Đang tải...
Tìm thấy 356 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Bạc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  7.962.697,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.132.026,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  6.926.852,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Bạc

  Nhẫn nữ April

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.825.249,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 5. Nhẫn Amelie Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.582.959,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 6. Nhẫn nữ Clerical Bạc

  Nhẫn nữ Clerical

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  6.488.176,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 7. Nhẫn nữ Joanna Bạc

  Nhẫn nữ Joanna

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  29.817.027,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 8. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Bạc

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  23.249.888,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 9. Nhẫn Dietmar Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.703.735,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 10. Nhẫn Violinda Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.934.663,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 11. Nhẫn Mindy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.229.200,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 12. Nhẫn Roosevelt Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  10.471.647,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 13. Nhẫn nữ Vitaly Bạc

  Nhẫn nữ Vitaly

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  6.757.042,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 14. Nhẫn Katharyn Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  10.115.895,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 15. Nhẫn Julee Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  7.202.229,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 16. Nhẫn Monalisa Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.273.888,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 17. Nhẫn nữ Juicy Bạc

  Nhẫn nữ Juicy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.057.281,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 18. Nhẫn nữ Roxanne Bạc

  Nhẫn nữ Roxanne

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  131.653.526,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Jong Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Bạc 925
  5.242.899,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 21. Nhẫn Carnssier Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  5.363.181,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 22. Nhẫn Bikyu Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  6.665.062,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 23. Nhẫn Verde Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  13.323.048,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 24. Nhẫn nữ Abbacy Bạc

  Nhẫn nữ Abbacy

  Bạc 925 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  8.939.956,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 25. Nhẫn Angelina Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  8.965.994,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 26. Nhẫn Emmy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  28.330.053,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 27. Nhẫn nữ Expai Women Bạc

  Nhẫn nữ Expai Women

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  9.110.899,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 28. Nhẫn nữ Ehtel Bạc

  Nhẫn nữ Ehtel

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.382.567,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 29. Nhẫn nữ Burke Bạc

  Nhẫn nữ Burke

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  8.641.090,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 30. Nhẫn Liquidum Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.384.477,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 31. Nhẫn nữ Brutna Bạc

  Nhẫn nữ Brutna

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  6.997.607,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 32. Nhẫn Draven Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.397.313,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 33. Nhẫn nữ Cadieux Bạc

  Nhẫn nữ Cadieux

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  18.233.403,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 34. Nhẫn nữ Tasenka Bạc

  Nhẫn nữ Tasenka

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.337.680,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 35. Nhẫn Gaby Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  8.994.295,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 36. Nhẫn Hrundl Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Bạc 925 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  6.488.176,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 37. Nhẫn nữ Bourget Bạc

  Nhẫn nữ Bourget

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  17.815.385,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 38. Nhẫn Holz Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  20.193.299,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Bạc

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  6.740.344,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Bạc

  Nhẫn nữ Dorotea

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  25.315.350,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 41. Nhẫn nữ Oleysa Bạc

  Nhẫn nữ Oleysa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  32.535.694,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 42. Nhẫn nữ Edoarda Bạc

  Nhẫn nữ Edoarda

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  9.926.839,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 43. Nhẫn nữ Aryan Bạc

  Nhẫn nữ Aryan

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.915.008,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 44. Nhẫn Tamriel Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  33.962.102,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 45. Nhẫn Eldora Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  11.358.058,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Bạc

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.934.098,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 47. Nhẫn Endlessheart Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  17.688.594,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 48. Nhẫn Rondek B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.431.530,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 49. Nhẫn Ange Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Ange

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  7.109.399,00 ₫
  7.052.796  - 77.037.363  7.052.796 ₫ - 77.037.363 ₫
 50. Nhẫn Angell Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  17.402.180,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 51. Nhẫn nữ Sue Bạc

  Nhẫn nữ Sue

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.451.836,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 52. Nhẫn nữ Guerino Bạc

  Nhẫn nữ Guerino

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  32.295.694,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 53. Nhẫn Kinkade Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  9.816.178,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 54. Nhẫn Callainus Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.648.066,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 55. Nhẫn Clematis Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  100.202.354,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Bạc

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.559.397,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 57. Nhẫn Pintius Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.259.399,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 58. Nhẫn Jacenty Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.319.766,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 59. Nhẫn Jaume Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  96.435.390,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 60. Nhẫn Sanviben Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  7.577.793,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 61. Nhẫn Enid Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.526.383,00 ₫
  6.215.064  - 66.042.135  6.215.064 ₫ - 66.042.135 ₫

You’ve viewed 60 of 356 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng