Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 7. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 8. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  19.267.832,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 11. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 12. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 14. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 18. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.324.619,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  104.359.597,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  35.630.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  142.761.397,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.517.791,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.268.539,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  20.856.126,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  19.473.302,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 35. Nhẫn nam Ardito

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.953.866,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 39. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  51.472.112,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 41. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.824.060,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.220.582,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.720.107,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  69.068.444,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 46. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  144.976.009,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.362.077,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.950.569,00 ₫
  9.134.107  - 106.598.550  9.134.107 ₫ - 106.598.550 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  21.607.536,00 ₫
  9.152.220  - 112.513.609  9.152.220 ₫ - 112.513.609 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  35.443.699,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  24.549.506,00 ₫
  10.706.553  - 128.688.068  10.706.553 ₫ - 128.688.068 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.494.840,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  21.126.690,00 ₫
  9.776.557  - 113.773.043  9.776.557 ₫ - 113.773.043 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.500.500,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  24.225.732,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  52.398.428,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 60. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  47.500.803,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.871.523  - 324.565.201  8.871.523 ₫ - 324.565.201 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  44.036.110,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng