Đang tải...
Tìm thấy 2940 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  190.718.433,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Lugh

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  19.570.660,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Breadth

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.450.393,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Efrata

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  61.133.482,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Angelika

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.387.520,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  19.041.417,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.101.799,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Averasa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  6.441.477,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  29.072.973,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Gratia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.103.725,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Gisu

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  100.103.297,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.865.438,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Bagu

  Bạc 925 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  9.928.254,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Bạc

  Nhẫn đính hôn Joy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.571.241,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.415.044,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Aldea

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  28.267.789,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  12.175.412,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.951.828,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.780.674,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Bạc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.018.437,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Bạc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.291.562,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Bạc

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  35.321.435,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Acker

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  26.150.818,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Manana

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  30.841.832,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  114.557.002,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Allison

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  51.620.130,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Bạc

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.590.118,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.72 crt - VS

  51.296.925,00 ₫
  7.627.322  - 3.257.361.916  7.627.322 ₫ - 3.257.361.916 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  20.285.279,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Bạc

  Nhẫn nữ April

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.229.398,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.621.561,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  33.190.030,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Blehe

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.962.230  - 864.392.122  6.962.230 ₫ - 864.392.122 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Tasco

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.394 crt - VS

  13.972.007,00 ₫
  8.028.640  - 303.706.103  8.028.640 ₫ - 303.706.103 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.323.332,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Wulden

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  21.643.764,00 ₫
  6.219.309  - 1.628.978.123  6.219.309 ₫ - 1.628.978.123 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.009.762,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  109.337.594,00 ₫
  9.064.485  - 1.830.514.904  9.064.485 ₫ - 1.830.514.904 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Iodine

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  11.009.380,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 44. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  32.535.693,00 ₫
  13.771.632  - 311.050.408  13.771.632 ₫ - 311.050.408 ₫
 45. Nhẫn nữ Clerical

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  6.849.023,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  6.650.910,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Enero

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.315.124,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  33.247.482,00 ₫
  9.445.709  - 306.833.443  9.445.709 ₫ - 306.833.443 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Marquita

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.964 crt - VS

  82.176.966,00 ₫
  10.290.517  - 4.152.900.126  10.290.517 ₫ - 4.152.900.126 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn nữ Joanna

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  30.550.042,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Helios

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.237.676,00 ₫
  9.237.691  - 121.216.403  9.237.691 ₫ - 121.216.403 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  24.962.144,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  38.851.229,00 ₫
  10.040.046  - 2.927.094.616  10.040.046 ₫ - 2.927.094.616 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Scump - A Bạc

  Nhẫn đính hôn Scump - A

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.218 crt - VS

  14.780.588,00 ₫
  8.554.204  - 2.620.247.012  8.554.204 ₫ - 2.620.247.012 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Pavon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  78.792.077,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Leenil

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  17.971.611,00 ₫
  6.622.609  - 1.082.768.446  6.622.609 ₫ - 1.082.768.446 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Amadora

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  16.427.185,00 ₫
  7.823.453  - 88.004.297  7.823.453 ₫ - 88.004.297 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Ebba

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  224.951.951,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Agafya

  Bạc 925 & Kim Cương

  3.796 crt - VS

  1.191.708.689,00 ₫
  11.553.906  - 1.688.185.388  11.553.906 ₫ - 1.688.185.388 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Uliratha Bạc
  Mới

  Nhẫn đính hôn Uliratha

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.45 crt - VS

  9.431.557,00 ₫
  7.620.246  - 115.513.600  7.620.246 ₫ - 115.513.600 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt Bạc

  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  49.345.520,00 ₫
  10.600.421  - 225.805.528  10.600.421 ₫ - 225.805.528 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Marissa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.018.338,00 ₫
  9.273.068  - 126.692.789  9.273.068 ₫ - 126.692.789 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Odelyn

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  24.784.409,00 ₫
  5.850.537  - 1.622.058.343  5.850.537 ₫ - 1.622.058.343 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Starila

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  14.937.663,00 ₫
  7.720.717  - 394.823.594  7.720.717 ₫ - 394.823.594 ₫

You’ve viewed 60 of 2940 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng