Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 3. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.908.557,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.742.013,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 6. Nhẫn Josanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  36.924.137,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 7. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  23.357.277,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.279.800,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.439.941,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 11. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  13.203.491,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 13. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0mm
  41.112.616,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  32.534.240,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  37.633.303,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 16. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  38.445.745,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 18. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.322.240,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 19. Nhẫn Cienian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  86.320.704,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 20. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Aizaya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  20.121.562,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  21.530.698,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.963.493,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 24. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.954.021,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  21.232.217,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 27. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.800.041,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 28. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  33.392.104,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 29. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.560.980,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 30. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.147.820,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.574.084,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 32. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  26.834.156,00 ₫
  8.253.669  - 111.863.062  8.253.669 ₫ - 111.863.062 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 34. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 35. Nhẫn Shira Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  15.542.679,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.902.414,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.879.536,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  39.628.588,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 39. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  21.739.419,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 40. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  41.602.514,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.708.058,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  46.002.418,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  42.098.902,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 45. Nhẫn Salvina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  29.465.337,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 46. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  24.657.187,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 47. Nhẫn Jaume Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.163.294,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.379.295,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.766.456,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 50. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 51. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  18.969.812,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  21.820.528,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 53. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  105.999.954,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 54. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.202.671,00 ₫
  7.171.132  - 74.363.589  7.171.132 ₫ - 74.363.589 ₫
 55. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  19.481.339,00 ₫
  7.004.587  - 82.177.103  7.004.587 ₫ - 82.177.103 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Nina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  139.711.090,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Roxanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  137.190.217,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.711.395,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 59. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  37.731.986,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Shamina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Shamina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.662.290,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫
 61. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  31.128.617,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.139.599,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.381.542,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng