Đang tải...
Tìm thấy 834 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.544.192,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  66.806.920,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  19.412.128,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  21.196.530,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Rutorte Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Rutorte

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  17.789.943,00 ₫
  7.338.757  - 297.008.267  7.338.757 ₫ - 297.008.267 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Merrita Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - VS

  12.734.138,00 ₫
  5.753.343  - 354.257.821  5.753.343 ₫ - 354.257.821 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Jolanka Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Jolanka

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  28.901.901,00 ₫
  8.824.677  - 106.577.448  8.824.677 ₫ - 106.577.448 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.952.162,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.357.016,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Gorion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Gorion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  16.194.797,00 ₫
  8.159.581  - 119.636.025  8.159.581 ₫ - 119.636.025 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Fiene Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  24.386.823,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Cirrus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Cirrus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.035 crt - AAA

  7.002.424,00 ₫
  4.927.381  - 52.247.817  4.927.381 ₫ - 52.247.817 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  217.534.799,00 ₫
  8.431.298  - 2.790.763.853  8.431.298 ₫ - 2.790.763.853 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Aida Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Aida

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  3.12 crt - VS

  831.747.528,00 ₫
  9.405.960  - 1.840.948.406  9.405.960 ₫ - 1.840.948.406 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Carnation Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Carnation

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.761.522,00 ₫
  6.436.823  - 102.251.626  6.436.823 ₫ - 102.251.626 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Helios Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  15.762.215,00 ₫
  7.867.588  - 103.833.252  7.867.588 ₫ - 103.833.252 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  88.463.069,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Gertha Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  25.089.770,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  33.065.505,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.842.631,00 ₫
  6.349.225  - 362.571.514  6.349.225 ₫ - 362.571.514 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  221.536.184,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Evie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Evie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.733.792,00 ₫
  6.840.205  - 73.998.595  6.840.205 ₫ - 73.998.595 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  27.928.590,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.870.707,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Alidia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  6.813.170  - 80.541.405  6.813.170 ₫ - 80.541.405 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Felicidad Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Felicidad

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  47.746.264,00 ₫
  7.929.772  - 333.480.356  7.929.772 ₫ - 333.480.356 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  216.264.089,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  13.950.776,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Chubascoli Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Chubascoli

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.042 crt - AA

  25.657.534,00 ₫
  9.616.303  - 1.773.560.203  9.616.303 ₫ - 1.773.560.203 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Morte Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  2.39 crt - VS

  640.708.390,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.384.399,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Maryellen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Maryellen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  39.851.639,00 ₫
  7.282.792  - 2.792.331.966  7.282.792 ₫ - 2.792.331.966 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  13.572.266,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.869.668,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  26.901.208,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Metis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Metis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  28.307.099,00 ₫
  7.582.085  - 1.693.870.440  7.582.085 ₫ - 1.693.870.440 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.652.337,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  23.359.440,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  55.478.672,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Misery Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  17.573.653,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.302.597,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  16.843.670,00 ₫
  7.603.984  - 90.288.022  7.603.984 ₫ - 90.288.022 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.276 crt - VS

  112.985.076,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Element Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Element

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.870.361,00 ₫
  7.267.381  - 377.779.489  7.267.381 ₫ - 377.779.489 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Roselina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.546 crt - VS

  41.500.859,00 ₫
  7.380.934  - 469.568.033  7.380.934 ₫ - 469.568.033 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Froid Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Froid

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  105.144.523,00 ₫
  7.455.554  - 1.730.315.491  7.455.554 ₫ - 1.730.315.491 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  39.608.311,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.38 crt - VS

  225.510.535,00 ₫
  7.411.215  - 2.789.047.044  7.411.215 ₫ - 2.789.047.044 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Damara Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  18.871.400,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Amadora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  16.951.816,00 ₫
  6.724.220  - 76.769.829  6.724.220 ₫ - 76.769.829 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Lilyanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Lilyanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.21 crt - VS

  27.793.409,00 ₫
  8.260.158  - 457.563.877  8.260.158 ₫ - 457.563.877 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Lissy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.843.324,00 ₫
  7.662.112  - 92.464.453  7.662.112 ₫ - 92.464.453 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Julia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.679.373,00 ₫
  5.999.374  - 77.445.734  5.999.374 ₫ - 77.445.734 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amora 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Amora 0.16 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.871.746,00 ₫
  7.259.270  - 98.196.163  7.259.270 ₫ - 98.196.163 ₫

You’ve viewed 60 of 834 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng