Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  45.950.725,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  26.343.271,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  29.310.425,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  18.778.777,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 5. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  28.515.712,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  24.898.747,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  37.886.140,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  42.826.209,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  21.409.707,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.014.233,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  30.375.704,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.108.605,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 14. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  45.157.142,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 15. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  27.062.133,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 16. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.745.947,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.313.468,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 18. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  24.082.525,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  16.201.054,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 20. Nhẫn nam Ty

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  38.953.397,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  34.687.758,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 22. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0mm
  48.615.617,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  14.258.420,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  36.011.148,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  54.711.531,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  47.128.076,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  110.332.681,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  16.807.843,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 30. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.126.294,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 31. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  146.101.570,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  15.166.341,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  44.268.185,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 35. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  152.884.933,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  28.251.938,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  25.182.898,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  22.298.382,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 39. Nhẫn nam Balconi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  46.339.024,00 ₫
  14.599.175  - 183.451.958  14.599.175 ₫ - 183.451.958 ₫
 40. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  34.371.910,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.234.180,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.274.184,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  46.410.344,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 45. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.019.908,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  78.267.081,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.180.578  - 332.716.108  17.180.578 ₫ - 332.716.108 ₫
 47. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  33.825.121,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  25.178.370,00 ₫
  9.134.107  - 106.598.550  9.134.107 ₫ - 106.598.550 ₫
 49. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  24.068.941,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  73.564.177,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.874.225,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  24.864.787,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.019.908,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  13.847.481,00 ₫
  6.294.309  - 59.009.152  6.294.309 ₫ - 59.009.152 ₫
 55. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  46.108.082,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  86.204.024,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.556.533  - 560.609.316  11.556.533 ₫ - 560.609.316 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  56.553.692,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  23.755.357,00 ₫
  8.302.601  - 86.461.850  8.302.601 ₫ - 86.461.850 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  22.534.986,00 ₫
  8.159.961  - 95.150.490  8.159.961 ₫ - 95.150.490 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.407.840,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 61. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  148.441.558,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 62. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  45.306.576,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 63. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  44.877.521,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng