Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Oxpen Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  19.787.391,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.083.237,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  21.828.098,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Nodeles Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  21.741.581,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 5. Nhẫn Onen Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  21.048.369,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 6. Nhẫn Osedr Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  29.827.626,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 7. Nhẫn Owulle Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  22.751.661,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 8. Nhẫn Pavina Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  17.461.181,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Psiathoa Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  22.104.951,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 11. Nhẫn Rigean Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  29.537.795,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Rigea Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  25.200.077,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 13. Nhẫn Rigeaus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  18.702.690,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 14. Nhẫn Rigeo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  19.449.976,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 15. Nhẫn Samingi Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.049.880,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 16. Nhẫn Snep Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  21.222.484,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 17. Nhẫn Soldin Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  24.514.435,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  27.105.603,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  17.147.558,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  21.201.935,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  23.370.253,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  19.003.336,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  17.086.997,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  18.273.354,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  14.520.702,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  21.488.521,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  17.710.996,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  21.497.174,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  17.160.536,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Hồng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  35.601.517,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 33. Nhẫn nam Heroic Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Oleysa Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  38.785.322,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 35. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.504.438,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 37. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.752.869,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 38. Nhẫn Holz Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  25.537.491,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 39. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.477.318,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 40. Nhẫn Julee Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.437.777,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 42. Nhẫn nam Abel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Hồng 18K
  10.706.409,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 45. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Aryan Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Aryan

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.194.061,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 47. Nhẫn Cgani Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  40.126.326,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.708.058,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 49. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Cadieux Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  24.171.613,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 51. Nhẫn Sonnett Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  46.513.405,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Bourget Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  27.197.526,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 53. Nhẫn Naolin Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.034.961,00 ₫
  6.319.215  - 96.506.396  6.319.215 ₫ - 96.506.396 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.379.295,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 55. Nhẫn Hrundl Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Hồng 18K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  13.763.684,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 56. Nhẫn Spalla Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spalla

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  24.901.595,00 ₫
  7.539.097  - 103.157.343  7.539.097 ₫ - 103.157.343 ₫
 57. Nhẫn nam Feratibes Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng Hồng 18K
  21.079.732,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Fritsche Vàng Hồng 18K

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.761.867,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 59. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair Vàng Hồng 18K

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng Hồng 18K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  32.452.319,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 60. Nhẫn Jahmelis Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Hồng 18K
  11.515.338,00 ₫
  5.103.388  - 49.071.045  5.103.388 ₫ - 49.071.045 ₫
 61. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 62. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng Hồng 18K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  23.268.599,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 63. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng