Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  46.754.211,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ofost - SET Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ofost - SET

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.05 crt - VS

  46.558.361,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.180.564  - 1.603.365.037  20.180.564 ₫ - 1.603.365.037 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  36.408.504,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.650.740,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  54.848.229,00 ₫
  16.267.847  - 247.753.541  16.267.847 ₫ - 247.753.541 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Indistinct

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  17.405.292,00 ₫
  8.741.844  - 100.909.891  8.741.844 ₫ - 100.909.891 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Cenny

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  18.683.683,00 ₫
  8.884.486  - 108.735.332  8.884.486 ₫ - 108.735.332 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.5 crt - AAA

  45.879.404,00 ₫
  16.301.809  - 2.748.553.010  16.301.809 ₫ - 2.748.553.010 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Ailean

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  19.330.661,00 ₫
  9.006.749  - 105.537.230  9.006.749 ₫ - 105.537.230 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.641.712,00 ₫
  7.769.963  - 85.740.157  7.769.963 ₫ - 85.740.157 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  17.037.936,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Priyota

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.495 crt - VS1

  41.135.746,00 ₫
  9.523.256  - 135.211.615  9.523.256 ₫ - 135.211.615 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  22.819.985,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  22.094.610,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Stellar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.298.637,00 ₫
  12.613.524  - 151.145.502  12.613.524 ₫ - 151.145.502 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Camie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  24.293.657,00 ₫
  10.493.157  - 164.093.560  10.493.157 ₫ - 164.093.560 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Vaudis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  25.009.125,00 ₫
  12.272.771  - 135.876.713  12.272.771 ₫ - 135.876.713 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  16.436.241,00 ₫
  8.780.618  - 36.891.331  8.780.618 ₫ - 36.891.331 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Arklig

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  21.396.689,00 ₫
  9.006.749  - 126.423.924  9.006.749 ₫ - 126.423.924 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  31.096.550,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  20.904.238,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  35.472.848,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  43.475.169,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  29.788.160,00 ₫
  9.747.123  - 132.395.596  9.747.123 ₫ - 132.395.596 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Ursamajor

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.155 crt - VS

  14.830.682,00 ₫
  7.259.399  - 86.575.057  7.259.399 ₫ - 86.575.057 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Griseus

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.586 crt - SI

  45.517.990,00 ₫
  10.545.798  - 166.088.831  10.545.798 ₫ - 166.088.831 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Elsa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.365 crt - VS

  38.823.210,00 ₫
  11.714.661  - 194.319.831  11.714.661 ₫ - 194.319.831 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Elugelap

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.233 crt - VS

  17.349.821,00 ₫
  6.643.836  - 87.551.467  6.643.836 ₫ - 87.551.467 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  107.526.564,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Ayelanis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  33.341.160,00 ₫
  10.420.704  - 131.235.219  10.420.704 ₫ - 131.235.219 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Sandia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  37.408.972,00 ₫
  11.905.980  - 179.135.936  11.905.980 ₫ - 179.135.936 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Crisantemo Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Crisantemo

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  23.703.000,00 ₫
  11.424.002  - 156.466.236  11.424.002 ₫ - 156.466.236 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Elboros

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  27.412.227,00 ₫
  11.902.301  - 146.249.299  11.902.301 ₫ - 146.249.299 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  54.653.795,00 ₫
  19.485.755  - 309.465.507  19.485.755 ₫ - 309.465.507 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  20.722.824,00 ₫
  10.144.196  - 111.834.371  10.144.196 ₫ - 111.834.371 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Emblish

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  16.370.865,00 ₫
  8.639.958  - 92.942.954  8.639.958 ₫ - 92.942.954 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.379.155,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  33.268.709,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.828.772,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  32.473.713,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  26.122.797,00 ₫
  9.597.690  - 1.856.835.534  9.597.690 ₫ - 1.856.835.534 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.692.003,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Giacintaya 8.0 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Giacintaya 8.0 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  22.059.800,00 ₫
  10.945.702  - 126.296.565  10.945.702 ₫ - 126.296.565 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Delmore

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  29.683.158,00 ₫
  11.607.397  - 152.617.192  11.607.397 ₫ - 152.617.192 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  2.018.743.921,00 ₫
  12.123.055  - 2.802.453.697  12.123.055 ₫ - 2.802.453.697 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  29.703.819,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Jacalyn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.23 crt - AAA

  20.950.653,00 ₫
  8.835.806  - 116.150.386  8.835.806 ₫ - 116.150.386 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng