Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.480.958,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.424.440,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  24.424.412,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.669.731,00 ₫
  9.776.557  - 113.773.043  9.776.557 ₫ - 113.773.043 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  7.832.509  - 85.117.515  7.832.509 ₫ - 85.117.515 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  19.811.225,00 ₫
  9.565.709  - 111.890.974  9.565.709 ₫ - 111.890.974 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.933.814,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  18.169.725,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.169.710,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  23.603.661,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.216.917,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.018.805,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.848.994,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  16.499.920,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  18.339.534,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  30.113.063,00 ₫
  10.348.252  - 152.546.438  10.348.252 ₫ - 152.546.438 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.339.578,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.396.151,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  20.943.296,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  28.414.957,00 ₫
  7.369.775  - 748.411.538  7.369.775 ₫ - 748.411.538 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  26.490.440,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Trai Trắng
  7.301.852,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  30.735.702,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  18.764.061,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Alula

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  17.348.973,00 ₫
  9.757.311  - 110.617.395  9.757.311 ₫ - 110.617.395 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  15.452.755,00 ₫
  8.399.960  - 85.683.553  8.399.960 ₫ - 85.683.553 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.603.717,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  13.782.952,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.254.557,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  16.415.015,00 ₫
  10.144.196  - 111.834.371  10.144.196 ₫ - 111.834.371 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Chelinde

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  17.207.464,00 ₫
  11.718.905  - 137.051.231  11.718.905 ₫ - 137.051.231 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.386.728,00 ₫
  7.769.963  - 85.740.157  7.769.963 ₫ - 85.740.157 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  16.981.051,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Edwiena

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  15.764.075,00 ₫
  6.370.158  - 92.702.389  6.370.158 ₫ - 92.702.389 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  12.084.847,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.254.614,00 ₫
  9.892.028  - 122.405.072  9.892.028 ₫ - 122.405.072 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Vaudis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  19.867.829,00 ₫
  12.272.771  - 135.876.713  12.272.771 ₫ - 135.876.713 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  12.311.261,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  9.152.786  - 101.716.493  9.152.786 ₫ - 101.716.493 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Severina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  33.226.257,00 ₫
  20.394.242  - 225.465.908  20.394.242 ₫ - 225.465.908 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scorpius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Scorpius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  12.764.089,00 ₫
  7.768.830  - 93.310.874  7.768.830 ₫ - 93.310.874 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  12.877.296,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  58.075.195,00 ₫
  8.065.999  - 602.148.089  8.065.999 ₫ - 602.148.089 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Germana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.154 crt - AAA

  46.075.252,00 ₫
  9.849.009  - 174.763.320  9.849.009 ₫ - 174.763.320 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.452.770,00 ₫
  7.492.888  - 81.296.779  7.492.888 ₫ - 81.296.779 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  16.301.808,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.820.635,00 ₫
  10.737.684  - 142.754.032  10.737.684 ₫ - 142.754.032 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Romaine

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng

  9.863 crt - AAA

  227.574.391,00 ₫
  26.931.947  - 13.606.605.317  26.931.947 ₫ - 13.606.605.317 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Capture

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.502 crt - VS

  33.084.747,00 ₫
  11.589.567  - 166.541.660  11.589.567 ₫ - 166.541.660 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Vestire

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  20.688.580,00 ₫
  12.380.601  - 147.098.354  12.380.601 ₫ - 147.098.354 ₫
 58. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  38.603.590,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  32.433.808,00 ₫
  10.143.347  - 136.216.332  10.143.347 ₫ - 136.216.332 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.999.899,00 ₫
  7.865.622  - 120.820.177  7.865.622 ₫ - 120.820.177 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  23.575.359,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Florestine

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.084.847,00 ₫
  7.728.076  - 83.928.842  7.728.076 ₫ - 83.928.842 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.61 crt - VS

  68.292.128,00 ₫
  10.732.024  - 459.988.379  10.732.024 ₫ - 459.988.379 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  22.839.512,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Eilena

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  8.716.938,00 ₫
  5.172.993  - 64.711.950  5.172.993 ₫ - 64.711.950 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng