Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.821.795,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.411.251,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn nữ Juicy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  26.005.912,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 4. Nhẫn Roosevelt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  19.047.078,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 5. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.147.803,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 6. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  17.687.462,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 7. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng Trắng 18K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  38.014.912,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 8. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.844.833,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 9. Nhẫn nữ Bourget Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  29.117.973,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 10. Nhẫn Emmy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  40.449.995,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 11. Nhẫn Sharalyn Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  20.607.070,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 12. Nhẫn Katharyn Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.598.779,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 13. Nhẫn nữ Oleysa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  41.148.482,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 14. Nhẫn Holz Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  26.882.135,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 15. Nhẫn Mindy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.719.145,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 16. Nhẫn nữ Aryan Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.918.743,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 17. Nhẫn Aslaug Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  19.446.698,00 ₫
  7.153.267  - 81.098.667  7.153.267 ₫ - 81.098.667 ₫
 18. Nhẫn Violinda Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.458.004,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gaby Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  20.214.241,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.927.813,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 22. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 23. Nhẫn nữ Vitaly Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  13.988.988,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.626.640,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 25. Nhẫn Tamriel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  44.709.975,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 26. Nhẫn Hansika Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  15.204.833,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 27. Nhẫn nữ Coqu Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  23.415.735,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  16.649.354,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 29. Nhẫn Sarenurah Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.269.742,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 30. Nhẫn Liquidum Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.274.240,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 31. Nhẫn nữ Modesta Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  19.219.152,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 32. Nhẫn nữ Caol Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.632 crt - VS

  30.502.494,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 33. Nhẫn nữ Burke Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  19.855.375,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 34. Nhẫn Higieos Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  22.375.363,00 ₫
  8.354.676  - 290.064.658  8.354.676 ₫ - 290.064.658 ₫
 35. Nhẫn Paras Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  111.102.491,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 36. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.413.755,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 37. Nhẫn Cosete Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  16.702.560,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.361.806,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 39. Nhẫn Kinkade Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  17.146.331,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 40. Nhẫn nữ Expai Women Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  17.528.972,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 41. Nhẫn nữ Clerical Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 18K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  14.692.005,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 42. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  23.631.962,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 43. Nhẫn Hrundl Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 18K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  14.806.344,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 44. Nhẫn Julee Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  16.708.222,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 45. Nhẫn nữ Danitacsa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  21.294.237,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 46. Nhẫn nữ Jakanis Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  25.212.331,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 47. Nhẫn Emmanila Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  48.699.390,00 ₫
  9.846.179  - 129.438.064  9.846.179 ₫ - 129.438.064 ₫
 48. Nhẫn nữ Crossrail Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  13.898.423,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 49. Nhẫn Dossleyn Women Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.947.809,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 50. Nhẫn Venice Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.980.993,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 51. Nhẫn nữ Lyth Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  21.612.348,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 52. Nhẫn nữ Abbacy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 18K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  19.359.529,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 53. Nhẫn Magaret Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.186.336,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 54. Nhẫn Dossly Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  18.475.382,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 55. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.422.898,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 56. Nhẫn nữ Jayendra Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  34.024.364,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 57. Nhẫn nữ Krishna Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  16.833.879,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 58. Nhẫn Aigurande Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  74.203.798,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 59. Nhẫn hứa nữ Samingi Vàng Trắng 18K

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  17.299.160,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 60. Nhẫn nữ Comfort Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.280.271,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.561.066,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng