Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Alhertine Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.570.881,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Abyth - SET Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Abyth - SET

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.404 crt - VS

  25.035.697,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.567.942  - 2.056.806.950  13.567.942 ₫ - 2.056.806.950 ₫
 3. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.222.873,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 4. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 5. Nhẫn Alix Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  13.815.594,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 6. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  12.869.321,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 7. Nhẫn Isabelle Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  11.030.847,00 ₫
  7.578.841  - 32.249.005  7.578.841 ₫ - 32.249.005 ₫
 8. Nhẫn Dorado Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  10.949.737,00 ₫
  6.968.899  - 97.655.435  6.968.899 ₫ - 97.655.435 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Tinka Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  16.032.578,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 11. Nhẫn SYLVIE Kijany Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  34.065.852,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 12. Nhẫn Cesarina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  25.684.571,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 13. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 16. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.226.683,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 17. Nhẫn Miercoles Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  12.139.338,00 ₫
  7.202.494  - 75.607.265  7.202.494 ₫ - 75.607.265 ₫
 18. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Boss Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  9.354.590,00 ₫
  6.792.892  - 74.417.658  6.792.892 ₫ - 74.417.658 ₫
 21. Nhẫn Amilesa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  2.13 crt - VS

  523.154.162,00 ₫
  13.510.895  - 3.591.987.295  13.510.895 ₫ - 3.591.987.295 ₫
 22. Nhẫn Massima Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  38.337.601,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 23. Nhẫn Domela Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  50.476.940,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 24. Nhẫn Hestia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hestia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.68 crt - AAA

  10.192.718,00 ₫
  7.723.755  - 92.248.158  7.723.755 ₫ - 92.248.158 ₫
 25. Nhẫn Milose Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 26. Nhẫn Estrella Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.111.609,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Franisbel Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  9.435.699,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 29. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 30. Nhẫn Mildy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
  7.854.071  - 99.777.798  7.854.071 ₫ - 99.777.798 ₫
 31. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  18.060.308,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 32. Nhẫn Norlene Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.196.182,00 ₫
  5.799.305  - 92.924.067  5.799.305 ₫ - 92.924.067 ₫
 33. Nhẫn đeo ngón áp út Citeey Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Citeey

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
  10.175.145  - 133.843.650  10.175.145 ₫ - 133.843.650 ₫
 34. Nhẫn Mutia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 35. Nhẫn Sunita Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.760.829,00 ₫
  6.662.307  - 74.201.373  6.662.307 ₫ - 74.201.373 ₫
 36. Nhẫn Eniait Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eniait

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.57 crt - AAA

  19.466.201,00 ₫
  10.263.013  - 165.679.001  10.263.013 ₫ - 165.679.001 ₫
 37. Nhẫn Ortensia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  39.013.511,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 38. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.976.774,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 39. Nhẫn Taldina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  38.094.273,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 40. Nhẫn Sarette Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sarette

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  15.059.269,00 ₫
  6.302.722  - 90.977.451  6.302.722 ₫ - 90.977.451 ₫
 41. Nhẫn Amberly Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  16.735.524,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 42. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  7.840.553,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 43. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.733.793,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 44. Nhẫn Soterios Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  58.209.348,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 45. Nhẫn Marron Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  12.247.484,00 ₫
  8.005.475  - 93.613.500  8.005.475 ₫ - 93.613.500 ₫
 46. Nhẫn Casimira Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  41.338.639,00 ₫
  13.723.671  - 213.965.991  13.723.671 ₫ - 213.965.991 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 49. Nhẫn Eilena Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eilena

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  7.407.970,00 ₫
  4.261.475  - 54.924.425  4.261.475 ₫ - 54.924.425 ₫
 50. Nhẫn Edera Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  16.005.543,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 51. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 52. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.897.743,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 53. Nhẫn Elugelap Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Elugelap

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.233 crt - VS

  13.220.794,00 ₫
  5.799.305  - 78.162.198  5.799.305 ₫ - 78.162.198 ₫
 54. Nhẫn Yolanda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  18.763.254,00 ₫
  8.401.828  - 105.374.328  8.401.828 ₫ - 105.374.328 ₫
 55. Nhẫn Nadia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  14.302.249,00 ₫
  8.684.088  - 95.492.524  8.684.088 ₫ - 95.492.524 ₫
 56. Nhẫn Maclovia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.707.795,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 57. Nhẫn Eilah Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eilah

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.653.030,00 ₫
  7.432.033  - 105.185.074  7.432.033 ₫ - 105.185.074 ₫
 58. Nhẫn Anselma Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  27.117.498,00 ₫
  8.797.100  - 133.356.992  8.797.100 ₫ - 133.356.992 ₫
 59. Nhẫn Darinka Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Darinka

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.465 crt - VS

  20.493.583,00 ₫
  9.670.375  - 132.532.383  9.670.375 ₫ - 132.532.383 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Karmarie Ø8 mm Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Karmarie Ø8 mm

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - VS

  23.251.294,00 ₫
  11.558.056  - 143.698.411  11.558.056 ₫ - 143.698.411 ₫
 62. Nhẫn Jaume Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  94.492.184,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 63. Nhẫn Malenita Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  4.5 crt - VS

  41.663.078,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 64. Nhẫn Jeylianis Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  21.439.857,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 65. Nhẫn Kariana Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  10.922.701,00 ₫
  7.229.529  - 86.354.225  7.229.529 ₫ - 86.354.225 ₫
 66. Nhẫn Ambra Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.437.432,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng