Đang tải...
Tìm thấy 2753 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  105.555.346,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  32.107.205,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  196.503.311,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.696.405,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  29.970.422,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  24.441.391,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  26.287.516,00 ₫
  6.219.309  - 1.628.978.123  6.219.309 ₫ - 1.628.978.123 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.061.088,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.099.478,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  24.230.260,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  162.057.249,00 ₫
  9.271.653  - 1.913.835.264  9.271.653 ₫ - 1.913.835.264 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  36.246.335,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  16.378.222,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Ebbony

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.22 crt - VS

  129.465.234,00 ₫
  11.533.530  - 1.863.585.506  11.533.530 ₫ - 1.863.585.506 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  34.778.607,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.931.550,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.366 crt - VS

  198.951.979,00 ₫
  9.829.764  - 3.157.329.366  9.829.764 ₫ - 3.157.329.366 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  14.463.609,00 ₫
  7.233.927  - 1.634.779.986  7.233.927 ₫ - 1.634.779.986 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Fontana Vàng 14K
  Mới

  Nhẫn đính hôn Fontana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.201 crt - VS

  17.402.180,00 ₫
  9.129.013  - 105.735.345  9.129.013 ₫ - 105.735.345 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  34.192.194,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  84.307.522,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.124.822,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  65.746.668,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 30. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  11.248.813,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  25.663.461,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.619.537,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.907,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  24.354.505,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  34.082.383,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  107.758.922,00 ₫
  7.429.209  - 1.644.841.257  7.429.209 ₫ - 1.644.841.257 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  56.268.411,00 ₫
  5.009.409  - 1.077.674.132  5.009.409 ₫ - 1.077.674.132 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  14.849.361,00 ₫
  6.962.230  - 864.392.122  6.962.230 ₫ - 864.392.122 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  52.909.842,00 ₫
  8.044.773  - 2.688.425.934  8.044.773 ₫ - 2.688.425.934 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.632.570,00 ₫
  7.259.399  - 1.275.644.894  7.259.399 ₫ - 1.275.644.894 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  17.275.389,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.573.886,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  16.373.411,00 ₫
  7.705.152  - 1.302.177.789  7.705.152 ₫ - 1.302.177.789 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - VS

  19.738.771,00 ₫
  6.418.836  - 391.752.853  6.418.836 ₫ - 391.752.853 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.104.233,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  15.517.284,00 ₫
  7.467.134  - 1.805.934.836  7.467.134 ₫ - 1.805.934.836 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.25 crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.25 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.223.412,00 ₫
  7.351.096  - 277.512.830  7.351.096 ₫ - 277.512.830 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.202.270,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Pique

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.274 crt - VS

  14.680.400,00 ₫
  7.238.172  - 282.154.317  7.238.172 ₫ - 282.154.317 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Edmiston

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.229 crt - VS

  233.291.346,00 ₫
  8.264.111  - 2.912.278.647  8.264.111 ₫ - 2.912.278.647 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.882.815,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.186.337,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Coerce

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.024.350,00 ₫
  5.656.953  - 68.391.177  5.656.953 ₫ - 68.391.177 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.604.283,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Serafin Vàng 14K
  Mới

  Nhẫn đính hôn Serafin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.530.331,00 ₫
  5.463.370  - 56.716.710  5.463.370 ₫ - 56.716.710 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Ocorie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  13.417.860,00 ₫
  6.580.157  - 101.150.460  6.580.157 ₫ - 101.150.460 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.682.564,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Violet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  34.103.044,00 ₫
  8.105.621  - 1.806.925.393  8.105.621 ₫ - 1.806.925.393 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  23.268.850,00 ₫
  6.516.478  - 1.114.820.187  6.516.478 ₫ - 1.114.820.187 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  15.602.188,00 ₫
  6.113.178  - 2.030.933.765  6.113.178 ₫ - 2.030.933.765 ₫
 64. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.318 crt - VS

  32.672.107,00 ₫
  8.108.451  - 101.546.683  8.108.451 ₫ - 101.546.683 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  193.723.797,00 ₫
  7.938.641  - 2.063.169.462  7.938.641 ₫ - 2.063.169.462 ₫

You’ve viewed 60 of 2753 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng