Đang tải...
Tìm thấy 2744 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  125.206.952,00 ₫
  7.661.850  - 3.260.871.336  7.661.850 ₫ - 3.260.871.336 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  260.446.871,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Aricela

  Palladium 950 & Kim Cương

  16.28 crt - VS

  10.597.874.522,00 ₫
  39.056.418  - 11.764.161.224  39.056.418 ₫ - 11.764.161.224 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  90.664.662,00 ₫
  8.724.015  - 1.322.272.031  8.724.015 ₫ - 1.322.272.031 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  116.560.764,00 ₫
  8.639.109  - 2.925.424.810  8.639.109 ₫ - 2.925.424.810 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  321.875.830,00 ₫
  10.782.967  - 2.924.448.400  10.782.967 ₫ - 2.924.448.400 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Palladium trắng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  57.183.683,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  90.777.869,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  84.777.898,00 ₫
  8.339.111  - 1.102.933.450  8.339.111 ₫ - 1.102.933.450 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Gratia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  76.669.444,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Grace

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  105.141.003,00 ₫
  8.150.904  - 390.366.067  8.150.904 ₫ - 390.366.067 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Nichele

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  66.027.982,00 ₫
  6.028.272  - 374.234.069  6.028.272 ₫ - 374.234.069 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Angelika

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  50.405.416,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  82.018.475,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Oiffe

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  304.937.229,00 ₫
  10.561.081  - 1.654.534.605  10.561.081 ₫ - 1.654.534.605 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  104.065.539,00 ₫
  8.275.432  - 119.348.485  8.275.432 ₫ - 119.348.485 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Enero

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  97.428.779,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Welly

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  89.320.331,00 ₫
  7.528.266  - 101.631.593  7.528.266 ₫ - 101.631.593 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Aldea

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  78.707.172,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  87.509.011,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Sashenka

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  413.205.582,00 ₫
  11.300.323  - 3.139.032.286  11.300.323 ₫ - 3.139.032.286 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Layla

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  102.056.119,00 ₫
  8.345.620  - 1.805.934.836  8.345.620 ₫ - 1.805.934.836 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  183.975.536,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Brianica

  Palladium 950 & Kim Cương

  6.622 crt - VS

  2.625.624.340,00 ₫
  19.986.697  - 3.021.763.972  19.986.697 ₫ - 3.021.763.972 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  86.476.003,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  112.230.593,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Nubita

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.22 crt - VS

  275.743.973,00 ₫
  8.241.470  - 2.081.876.923  8.241.470 ₫ - 2.081.876.923 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Octavise

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.15 crt - VS

  217.866.884,00 ₫
  6.101.857  - 2.584.261.329  6.101.857 ₫ - 2.584.261.329 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  118.258.865,00 ₫
  9.445.709  - 306.833.443  9.445.709 ₫ - 306.833.443 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Allison

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  131.164.465,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Storm Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Storm

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  96.183.499,00 ₫
  9.152.220  - 174.013.318  9.152.220 ₫ - 174.013.318 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Belva

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  86.263.738,00 ₫
  7.991.282  - 1.104.419.290  7.991.282 ₫ - 1.104.419.290 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mackenzie 0.8 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Mackenzie 0.8 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.64 crt - VS

  294.380.673,00 ₫
  13.214.087  - 1.965.768.977  13.214.087 ₫ - 1.965.768.977 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Silanna

  Palladium 950 & Kim Cương

  3.43 crt - VS

  1.462.776.081,00 ₫
  10.270.139  - 5.071.957.089  10.270.139 ₫ - 5.071.957.089 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Efrata

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  122.857.904,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Alina

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - VS

  95.475.959,00 ₫
  8.356.375  - 1.121.103.173  8.356.375 ₫ - 1.121.103.173 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Fayette

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  167.659.581,00 ₫
  8.150.904  - 267.140.242  8.150.904 ₫ - 267.140.242 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  304.144.778,00 ₫
  8.322.412  - 2.920.358.793  8.322.412 ₫ - 2.920.358.793 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Calentes

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  61.811.025,00 ₫
  5.985.820  - 113.037.197  5.985.820 ₫ - 113.037.197 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  76.683.597,00 ₫
  8.154.300  - 279.635.465  8.154.300 ₫ - 279.635.465 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Roselina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.546 crt - VS

  118.258.866,00 ₫
  8.511.751  - 499.398.569  8.511.751 ₫ - 499.398.569 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  99.891.034,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  110.985.319,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  94.612.756,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  129.211.650,00 ₫
  10.040.046  - 2.927.094.616  10.040.046 ₫ - 2.927.094.616 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arella 3.0 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Arella 3.0 crt

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  3.352 crt - AAA

  148.612.498,00 ₫
  16.981.051  - 1.945.943.602  16.981.051 ₫ - 1.945.943.602 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anni Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Anni

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  135.480.481,00 ₫
  7.947.131  - 1.296.871.203  7.947.131 ₫ - 1.296.871.203 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope 0.5crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Penelope 0.5crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  142.074.792,00 ₫
  9.249.012  - 1.131.871.988  9.249.012 ₫ - 1.131.871.988 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  185.206.666,00 ₫
  12.693.335  - 227.715.898  12.693.335 ₫ - 227.715.898 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.5 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Trina 0.5 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  127.598.445,00 ₫
  10.836.740  - 1.157.272.811  10.836.740 ₫ - 1.157.272.811 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.98 crt - VS

  121.159.796,00 ₫
  9.891.462  - 1.838.113.923  9.891.462 ₫ - 1.838.113.923 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Nakomis

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.82 crt - VS

  506.360.800,00 ₫
  7.747.604  - 3.968.259.488  7.747.604 ₫ - 3.968.259.488 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Manana

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  95.985.387,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Phillis

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.95 crt - VS

  150.055.889,00 ₫
  10.222.592  - 172.414.274  10.222.592 ₫ - 172.414.274 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  111.494.751,00 ₫
  8.300.903  - 303.125.918  8.300.903 ₫ - 303.125.918 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Fausta

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  99.112.732,00 ₫
  9.011.277  - 1.700.624.010  9.011.277 ₫ - 1.700.624.010 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  73.825.114,00 ₫
  5.773.556  - 1.777.703.831  5.773.556 ₫ - 1.777.703.831 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Albarracin

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  108.664.571,00 ₫
  9.028.541  - 2.606.577.261  9.028.541 ₫ - 2.606.577.261 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Erica

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - VS

  129.706.925,00 ₫
  10.109.385  - 1.351.323.777  10.109.385 ₫ - 1.351.323.777 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  183.296.296,00 ₫
  10.600.421  - 225.805.528  10.600.421 ₫ - 225.805.528 ₫

You’ve viewed 60 of 2744 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng