Đang tải...
Tìm thấy 7058 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.788.429,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.414.576,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  8.166.470,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  21.803.670,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.685.367,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.635.514,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  35.984.262,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  36.199.639,00 ₫
  6.919.778  - 163.980.351  6.919.778 ₫ - 163.980.351 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.111.450,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  16.782.654,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  43.299.699,00 ₫
  12.932.485  - 211.032.017  12.932.485 ₫ - 211.032.017 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.786.729,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  28.913.635,00 ₫
  12.914.089  - 225.819.681  12.914.089 ₫ - 225.819.681 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.345.987,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 26. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  11.076.738,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  14.972.191,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.263.501,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.919.650,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.812 crt - VS

  4.798.189.993,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  18.510.194,00 ₫
  8.415.808  - 108.268.347  8.415.808 ₫ - 108.268.347 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  11.735.604,00 ₫
  6.070.725  - 82.499.606  6.070.725 ₫ - 82.499.606 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  12.333.901,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  8.800.712,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 39. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.810.292,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  24.872.711,00 ₫
  9.192.409  - 114.027.759  9.192.409 ₫ - 114.027.759 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  20.046.129,00 ₫
  10.799.948  - 142.527.619  10.799.948 ₫ - 142.527.619 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 44. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.198 crt - AAA

  11.440.982,00 ₫
  5.448.086  - 76.428.875  5.448.086 ₫ - 76.428.875 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  28.650.994,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.648.420,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.650.740,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 51. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Soya - C Vàng 14K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Soya - C

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.392 crt - AAA

  15.067.285,00 ₫
  6.409.780  - 99.310.847  6.409.780 ₫ - 99.310.847 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  10.804.758,00 ₫
  5.742.990  - 62.561.016  5.742.990 ₫ - 62.561.016 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  17.117.464,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.736.268,00 ₫
  6.049.499  - 64.117.616  6.049.499 ₫ - 64.117.616 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.177.181,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  24.708.277,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  12.001.074,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.636.844,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.705.390,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  13.526.821,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  11.064.286,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫

You’ve viewed 60 of 7058 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng