Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Parma Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 4. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 5. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 11. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Misery Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  21.839.724,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 13. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pretty Morning

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  26.244.494,00 ₫
  11.219.020  - 150.254.737  11.219.020 ₫ - 150.254.737 ₫
 14. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 15. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 16. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  101.267.234,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 17. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 18. Nhẫn Isedoria Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 21. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 27. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.327.081,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 28. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 30. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 31. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 32. Nhẫn Redfern Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 33. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 34. Nhẫn Tonyetta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 36. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.162.125,00 ₫
  6.178.896  - 69.794.438  6.178.896 ₫ - 69.794.438 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.361.999,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 40. Nhẫn Susanna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  20.968.882,00 ₫
  8.249.884  - 97.520.258  8.249.884 ₫ - 97.520.258 ₫
 41. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 42. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  25.105.179,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 45. Nhẫn Haycraft Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.157 crt - VS

  19.052.542,00 ₫
  7.202.494  - 86.597.555  7.202.494 ₫ - 86.597.555 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ellish Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  37.865.544,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 49. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  24.607.440,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 50. Nhẫn Melisenda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.783.581,00 ₫
  5.364.019  - 50.287.680  5.364.019 ₫ - 50.287.680 ₫
 51. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  36.782.196,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 52. Nhẫn Cheslie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.118.512,00 ₫
  7.882.730  - 98.763.935  7.882.730 ₫ - 98.763.935 ₫
 53. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.557.735,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.896.181,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  17.160.806,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 56. Nhẫn Elodie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  33.968.789,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 57. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 58. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 59. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.535.658,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 61. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  16.118.013,00 ₫
  7.267.381  - 74.241.925  7.267.381 ₫ - 74.241.925 ₫
 62. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.237.092,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 63. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  15.956.606,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng