Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Marrifest Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  20.953.201,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 2. Nhẫn Mima Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  12.869.320,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 3. Nhẫn Nodeles Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  13.193.757,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 4. Nhẫn Onen Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  12.788.211,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Osedr Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  19.574.346,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Owulle Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  13.464.121,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 7. Nhẫn Oxpen Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 8. Nhẫn Pavina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  10.598.264,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Psiathoa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 11. Nhẫn Rigean Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  17.681.798,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Rigea Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  16.302.942,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 13. Nhẫn Rigeaus Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  10.976.772,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 14. Nhẫn Rigeo Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  11.436.391,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 15. Nhẫn Samingi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  9.597.917,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 16. Nhẫn Snep Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  14.112.995,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 17. Nhẫn Soldin Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  14.302.250,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  17.222.180,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  10.490.118,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  14.112.994,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  13.815.594,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.030.846,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  9.895.318,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  8.705.716,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  10.868.627,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  13.031.540,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  10.030.500,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.246.098,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Hồng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  26.252.334,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 34. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng Hồng 9K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Hồng 9K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  14.248.177,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 35. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.032.232,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng Hồng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.004.156,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  7.948.698,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 40. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 41. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 42. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.596.878,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Angelina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.976.427,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 45. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.463.428,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 46. Nhẫn Holz Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  20.790.983,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Cadieux Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  18.952.509,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 48. Nhẫn Katharyn Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  11.517.501,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Oleysa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  32.497.740,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 50. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 51. Nhẫn Ellura Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 52. Nhẫn Kinkade Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  10.895.664,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 53. Nhẫn Roosevelt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  11.841.938,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 54. Nhẫn Cowle Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  9.895.318,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 55. Nhẫn Hosley Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  16.275.906,00 ₫
  6.367.069  - 77.513.327  6.367.069 ₫ - 77.513.327 ₫
 56. Nhẫn Rondek B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 57. Nhẫn cưới Pretty Day Pair Vàng Hồng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Hồng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.524.431,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 58. Nhẫn Violinda Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Expai Women Vàng Hồng 9K

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  10.598.264,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 61. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng Hồng 9K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  13.220.795,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 62. Nhẫn nam Expai Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.381.626,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 63. Nhẫn Wesyi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng Hồng 9K
  7.597.225,00 ₫
  5.697.918  - 56.979.187  5.697.918 ₫ - 56.979.187 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng