Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 4. Nhẫn Katharyn Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 5. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng Hồng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 6. Nhẫn Violinda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 7. Nhẫn Lexina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 8. Nhẫn nữ Juicy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 9. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 10. Nhẫn nữ Joanna Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 11. Nhẫn Gautvin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  50.729.190,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 12. Nhẫn nữ Vitaly Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 14. Nhẫn nữ Expai Women Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 15. Nhẫn nữ Cadieux Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 16. Nhẫn nữ Burke Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.003.040,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 17. Nhẫn Sarenurah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.831.079,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 18. Nhẫn Masha Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Tamriel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.921.319,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 21. Nhẫn nữ Guerino Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.152.275,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 22. Nhẫn hứa nữ Oxpen Vàng Hồng 14K

  Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  16.572.373,00 ₫
  7.661.850  - 92.858.049  7.661.850 ₫ - 92.858.049 ₫
 23. Nhẫn Emilly Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  73.002.953,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 24. Nhẫn Venice Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 25. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 26. Nhẫn nữ Oleysa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.111.238,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 27. Nhẫn Angelina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 28. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng Hồng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 29. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 30. Nhẫn nữ Danitacsa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  17.600.858,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 31. Nhẫn Wesyi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng Hồng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 32. Nhẫn nữ Ashwin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 33. Nhẫn Jenesila Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.890.485,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 34. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 35. Nhẫn Redfern Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 36. Nhẫn nữ Roxanne Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 37. Nhẫn nữ Egidia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 38. Nhẫn Tova Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 39. Nhẫn Kinkade Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.847.762,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 40. Nhẫn Dylis Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 41. Nhẫn Taniguchi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.391.679,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 42. Nhẫn Eldora Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 43. Nhẫn Addule Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Addule

  Vàng Hồng 14K
  15.497.472,00 ₫
  7.689.585  - 88.725.990  7.689.585 ₫ - 88.725.990 ₫
 44. Nhẫn Aglio Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 45. Nhẫn Holz Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 46. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 47. Nhẫn nữ Aryan Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 48. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 49. Nhẫn Hrundl Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 52. Nhẫn Cgani Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  36.492.560,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 53. Nhẫn nữ Jayendra Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.948.912,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 54. Nhẫn nữ Margalit Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  32.036.449,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 56. Nhẫn nữ Fritsche Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 57. Nhẫn Cosete Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.678.051,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 58. Nhẫn Rondek B Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.916.791,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  16.667.467,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 60. Nhẫn hứa nữ Snep Vàng Hồng 14K

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  18.291.137,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 61. Nhẫn Parma Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.522.081,00 ₫
  7.601.850  - 97.825.005  7.601.850 ₫ - 97.825.005 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng