Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 5. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.222.873,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 7. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 8. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  12.869.321,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 11. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  19.682.491,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  18.357.709,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 13. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0mm
  23.359.441,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 15. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 16. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 17. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 18. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.226.683,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.896.704,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 20. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.683.185,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.194.451,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 27. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 28. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  18.060.308,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 29. Nhẫn Melisenda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  6.705.024,00 ₫
  5.364.019  - 50.287.680  5.364.019 ₫ - 50.287.680 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.818.713,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.227.377,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  18.222.527,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 33. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.976.774,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.816.980,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 36. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  7.840.553,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 37. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.733.793,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 38. Nhẫn Soterios Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  58.209.348,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 39. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.033.965,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 193.306.873  7.602.632 ₫ - 193.306.873 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.978.506,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 45. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.897.743,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.923.047,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.381.627,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 48. Nhẫn Jaume Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  94.492.184,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 49. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  33.119.577,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 50. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  10.706.410,00 ₫
  6.178.896  - 69.794.438  6.178.896 ₫ - 69.794.438 ₫
 51. Nhẫn Susanna Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  17.465.507,00 ₫
  8.249.884  - 97.520.258  8.249.884 ₫ - 97.520.258 ₫
 52. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.410.396,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 53. Nhẫn Jacenty Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.544.885,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Machi Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  131.450.932,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.491.158,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 56. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  44.691.152,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.440.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương
  4.0 mm
  43.699.728,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.950.118  - 292.465.478  15.950.118 ₫ - 292.465.478 ₫
 59. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  13.031.539,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫
 60. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.652.683,00 ₫
  7.004.587  - 82.177.103  7.004.587 ₫ - 82.177.103 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Nina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  131.450.932,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Roxanne Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  128.395.820,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.362.212,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng