Đang tải...
Tìm thấy 2134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Angelika

  Nhẫn GLAMIRA Angelika

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.571.312,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA April

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.281.093,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.547.031,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Simone

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.100.871,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Almira 0.16 crt
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Rosita 0.25 crt
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Kích Thước Đá Quý
  /
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Henrietta 0.1crt

  Nhẫn GLAMIRA Henrietta 0.1crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.077.890,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Lissy

  Nhẫn GLAMIRA Lissy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.717.570,00 ₫
 11. GLAMIRA Ring Mary

  Nhẫn GLAMIRA Mary

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  15.354.506,00 ₫
 12. GLAMIRA Ring Elena

  Nhẫn GLAMIRA Elena

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  9.439.755,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Alexis

  Nhẫn GLAMIRA Alexis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  21.464.189,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Clara

  Nhẫn GLAMIRA Clara

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  7.706.452,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Julia

  Nhẫn GLAMIRA Julia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  6.377.883,00 ₫
 16. Thiết kế mới nhất
 17. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Jessica

  Nhẫn GLAMIRA Jessica

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.531.019,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Grace

  Nhẫn GLAMIRA Grace

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  34.493.026,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Paris

  Nhẫn GLAMIRA Paris

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.542 crt - AA

  11.071.941,00 ₫
 20. GLAMIRA Diamonds Ring Julianne

  Nhẫn GLAMIRA Julianne

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.812.045,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Penelope
 22. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Magnolia
 23. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Ivy

  Nhẫn GLAMIRA Ivy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.966.720,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Lia
 26. GLAMIRA Diamonds Ring Coco

  Nhẫn GLAMIRA Coco

  Bạc 925 & Kim Cương

  3.164 crt - SI

  709.507.893,00 ₫
 27. GLAMIRA Ring Shelly

  Nhẫn GLAMIRA Shelly

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.31 crt - SI

  72.097.942,00 ₫
 28. GLAMIRA Diamonds Ring Esther

  Nhẫn GLAMIRA Esther

  Bạc 925 & Kim Cương

  3.38 crt - SI

  652.990.210,00 ₫
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Emma

  Nhẫn GLAMIRA Emma

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.8 crt - SI

  196.179.836,00 ₫
 30. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 31. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Cynthia

  Nhẫn GLAMIRA Cynthia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  1.262 crt - AA

  18.923.308,00 ₫
 32. GLAMIRA Diamonds Ring Abigail

  Nhẫn GLAMIRA Abigail

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  262.190.806,00 ₫
 33. GLAMIRA Diamonds Ring Diana

  Nhẫn GLAMIRA Diana

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  19.682.491,00 ₫
 34. GLAMIRA Diamonds Ring Amy

  Nhẫn GLAMIRA Amy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.57 crt - SI

  33.865.782,00 ₫
 35. GLAMIRA Diamonds Ring Naomi

  Nhẫn GLAMIRA Naomi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  24.551.205,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Ruby

  Nhẫn GLAMIRA Ruby

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.822 crt - SI

  69.570.040,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Gemma
 38. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Alisha

  Nhẫn GLAMIRA Alisha

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  1.122 crt - AA

  22.935.510,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Jade
 40. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Dahlia
 41. GLAMIRA Diamonds Ring Victoria

  Nhẫn GLAMIRA Victoria

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  27.803.141,00 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Adele

  Nhẫn GLAMIRA Adele

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  11.349.876,00 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Mirabella
 44. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Amalia

  Nhẫn GLAMIRA Amalia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.870.014,00 ₫
 45. GLAMIRA Diamonds Ring Madeleine

  Nhẫn GLAMIRA Madeleine

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.572 crt - VS

  30.574.912,00 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Kate

  Nhẫn GLAMIRA Kate

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  123.486.009,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2134 products