Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.954.021,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  32.534.240,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Nhẫn nam Bellanca Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 4. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  38.445.745,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 5. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 6. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.963.493,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 11. Nhẫn Dylis Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.560.980,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.908.557,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 13. Nhẫn nam Beamard Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.147.820,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 14. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  23.357.277,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 15. Nhẫn nam Ty Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  32.976.824,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  46.002.418,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.574.084,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  21.530.698,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 20. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.163.294,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 21. Nhẫn Spencre Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  30.594.378,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 22. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 23. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 24. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0mm
  41.112.616,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  37.633.303,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.279.800,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 28. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  41.945.336,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 29. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  14.628.848,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Simone Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.766.456,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Roxanne Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  137.190.217,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 32. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  13.203.491,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 33. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  24.657.187,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Machi Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  142.813.786,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 35. Nhẫn Ekaterina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.800.041,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  21.820.528,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 37. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  18.969.812,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 38. Nhẫn nam Balconi Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  41.602.514,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Amoretta Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  29.743.272,00 ₫
  8.270.431  - 97.560.810  8.270.431 ₫ - 97.560.810 ₫
 40. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.322.240,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 41. Nhẫn nam Cledwyn Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  29.313.935,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.879.536,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Despoina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  42.098.902,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.742.013,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  66.066.122,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 47. Nhẫn Gerwin Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  16.550.595,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 48. Nhẫn Jacenty Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.483.115,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.708.058,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.742.013,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.379.295,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 52. Nhẫn Alda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  21.232.217,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Private Ring 8mm Vàng-Trắng 18K

  Private Ring 8mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  72.126.803,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.669.337  - 476.626.354  9.669.337 ₫ - 476.626.354 ₫
 54. Nhẫn Melisenda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.800.842,00 ₫
  5.364.019  - 50.287.680  5.364.019 ₫ - 50.287.680 ₫
 55. Nhẫn nam Admetus Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  39.478.536,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 56. Nhẫn Eldora Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  21.739.419,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 57. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  52.067.760,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 58. Nhẫn Zoe Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.202.671,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫
 59. Nhẫn Lily Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  19.481.339,00 ₫
  7.004.587  - 82.177.103  7.004.587 ₫ - 82.177.103 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Nina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  139.711.090,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.711.395,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 63. Nhẫn nam Fine Tune Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  37.731.986,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng