Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  25.234.691,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 11. Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  31.328.623,00 ₫
  13.392.388  - 179.362.350  13.392.388 ₫ - 179.362.350 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 13. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 14. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 16. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 20. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 21. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  35.630.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 23. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  44.036.110,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  40.823.861,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  51.472.112,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.220.582,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.157 crt - VS

  21.448.765,00 ₫
  8.273.167  - 98.291.982  8.273.167 ₫ - 98.291.982 ₫
 39. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  29.579.857,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  20.856.126,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  23.873.375,00 ₫
  9.565.709  - 111.890.974  9.565.709 ₫ - 111.890.974 ₫
 42. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  19.649.905,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.306.931,00 ₫
  6.294.309  - 59.009.152  6.294.309 ₫ - 59.009.152 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  35.443.699,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.953.866,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.876.560,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  19.706.509,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 50. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.324.619,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 51. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.010.329,00 ₫
  6.113.178  - 57.311.047  6.113.178 ₫ - 57.311.047 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  40.246.222,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 55. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  40.824.143,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  36.707.937,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.268.539,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  15.592.566,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.720.107,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  18.839.343,00 ₫
  8.302.601  - 86.461.850  8.302.601 ₫ - 86.461.850 ₫
 61. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  140.013.863,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  18.707.739,00 ₫
  8.399.960  - 85.683.553  8.399.960 ₫ - 85.683.553 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  21.607.536,00 ₫
  9.152.220  - 112.513.609  9.152.220 ₫ - 112.513.609 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng