Đang tải...
Tìm thấy 355 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Gaby Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  80.971.309,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 2. Nhẫn Lannie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  135.664.446,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  68.207.217,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Palladium trắng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  54.212.003,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 5. Nhẫn Aglio Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  48.622.406,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 6. Nhẫn Monalisa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  82.980.731,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 7. Nhẫn Mindy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  82.938.283,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 8. Nhẫn Masdevalia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  108.961.745,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 9. Nhẫn nữ Simone Palladium trắng

  Nhẫn nữ Simone

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  88.612.786,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 10. Nhẫn Amelie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  94.952.379,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 11. Nhẫn Angelina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  69.834.570,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Palladium trắng

  Nhẫn nữ April

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  67.046.845,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 13. Nhẫn Endlessheart Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  125.461.665,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 14. Nhẫn Verde Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  101.532.532,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 15. Nhẫn nữ Edoarda Palladium trắng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  64.372.332,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 16. Nhẫn nữ Oleysa Palladium trắng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  92.645.782,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 17. Nhẫn Emmy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  109.329.668,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 18. Nhẫn nữ Anamir Palladium trắng

  Nhẫn nữ Anamir

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  130.980.510,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ cô dâu Graceful-RING A Palladium trắng

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  68.645.900,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 21. Nhẫn Tamriel Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  105.791.950,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 22. Nhẫn Dylis Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  81.862.814,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 23. Nhẫn Eadith Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  97.301.420,00 ₫
  7.836.754  - 108.254.199  7.836.754 ₫ - 108.254.199 ₫
 24. Nhẫn nữ Tasenka Palladium trắng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  58.174.245,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 25. Nhẫn Venice Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  93.961.817,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  52.712.011,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  68.560.994,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Palladium trắng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  67.853.445,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Palladium trắng

  Nhẫn nữ Ersilia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  71.702.489,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 30. Nhẫn nữ Ehtel Palladium trắng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  68.221.370,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 31. Nhẫn Zoe Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  81.367.535,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 32. Nhẫn Cara Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cara

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  83.164.698,00 ₫
  7.979.962  - 95.051.434  7.979.962 ₫ - 95.051.434 ₫
 33. Nhẫn Mia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  97.725.950,00 ₫
  8.236.942  - 116.206.995  8.236.942 ₫ - 116.206.995 ₫
 34. Nhẫn Lily Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  85.683.549,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 35. Nhẫn nữ Nina Palladium trắng

  Nhẫn nữ Nina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  214.951.806,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 36. Nhẫn nữ Roxanne Palladium trắng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  217.173.495,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 37. Nhẫn nữ Marilyn Palladium trắng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  120.777.725,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 38. Nhẫn nữ Joanna Palladium trắng

  Nhẫn nữ Joanna

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  119.928.672,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 39. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Palladium trắng

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  114.367.376,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Palladium trắng

  Nhẫn nữ Shamina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  81.721.304,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 41. Nhẫn Neroli Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  143.942.712,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 42. Nhẫn Eldora Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  88.372.219,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  74.292.097,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  73.612.852,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  65.872.328,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Palladium trắng

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  95.645.765,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Palladium trắng

  Nhẫn nữ Fidelia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  79.669.430,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 48. Nhẫn Azul Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  125.702.227,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 49. Nhẫn Begonia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  128.730.519,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 50. Nhẫn Callainus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  67.655.335,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 51. Nhẫn Dalia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  110.037.207,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 52. Nhẫn Alda Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  92.362.763,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 53. Nhẫn Platano Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  100.032.536,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 54. Nhẫn Vega Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  86.872.226,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Palladium trắng

  Nhẫn nữ Calmar

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  88.669.390,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 56. Nhẫn Lexina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  58.344.055,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 57. Nhẫn nữ Modesta Palladium trắng

  Nhẫn nữ Modesta

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  77.376.987,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 58. Nhẫn Vitalba Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  116.065.482,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 59. Nhẫn Paras Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  166.173.739,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 60. Nhẫn Clematis Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  177.763.303,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 61. Nhẫn nữ Machi Palladium trắng

  Nhẫn nữ Machi

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  244.640.348,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫

You’ve viewed 60 of 355 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng