Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 5. Nhẫn nữ Vitaly Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 6. Nhẫn nữ Expai Women Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 9. Nhẫn Hrundl Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 10. Nhẫn nữ Bourget Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  24.227.430,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 12. Nhẫn Mindy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 13. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 14. Nhẫn Emmy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.050.021,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 15. Nhẫn Julee Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 16. Nhẫn Masha Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 17. Nhẫn nữ Aryan Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 18. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Cadieux Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 21. Nhẫn nữ Danitacsa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  17.600.858,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 22. Nhẫn Gaby Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 23. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 24. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng Trắng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 25. Nhẫn Holz Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 26. Nhẫn nữ Guerino Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.152.275,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 27. Nhẫn nữ Oleysa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.111.238,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 29. Nhẫn Verde Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 30. Nhẫn Javier Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.158.685,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 31. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 32. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng Trắng 14K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 33. Nhẫn Lexina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 34. Nhẫn Tamriel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.921.319,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 35. Nhẫn Bikyu Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 36. Nhẫn nữ Margalit Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  32.036.449,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 37. Nhẫn nữ Daister Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  62.867.813,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 38. Nhẫn Venice Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 39. Nhẫn Hosley Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.200.374,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 40. Nhẫn Victorina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.771.249,00 ₫
  7.047.135  - 78.876.977  7.047.135 ₫ - 78.876.977 ₫
 41. Nhẫn Aigurande Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  69.580.707,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 42. Nhẫn Inocenta Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  15.745.678,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 43. Nhẫn Janna Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  13.028.145,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 44. Nhẫn Cosete Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.678.051,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 45. Nhẫn Cadha Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.262.765,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 46. Nhẫn Eliana Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.880.379,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 47. Nhẫn nữ Juicy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 48. Nhẫn Jenesila Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.890.485,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 49. Nhẫn nữ Marilyn Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.563.499,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 51. Nhẫn Magaret Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 52. Nhẫn nữ Jayendra Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.948.912,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 54. Nhẫn nữ Ashwin Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 55. Nhẫn Trevenant Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  33.522.009,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 56. Nhẫn nữ Duct Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  27.369.774,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 57. Nhẫn Jaume Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.284.415,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 58. Nhẫn nữ Fritsche Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 59. Nhẫn Wesyi Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng Trắng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 60. Nhẫn Gaby Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  17.345.010,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 61. Nhẫn Lannie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.326.896,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng