Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 4. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 5. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 6. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 7. Nhẫn nữ Misery Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  23.714.603,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 9. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.613.863,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 10. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 12. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 13. Nhẫn Parma Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.522.081,00 ₫
  7.601.850  - 97.825.005  7.601.850 ₫ - 97.825.005 ₫
 14. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 15. Nhẫn nữ Egidia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 17. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  106.637.040,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 21. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 22. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 23. Nhẫn Isedoria Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  39.637.452,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 24. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  50.545.230,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 25. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 26. Nhẫn Redfern Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 28. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.223.044,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 29. Nhẫn Tonyetta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  19.521.416,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 30. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  14.813.984,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 32. Nhẫn Haycraft Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.157 crt - VS

  20.596.034,00 ₫
  7.804.491  - 93.409.932  7.804.491 ₫ - 93.409.932 ₫
 33. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 34. Nhẫn Susanna Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  22.798.191,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 35. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 36. Nhẫn nữ Ellish Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  40.082.637,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 37. Nhẫn Melisenda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.639.576,00 ₫
  5.886.764  - 55.188.412  5.886.764 ₫ - 55.188.412 ₫
 38. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  27.356.473,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 39. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.567.716,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  18.594.251,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 42. Nhẫn Elodie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  36.003.507,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 43. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.342.973,00 ₫
  5.705.632  - 53.490.307  5.705.632 ₫ - 53.490.307 ₫
 44. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.133.963,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 45. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.065.841,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 47. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  17.892.082,00 ₫
  7.901.848  - 81.013.760  7.901.848 ₫ - 81.013.760 ₫
 48. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  15.570.774,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 49. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.949.536,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 50. Nhẫn nữ Roxanne Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 51. Nhẫn Cheslie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  20.606.503,00 ₫
  8.586.751  - 106.782.507  8.586.751 ₫ - 106.782.507 ₫
 52. Nhẫn Shira Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  12.654.562,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 53. Nhẫn Edy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.238.935,00 ₫
  6.504.874  - 89.773.155  6.504.874 ₫ - 89.773.155 ₫
 54. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 55. Nhẫn Jahmelis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.417.124,00 ₫
  5.607.143  - 53.914.837  5.607.143 ₫ - 53.914.837 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 57. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  17.907.932,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 58. Nhẫn nữ Machi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  143.381.772,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 60. Nhẫn Mauriella Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mauriella

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.974.286,00 ₫
  6.199.215  - 62.829.885  6.199.215 ₫ - 62.829.885 ₫
 61. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  26.183.081,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng