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  4.047.149,00 ₫
  2.710.175  - 31.896.068  2.710.175 ₫ - 31.896.068 ₫
 60. Bông tai nữ Guertin

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.103.753,00 ₫
  3.011.306  - 32.320.598  3.011.306 ₫ - 32.320.598 ₫
 61. Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  9.084.862,00 ₫
  3.785.642  - 919.608.845  3.785.642 ₫ - 919.608.845 ₫

You’ve viewed 60 of 426 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng