Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Vàng 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 5. Nhẫn nữ Vitaly Vàng 14K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 6. Nhẫn Julee Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 7. Nhẫn Hrundl Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 8. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 9. Nhẫn Liquidum Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.995.016,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 10. Nhẫn Violinda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 11. Nhẫn Mindy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 12. Nhẫn Emmy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.050.021,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 14. Nhẫn Aglio Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 15. Nhẫn Katharyn Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 16. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 17. Nhẫn nữ Clerical Vàng 14K

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 18. Nhẫn Tova Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Amelie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 21. Nhẫn Masha Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 22. Nhẫn nữ Jayendra Vàng 14K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.948.912,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 24. Nhẫn nữ Aryan Vàng 14K

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 25. Nhẫn Manjari Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 26. Nhẫn nữ Lyth Vàng 14K

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  17.294.916,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 27. Nhẫn nữ Kathleent Vàng 14K

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.593.783,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 28. Nhẫn Gaby Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 29. Nhẫn nữ Expai Women Vàng 14K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 30. Nhẫn Gautvin Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  50.729.190,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 31. Nhẫn Angelina Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 32. Nhẫn Magaret Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 33. Nhẫn Holz Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 34. Nhẫn nữ Cadieux Vàng 14K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 35. Nhẫn Angell Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  26.011.573,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 36. Nhẫn nữ Juicy Vàng 14K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 37. Nhẫn nữ Jakanis Vàng 14K

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.276.972,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 38. Nhẫn nữ Monny Vàng 14K

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.666.251,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 39. Nhẫn Dossly Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  14.590.967,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 40. Nhẫn Aestril Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  26.723.079,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 41. Nhẫn Dylis Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 42. Nhẫn Kinkade Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.847.762,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 43. Nhẫn Wesyi Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 44. Nhẫn Carnssier Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 45. Nhẫn Jong Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 46. Nhẫn Lannie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.326.896,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Samingi Vàng 14K

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.172.765,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 48. Nhẫn Lamiyye Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 49. Nhẫn nữ Ashwin Vàng 14K

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 50. Nhẫn Sharalyn Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  16.315.109,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 51. Nhẫn Redfern Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 52. Nhẫn nữ Oleysa Vàng 14K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.111.238,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 53. Nhẫn nữ Fritsche Vàng 14K

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 54. Nhẫn Venice Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 55. Nhẫn Fridolin Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.596.117,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 56. Nhẫn Eldora Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 57. Nhẫn nữ Burke Vàng 14K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.003.040,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 58. Nhẫn Bikyu Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 59. Nhẫn nữ Sue Vàng 14K

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  19.828.772,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 60. Nhẫn nữ Chaco Vàng 14K

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.237.661,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 61. Nhẫn nữ Edoarda Vàng 14K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng