Đang tải...
Tìm thấy 1013 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.848.994,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.424.440,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.216.917,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  24.424.412,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Fauniel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - VS

  16.047.092,00 ₫
  8.795.052  - 115.145.673  8.795.052 ₫ - 115.145.673 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.61 crt - VS

  68.292.128,00 ₫
  10.732.024  - 459.988.379  10.732.024 ₫ - 459.988.379 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Lynx

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  14.037.668,00 ₫
  7.050.532  - 85.075.064  7.050.532 ₫ - 85.075.064 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  16.301.808,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.169.710,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Reggie - SET Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Reggie - SET

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.552 crt - VS

  35.830.018,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.911.612  - 1.979.325.519  17.911.612 ₫ - 1.979.325.519 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Preece

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  1.133 crt - AAA

  47.094.116,00 ₫
  23.900.264  - 389.234.003  23.900.264 ₫ - 389.234.003 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  18.764.061,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  18.339.534,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.933.814,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.332.389.820,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Trai Trắng
  7.301.852,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Nodes - SET Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nodes - SET

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.126 crt - VS

  30.396.081,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.176.333  - 536.502.169  17.176.333 ₫ - 536.502.169 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Euploia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  16.386.713,00 ₫
  10.024.480  - 119.291.881  10.024.480 ₫ - 119.291.881 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  16.499.920,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  37.131.898,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.254.557,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  22.839.512,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.603.717,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  30.113.063,00 ₫
  10.348.252  - 152.546.438  10.348.252 ₫ - 152.546.438 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  18.169.725,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  13.782.952,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.254.614,00 ₫
  9.892.028  - 122.405.072  9.892.028 ₫ - 122.405.072 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.075.423,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Alula

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  17.348.973,00 ₫
  9.757.311  - 110.617.395  9.757.311 ₫ - 110.617.395 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Cynigo SET Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cynigo SET

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.614 crt - VS

  27.028.172,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.121.626  - 501.931.578  15.121.626 ₫ - 501.931.578 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  36.650.768,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  30.735.702,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  44.292.241,00 ₫
  19.485.755  - 309.465.507  19.485.755 ₫ - 309.465.507 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  16.358.411,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.339.578,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  25.471.577,00 ₫
  9.747.123  - 132.395.596  9.747.123 ₫ - 132.395.596 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.735.773,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Capture

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.502 crt - VS

  33.084.747,00 ₫
  11.589.567  - 166.541.660  11.589.567 ₫ - 166.541.660 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Donnola Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Donnola

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.259 crt - VS

  18.056.517,00 ₫
  11.056.079  - 156.126.614  11.056.079 ₫ - 156.126.614 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Camie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  19.047.079,00 ₫
  10.493.157  - 164.093.560  10.493.157 ₫ - 164.093.560 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  16.415.015,00 ₫
  10.144.196  - 111.834.371  10.144.196 ₫ - 111.834.371 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Danaja

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  73.301.538,00 ₫
  10.661.835  - 183.565.160  10.661.835 ₫ - 183.565.160 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  16.981.051,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  24.282.902,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  10.726.363,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  12.113.149,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  9.509.388,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.905.399,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.499.864,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Arklig

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  17.518.784,00 ₫
  9.006.749  - 126.423.924  9.006.749 ₫ - 126.423.924 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Remnant

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.081 crt - VS

  15.877.282,00 ₫
  10.143.347  - 116.206.993  10.143.347 ₫ - 116.206.993 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Borgil

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  18.594.250,00 ₫
  10.777.307  - 134.405.019  10.777.307 ₫ - 134.405.019 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Ailean

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  9.006.749  - 105.537.230  9.006.749 ₫ - 105.537.230 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  17.660.293,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Florestine

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.084.847,00 ₫
  7.728.076  - 83.928.842  7.728.076 ₫ - 83.928.842 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.971.654,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  20.943.296,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  18.113.120,00 ₫
  9.232.031  - 115.273.032  9.232.031 ₫ - 115.273.032 ₫

You’ve viewed 60 of 1013 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng