Đang tải...
Tìm thấy 6813 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 3. Nhẫn Lorenz Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.125.203,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 4. Nhẫn Vontasia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Vàng 14K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  14.539.358,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 7. Nhẫn Mirkos Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  8.398.041,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 8. Nhẫn Emmy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pullapli Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.104.233,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 11. Nhẫn Bavegels - D Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  33.135.799,00 ₫
  7.007.832  - 142.589.920  7.007.832 ₫ - 142.589.920 ₫
 12. Nhẫn Botello Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 13. Nhẫn Beverly Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  47.287.186,00 ₫
  16.735.524  - 267.119.538  16.735.524 ₫ - 267.119.538 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Does Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 16. Nhẫn Soderman Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 17. Nhẫn Aglio Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 18. Nhẫn Ad Hoc Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  33.766.559,00 ₫
  6.144.019  - 151.985.068  6.144.019 ₫ - 151.985.068 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Annette Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.291.663,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 21. Nhẫn Varenza Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.027.254,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 22. Nhẫn Ubwenzi Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.122.025,00 ₫
  7.328.213  - 112.782.297  7.328.213 ₫ - 112.782.297 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 24. Nhẫn Zangoose Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 25. Nhẫn Giftani Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  25.106.261,00 ₫
  11.088.975  - 201.326.479  11.088.975 ₫ - 201.326.479 ₫
 26. Nhẫn Amberly Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 29. Nhẫn Alhertine Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 30. Nhẫn Ylua Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  8.221.766,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  21.407.412,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 32. Nhẫn Consecratedness B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 33. Nhẫn Hrundl Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 34. Nhẫn Violinda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 35. Nhẫn Luna Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.597.132,00 ₫
  9.330.258  - 112.403.789  9.330.258 ₫ - 112.403.789 ₫
 36. Nhẫn Wishelin Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  39.097.053,00 ₫
  11.229.564  - 188.619.374  11.229.564 ₫ - 188.619.374 ₫
 37. Nhẫn Cesarina Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 38. Nhẫn Susheela Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  17.237.320,00 ₫
  9.265.911  - 125.205.525  9.265.911 ₫ - 125.205.525 ₫
 39. Nhẫn Kugy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kugy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.9 crt - VS

  37.064.727,00 ₫
  6.732.060  - 237.352.469  6.732.060 ₫ - 237.352.469 ₫
 40. Nhẫn Rozarano Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.664.156,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 41. Nhẫn Aldatu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  18.418.540,00 ₫
  7.603.984  - 94.046.081  7.603.984 ₫ - 94.046.081 ₫
 42. Nhẫn Rasalgethi Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  21.727.793,00 ₫
  7.854.071  - 98.993.743  7.854.071 ₫ - 98.993.743 ₫
 43. Nhẫn Kleinman Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.619.039,00 ₫
  5.738.473  - 70.443.311  5.738.473 ₫ - 70.443.311 ₫
 44. Nhẫn Crownn Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  12.371.850,00 ₫
  5.342.390  - 67.482.826  5.342.390 ₫ - 67.482.826 ₫
 45. Nhẫn Leanne Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 46. Nhẫn Giorgetta Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  7.340.919,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Kohtuda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 49. Nhẫn Strasta Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  9.525.730,00 ₫
  4.927.381  - 55.951.803  4.927.381 ₫ - 55.951.803 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.54 crt - AAA

  18.324.183,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫
 51. Nhẫn Bobbyem Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bobbyem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.210.671,00 ₫
  5.272.095  - 60.940.019  5.272.095 ₫ - 60.940.019 ₫
 52. Nhẫn Bonitas Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  18.081.665,00 ₫
  7.961.675  - 106.131.345  7.961.675 ₫ - 106.131.345 ₫
 53. Nhẫn Resaixa Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  9.896.669,00 ₫
  5.239.652  - 70.362.201  5.239.652 ₫ - 70.362.201 ₫
  Mới

 54. Nhẫn Emmeline Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 55. Nhẫn Talmeri - A Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 56. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 57. Nhẫn Promij Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  16.442.991,00 ₫
  7.358.223  - 96.330.654  7.358.223 ₫ - 96.330.654 ₫
 58. Nhẫn Gaur Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.5 crt - AAA

  17.185.950,00 ₫
  7.513.953  - 212.506.025  7.513.953 ₫ - 212.506.025 ₫
 59. Nhẫn Lytop Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  7.790.264,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Allona Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  19.750.892,00 ₫
  7.066.230  - 97.533.772  7.066.230 ₫ - 97.533.772 ₫
 62. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 63. Nhẫn Pleka Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  7.946.804,00 ₫
  4.171.174  - 43.271.740  4.171.174 ₫ - 43.271.740 ₫
 64. Nhẫn Venusa Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  9.192.101,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 65. Nhẫn Amelie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 66. Nhẫn Mindy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫

You’ve viewed 60 of 6813 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng