Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  18.481.044,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.848.994,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.216.917,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 5. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  23.122.530,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.537.689,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 7. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0mm
  27.622.510,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  34.273.421,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.773.542,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 11. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.132.012,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  21.594.237,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 13. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  16.415.015,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.169.710,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.245.233,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 17. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.877.282,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.254.557,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 19. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  18.169.725,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  20.943.296,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.641.387,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  7.867.887,00 ₫
  6.294.309  - 59.009.152  6.294.309 ₫ - 59.009.152 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.179.064,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.180.578  - 332.716.108  17.180.578 ₫ - 332.716.108 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  15.056.532,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  12.877.296,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 29. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  26.207.422,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.754.637,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  19.499.906,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.499.949,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 33. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.404.396  8.965.995 ₫ - 226.404.396 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.018.805,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.971.654,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  26.858.363,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  18.056.516,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  21.481.030,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.726.320,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  61.839.328,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.386.728,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  100.244.806,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 227.649.673  8.965.995 ₫ - 227.649.673 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.462.180,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  35.999.828,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.669.760,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  12.084.847,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  19.811.225,00 ₫
  9.565.709  - 111.890.974  9.565.709 ₫ - 111.890.974 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.075.395,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.660.307,00 ₫
  9.134.107  - 106.598.550  9.134.107 ₫ - 106.598.550 ₫
 53. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  139.527.639,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Noble Inifinite 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  23.433.851,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.373.540  - 259.107.919  9.373.540 ₫ - 259.107.919 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  12.311.261,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.311.247,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.971.469,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  26.688.552,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Golden Heart 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cặp Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương
  4.0 mm
  50.962.965,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.976.324  - 345.288.453  18.976.324 ₫ - 345.288.453 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  8.302.601  - 86.461.850  8.302.601 ₫ - 86.461.850 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  13.415.030,00 ₫
  8.159.961  - 95.150.490  8.159.961 ₫ - 95.150.490 ₫
 62. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  138.848.397,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 63. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  135.820.110,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng