Đang tải...
Tìm thấy 2474 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Vitaly Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  19.209.353,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Bạch Kim 950 & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  29.558.883,00 ₫
  6.250.812  - 2.743.990.894  6.250.812 ₫ - 2.743.990.894 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gratia Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.022.179,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Gisu Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  111.573.774,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Villeparis Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - VS

  42.095.658,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanessa Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS

  32.800.548,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Angelika Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  16.284.016,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Aldea Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  42.336.281,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.679.093,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Abella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.606 crt - VS

  35.501.482,00 ₫
  7.458.798  - 1.061.651.471  7.458.798 ₫ - 1.061.651.471 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Enero Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Enero

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  32.597.773,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  46.391.741,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  37.691.430,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Breadth Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  30.975.591,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  52.537.111,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  30.391.605,00 ₫
  6.337.329  - 1.041.049.745  6.337.329 ₫ - 1.041.049.745 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Lurenda Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Lurenda

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  2.604 crt - AAA

  38.897.255,00 ₫
  9.295.922  - 1.795.338.016  9.295.922 ₫ - 1.795.338.016 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  57.427.996,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  33.895.522,00 ₫
  7.006.750  - 1.050.782.847  7.006.750 ₫ - 1.050.782.847 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Brielle Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  38.015.865,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Wulden Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.7 crt - VS

  33.362.904,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Pastolisa Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  199.536.673,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Rokh Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  113.977.310,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.576 crt - VS

  38.932.402,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.873.545,00 ₫
  7.426.355  - 1.047.944.022  7.426.355 ₫ - 1.047.944.022 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  48.995.344,00 ₫
  7.115.977  - 280.854.020  7.115.977 ₫ - 280.854.020 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Grace

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  51.239.366,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.25crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.25crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  48.792.571,00 ₫
  8.804.400  - 128.409.331  8.804.400 ₫ - 128.409.331 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Storm Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Storm

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  31.740.721,00 ₫
  7.802.702  - 156.702.918  7.802.702 ₫ - 156.702.918 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  35.928.657,00 ₫
  7.072.719  - 99.372.247  7.072.719 ₫ - 99.372.247 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  21.937.326,00 ₫
  7.083.534  - 256.791.639  7.083.534 ₫ - 256.791.639 ₫
 36. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.732 crt - VS

  65.087.405,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Oiffe Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Oiffe

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  224.153.306,00 ₫
  9.123.159  - 1.571.030.595  9.123.159 ₫ - 1.571.030.595 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  2.116 crt - VS

  89.266.051,00 ₫
  9.423.263  - 3.550.621.622  9.423.263 ₫ - 3.550.621.622 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.692 crt - VS

  38.567.410,00 ₫
  8.321.800  - 1.083.659.098  8.321.800 ₫ - 1.083.659.098 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Expai Women Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  23.283.737,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1 crt - VS

  224.480.446,00 ₫
  5.999.374  - 2.749.668.536  5.999.374 ₫ - 2.749.668.536 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.744 crt - VS

  553.188.887,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Carmona Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Carmona

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  30.167.202,00 ₫
  6.975.388  - 204.530.292  6.975.388 ₫ - 204.530.292 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  38.775.589,00 ₫
  8.136.871  - 2.765.687.599  8.136.871 ₫ - 2.765.687.599 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Juicy Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  32.484.222,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Luxuy 0.1crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Luxuy 0.1crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  35.152.713,00 ₫
  8.753.301  - 90.436.723  8.753.301 ₫ - 90.436.723 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  46.405.260,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Lillian Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  235.608.627,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Efrata Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  72.795.480,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  30.245.608,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.68 crt - VS

  39.005.399,00 ₫
  8.333.967  - 1.079.901.037  8.333.967 ₫ - 1.079.901.037 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1 crt - VS

  231.488.280,00 ₫
  8.932.823  - 2.769.134.741  8.932.823 ₫ - 2.769.134.741 ₫
 54. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.752 crt - VS

  425.441.940,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Wousli Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Wousli

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.016 crt - VS

  37.237.220,00 ₫
  6.793.704  - 2.757.563.166  6.793.704 ₫ - 2.757.563.166 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Wetiff Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Wetiff

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.762 crt - VS

  38.870.218,00 ₫
  8.913.898  - 1.379.437.216  8.913.898 ₫ - 1.379.437.216 ₫
  Mới

 57. Nhẫn đính hôn Lugh Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.78 crt - VS

  28.639.648,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  22.594.309,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Gamed Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Gamed

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  51.720.614,00 ₫
  6.285.960  - 1.444.365.108  6.285.960 ₫ - 1.444.365.108 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Daniele Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  37.234.514,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Bagu Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Bạch Kim 950 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  29.680.549,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  237.130.774,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.72 crt - VS

  63.335.448,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Madhu Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Madhu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  38.702.590,00 ₫
  7.401.211  - 105.969.128  7.401.211 ₫ - 105.969.128 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Zanyria Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  125.973.356,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫

You’ve viewed 60 of 2474 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng