Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 3. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 4. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 6. Nhẫn nữ Joanna Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 7. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 9. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 10. Nhẫn nữ Egidia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 12. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 14. Nhẫn nữ Ehtel Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 15. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.284.415,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 16. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 17. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.613.863,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 18. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.065.841,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  50.545.230,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 21. Nhẫn nữ Tasenka Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 22. Nhẫn Redfern Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  21.857.442,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 24. Nhẫn nữ Edoarda Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 25. Nhẫn nữ Misery Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  23.714.603,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 26. Nhẫn Dylis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 27. Nhẫn Parma Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.522.081,00 ₫
  7.601.850  - 97.825.005  7.601.850 ₫ - 97.825.005 ₫
 28. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 29. Nhẫn Shira Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  12.654.562,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 30. Nhẫn Edy Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.238.935,00 ₫
  6.504.874  - 89.773.155  6.504.874 ₫ - 89.773.155 ₫
 31. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  39.637.452,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 32. Nhẫn Naolin Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.047.529,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 33. Nhẫn Quanika Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  23.447.150,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 35. Nhẫn nữ Marilyn Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.563.499,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 36. Nhẫn Elauna Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  51.397.396,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 37. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.567.716,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 38. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  15.570.774,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 39. Nhẫn Neroli Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  27.968.357,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 42. Nhẫn Ekaterina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.364.014,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 44. Nhẫn nữ Machi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  143.381.772,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 45. Nhẫn Jahmelis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.417.124,00 ₫
  5.607.143  - 53.914.837  5.607.143 ₫ - 53.914.837 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 47. Nhẫn Callainus Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.223.044,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 48. Nhẫn Alda Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  17.907.932,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 50. Nhẫn Despoina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.133.963,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 51. Nhẫn Tonyetta Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  19.521.416,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 52. Nhẫn Roverta Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.524.344,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 53. Nhẫn Gerwin Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 54. Nhẫn Clematis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  106.637.040,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 55. Nhẫn Dietmar Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.684.843,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 56. Nhẫn nữ Nina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  141.723.288,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 57. Nhẫn Eldora Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  18.594.251,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 59. Nhẫn Toinette Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.452.275,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 60. Nhẫn nữ Simone Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.777.744,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng