Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 5. Nhẫn Paras Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  106.785.059,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 6. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 7. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 9. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 10. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 11. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 12. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 13. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 15. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.613.863,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 17. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 18. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.065.841,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 22. Nhẫn Urwine Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  31.472.680,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 23. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 24. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.567.716,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 26. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 27. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.364.014,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 28. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  14.813.984,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 29. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  50.545.230,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 30. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.133.963,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 31. Nhẫn Aditya Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.829.055,00 ₫
  9.102.975  - 106.343.835  9.102.975 ₫ - 106.343.835 ₫
 32. Nhẫn Gerwin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 33. Nhẫn Jacenty Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.690.009,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  18.594.251,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 35. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.223.044,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.777.744,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 38. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  15.570.774,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 39. Nhẫn nữ Machi Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  143.381.772,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 40. Nhẫn nữ Egidia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 41. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  9.342.973,00 ₫
  5.705.632  - 53.490.307  5.705.632 ₫ - 53.490.307 ₫
 42. Nhẫn Josanne Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  34.334.269,00 ₫
  9.212.219  - 115.796.613  9.212.219 ₫ - 115.796.613 ₫
 43. Nhẫn Tishal Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  39.175.284,00 ₫
  8.558.449  - 112.754.180  8.558.449 ₫ - 112.754.180 ₫
 44. Nhẫn Toinette Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.452.275,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 46. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  17.907.932,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 47. Nhẫn nữ Nina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  141.723.288,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 48. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  27.356.473,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  19.088.681,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 50. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  22.793.663,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 51. Nhẫn Roverta Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.524.344,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 52. Nhẫn Eliya Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eliya

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.198 crt - AAA

  19.902.074,00 ₫
  9.449.388  - 110.277.775  9.449.388 ₫ - 110.277.775 ₫
 53. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.949.536,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 54. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  16.133.978,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 55. Nhẫn nữ Roxanne Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 56. Nhẫn nữ Marilyn Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.563.499,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 57. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  27.968.357,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 58. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.480.109,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  21.857.442,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng