Đang tải...
Tìm thấy 355 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Cadieux Platin trắng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  32.747.955,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  26.909.303,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Platin trắng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  20.929.144,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 4. Nhẫn nữ Jayendra Platin trắng

  Nhẫn nữ Jayendra

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  42.537.531,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 5. Nhẫn nữ Expai Women Platin trắng

  Nhẫn nữ Expai Women

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  25.137.615,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 6. Nhẫn nữ Joanna Platin trắng

  Nhẫn nữ Joanna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  55.944.072,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 7. Nhẫn nữ Juicy Platin trắng

  Nhẫn nữ Juicy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  34.997.945,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 8. Nhẫn Tanazia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  22.214.043,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 9. Nhẫn nữ Simone Platin trắng

  Nhẫn nữ Simone

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  34.273.421,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 10. Nhẫn Verde Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  39.721.506,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 11. Nhẫn hứa nữ Marrifest Platin trắng

  Nhẫn hứa nữ Marrifest

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  39.622.450,00 ₫
  7.335.813  - 282.847.708  7.335.813 ₫ - 282.847.708 ₫
 12. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Platin trắng

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  50.518.626,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Platin trắng

  Nhẫn nữ April

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.662.144,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 14. Nhẫn nữ Clerical Platin trắng

  Nhẫn nữ Clerical

  Bạch Kim 950 & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  22.327.252,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 15. Nhẫn nữ Burke Platin trắng

  Nhẫn nữ Burke

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  29.991.364,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Platin trắng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  29.827.213,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 17. Nhẫn nữ Vitaly Platin trắng

  Nhẫn nữ Vitaly

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  20.719.711,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 18. Nhẫn Violinda Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  32.487.579,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Brutna Platin trắng

  Nhẫn nữ Brutna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  21.953.666,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 21. Nhẫn nữ Bucha Platin trắng

  Nhẫn nữ Bucha

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  27.707.414,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 22. Nhẫn Holz Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  33.107.389,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 23. Nhẫn Jong Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Bạch Kim 950
  18.874.436,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 24. Nhẫn Inocenta Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  30.891.360,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 25. Nhẫn nữ Daister Platin trắng

  Nhẫn nữ Daister

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  79.154.339,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 26. Nhẫn nữ Tasenka Platin trắng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  24.619.691,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 27. Nhẫn nữ Oleysa Platin trắng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  49.581.838,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 28. Nhẫn Angelina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  26.227.232,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 29. Nhẫn Venice Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.622.452,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 30. Nhẫn Tamriel Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  54.712.947,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 31. Nhẫn Masha Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  22.154.611,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 32. Nhẫn Roosevelt Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  27.028.171,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 33. Nhẫn Monalisa Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  34.618.701,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 34. Bộ cô dâu Graceful-RING A Platin trắng

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  27.483.831,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Platin trắng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  19.972.545,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 36. Nhẫn Ekaterina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  81.503.385,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 37. Nhẫn Gautvin Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  63.475.166,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 38. Nhẫn Amelie Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  36.809.259,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 39. Nhẫn Masdevalia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  52.448.806,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 40. Nhẫn nữ Egidia Platin trắng

  Nhẫn nữ Egidia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  31.064.002,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 41. Nhẫn Katharyn Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  26.340.441,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 42. Nhẫn Javier Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  31.180.039,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 43. Nhẫn Gaby Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  30.164.005,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 44. Nhẫn nữ Edoarda Platin trắng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  25.655.537,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 45. Nhẫn Mindy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.908.342,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Platin trắng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  37.559.253,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 47. Nhẫn Joye Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  33.147.012,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 48. Nhẫn Begonia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  48.172.412,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 49. Nhẫn nữ Ehtel Platin trắng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  30.591.362,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 50. Nhẫn Trevenant Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  52.995.029,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 51. Nhẫn Lilia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.415.921,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 52. Nhẫn Eldora Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  34.168.704,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 53. Nhẫn Emmy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  51.729.942,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 54. Nhẫn nữ Marilyn Platin trắng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  56.249.731,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 55. Nhẫn Lexina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  21.529.139,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 56. Nhẫn Ngakau Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  25.567.801,00 ₫
  5.985.820  - 100.527.823  5.985.820 ₫ - 100.527.823 ₫
 57. Nhẫn Trumbeak Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  49.785.609,00 ₫
  12.695.033  - 211.711.253  12.695.033 ₫ - 211.711.253 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Platin trắng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  31.228.151,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 59. Nhẫn nữ Idly Platin trắng

  Nhẫn nữ Idly

  Bạch Kim 950 & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  21.781.026,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 60. Nhẫn Tova Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  30.764.003,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Platin trắng

  Nhẫn nữ Calmar

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  34.330.025,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫

You’ve viewed 60 of 355 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng