Đang tải...
Tìm thấy 351 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Brazeaus Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  4.055.457,00 ₫
 2. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.163.604,00 ₫
 3. Bông Tai Agueda Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  3.676.948,00 ₫
 4. Bông Tai Anno Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  4.406.930,00 ₫
 5. Bông Tai Brent Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.122 crt - AAA

  5.975.041,00 ₫
 6. Bông Tai Broach Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  4.488.040,00 ₫
 7. Thiết kế mới nhất
 8. Bông Tai Bryer Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.217.676,00 ₫
 9. Bông Tai Bulloch Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.066 crt - AAA

  4.136.567,00 ₫
 10. Bông Tai Carnahan Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  5.407.277,00 ₫
 11. Bông Tai Chaparro Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  3.893.239,00 ₫
 12. Bông Tai Chubb Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  7.759.443,00 ₫
 13. Bông Tai Corrigan Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  4.298.786,00 ₫
 14. Bông Tai Crader Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  3.731.021,00 ₫
 15. Bông Tai Dacr Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.785.441,00 ₫
 16. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.228 crt - AAA

  6.867.242,00 ₫
 17. Bông Tai Delima Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  5.163.950,00 ₫
 18. Bông Tai Despain Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  3.433.620,00 ₫
 19. Bông Tai Evita Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  3.812.130,00 ₫
 20. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫
 21. Bông Tai Firth Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  5.136.913,00 ₫
 22. Bông Tai Fiz Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  4.461.004,00 ₫
 23. Bông Tai Foxworth Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  3.731.021,00 ₫
 24. Bông Tai Genoveva Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  4.947.659,00 ₫
 25. Bông Tai Germano Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  4.298.785,00 ₫
 26. Bông Tai Graphy Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  5.299.131,00 ₫
 27. Bông Tai Greenes Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  3.676.948,00 ₫
 28. Bông Tai Hagemann Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Hagemann

  Vàng 375 & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  3.785.093,00 ₫

You’ve viewed 60 of 351 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...