Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Toinette Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  19.933.388,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  32.534.240,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 5. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.439.941,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 6. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 7. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  38.445.745,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.963.493,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0mm
  41.112.616,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 11. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 12. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 13. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.800.041,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 14. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 15. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.954.021,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  37.633.303,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.963.493,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 18. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.147.820,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  66.066.122,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.908.557,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 22. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 23. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  39.628.588,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  39.129.766,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.635.076  - 197.311.704  7.635.076 ₫ - 197.311.704 ₫
 27. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  13.203.491,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 28. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  32.976.824,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Roxanne Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  137.190.217,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.711.395,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  37.356.180,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  44.450.529,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 33. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  37.731.986,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 34. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  24.657.187,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.574.084,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 36. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  26.834.156,00 ₫
  8.253.669  - 111.863.062  8.253.669 ₫ - 111.863.062 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.766.456,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.903.454,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 39. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.726.873,00 ₫
  6.178.896  - 69.794.438  6.178.896 ₫ - 69.794.438 ₫
 40. Nhẫn Roverta Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  21.398.761,00 ₫
  6.774.238  - 77.297.040  6.774.238 ₫ - 77.297.040 ₫
 41. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  105.999.954,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Nina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  139.711.090,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.379.295,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 45. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  41.602.514,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn cưới Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương
  6.0 mm
  49.379.715,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.439.895  - 272.585.209  7.439.895 ₫ - 272.585.209 ₫
 47. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  20.205.915,00 ₫
  7.267.381  - 74.241.925  7.267.381 ₫ - 74.241.925 ₫
 48. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  18.969.812,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.742.013,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.879.536,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 51. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.202.671,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫
 52. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  19.481.339,00 ₫
  7.004.587  - 82.177.103  7.004.587 ₫ - 82.177.103 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.662.290,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 54. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  33.392.104,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 55. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  21.739.419,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 56. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  31.128.617,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.139.599,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.381.542,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  22.695.425,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.902.414,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  24.371.682,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 62. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  23.357.277,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Private Ring 8mm Vàng Trắng-Vàng 18K

  Private Ring 8mm

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  72.126.803,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.669.337  - 476.626.354  9.669.337 ₫ - 476.626.354 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng