Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 3. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 4. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 5. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  16.280.502,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 11. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.557.735,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 12. Nhẫn Parma Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 14. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  24.304.092,00 ₫
  8.714.369  - 122.069.301  8.714.369 ₫ - 122.069.301 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 19. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 22. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 23. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Ardito Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 27. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 30. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  17.079.697,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Nina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  134.820.206,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 32. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 33. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 35. Nhẫn Cheslie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.118.512,00 ₫
  7.882.730  - 98.763.935  7.882.730 ₫ - 98.763.935 ₫
 36. Nhẫn Manjari Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 37. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 38. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 39. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 41. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.361.999,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.896.181,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 47. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.237.092,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Machi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  136.085.780,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.363.039,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 50. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 51. Nhẫn Jacenty Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.190.742,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.828.961,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 53. Nhẫn Gerwin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.401.861,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 54. Nhẫn Jaume Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 55. Nhẫn Redfern Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 57. Nhẫn Flaine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  21.114.338,00 ₫
  9.068.005  - 109.551.450  9.068.005 ₫ - 109.551.450 ₫
 58. Nhẫn Aditya Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.198.733,00 ₫
  8.309.904  - 97.331.002  8.309.904 ₫ - 97.331.002 ₫
 59. Nhẫn Quanika Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 60. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 61. Nhẫn Elauna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  48.532.753,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 63. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  16.118.013,00 ₫
  7.267.381  - 74.241.925  7.267.381 ₫ - 74.241.925 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng