Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.04 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
 2. Nhẫn Pelindung Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.04 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
 3. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.192 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
 4. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  15.831.698,00 ₫
 5. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.092 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
 6. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.148 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 7. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.256 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
 8. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
 9. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
 10. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  9.102.341,00 ₫
 11. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.19 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
 12. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.24 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
 13. Nhẫn Tekelakayi Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.176 crt - AAAAA

  14.981.674,00 ₫
 14. Nhẫn Pushtetin Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.54 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 15. Nhẫn Prutettore Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.22 crt - AAAAA

  12.077.425,00 ₫
 16. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.18 crt - AAAAA

  14.308.738,00 ₫
 17. Nhẫn Bashitsn Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  11.298.236,00 ₫
 18. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
 19. Nhẫn Khusela Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  11.546.160,00 ₫
 20. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
 21. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.316 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 22. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.105 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
 23. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  16.185.875,00 ₫
 24. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.124 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
 25. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  13.564.967,00 ₫
 26. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  10.129.453,00 ₫
 27. Nhẫn Excessively Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.296 crt - AAAAA

  14.202.485,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...