Đang tải...
Tìm thấy 6813 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 2. Nhẫn Agapanthus Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
  7.756.469  - 85.772.944  7.756.469 ₫ - 85.772.944 ₫
 3. Nhẫn Soderman Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 4. Nhẫn Malika Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 7. Nhẫn Michael Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  16.355.933,00 ₫
  7.872.996  - 101.764.970  7.872.996 ₫ - 101.764.970 ₫
 8. Nhẫn Leanne Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 11. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Vàng Trắng 14K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  14.539.358,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 12. Nhẫn Mora Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  17.928.640,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Rozarano Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.664.156,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 17. Nhẫn Marileno Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  40.081.178,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 18. Nhẫn Alhertine Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Marguerita Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.213.646,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 21. Nhẫn Stella Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 22. Nhẫn Harriet Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 23. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 24. Nhẫn Keitha Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.890.679,00 ₫
  6.265.683  - 69.686.291  6.265.683 ₫ - 69.686.291 ₫
 25. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 26. Nhẫn Kathrine Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.701.611,00 ₫
  7.797.295  - 98.304.316  7.797.295 ₫ - 98.304.316 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Bộ Nhẫn Cưới Lovebirds-Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.243.615,00 ₫
  6.396.810  - 93.410.729  6.396.810 ₫ - 93.410.729 ₫
 29. Nhẫn Orli Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  21.531.239,00 ₫
  6.042.633  - 103.954.919  6.042.633 ₫ - 103.954.919 ₫
 30. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 31. Nhẫn Margareta Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Margareta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  26.383.461,00 ₫
  10.125.128  - 135.195.471  10.125.128 ₫ - 135.195.471 ₫
 32. Nhẫn Botello Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 33. Nhẫn Rosario Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.028.253,00 ₫
  6.396.809  - 81.920.262  6.396.809 ₫ - 81.920.262 ₫
 34. Nhẫn Jane Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  18.379.877,00 ₫
  7.758.362  - 99.250.583  7.758.362 ₫ - 99.250.583 ₫
 35. Nhẫn Emmy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 36. Nhẫn Chiefly Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  9.368.648,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 37. Nhẫn Vind - A Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 38. Nhẫn Adaliz Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.69 crt - VS

  2.567.615.759,00 ₫
  13.145.093  - 3.897.457.960  13.145.093 ₫ - 3.897.457.960 ₫
 39. Nhẫn Lorenz Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.125.203,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 40. Nhẫn Holz Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 41. Nhẫn Mindy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 42. Nhẫn Does Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 43. Nhẫn Mcatee Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  16.001.756,00 ₫
  6.204.851  - 79.297.729  6.204.851 ₫ - 79.297.729 ₫
 44. Nhẫn Mattella Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mattella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.621.465,00 ₫
  7.455.554  - 90.828.749  7.455.554 ₫ - 90.828.749 ₫
 45. Nhẫn Zangoose Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 46. Nhẫn Agony Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Agony

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.524.988,00 ₫
  8.175.804  - 92.058.909  8.175.804 ₫ - 92.058.909 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Hrundl Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 49. Nhẫn Scarlett Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  41.524.920,00 ₫
  8.869.828  - 192.431.504  8.869.828 ₫ - 192.431.504 ₫
 50. Nhẫn Fiona Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fiona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.716 crt - VS

  41.083.416,00 ₫
  13.524.684  - 199.474.489  13.524.684 ₫ - 199.474.489 ₫
 51. Nhẫn Mila Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  16.790.948,00 ₫
  7.102.459  - 86.097.381  7.102.459 ₫ - 86.097.381 ₫
 52. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  21.407.412,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  44.680.068,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 54. Nhẫn Candita Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.014.060.256,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 55. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 56. Nhẫn Golben Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.288.537,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 57. Nhẫn Talmeri - A Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 59. Nhẫn Tamriel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Thrya Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.808.530,00 ₫
  4.294.459  - 54.140.367  4.294.459 ₫ - 54.140.367 ₫
 62. Nhẫn Sueann Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.932.047,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 63. Nhẫn Massima Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  43.324.463,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 64. Nhẫn Milose Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 65. Nhẫn Larry Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Larry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  14.099.206,00 ₫
  7.582.626  - 81.771.563  7.582.626 ₫ - 81.771.563 ₫
 66. Nhẫn Kalundra Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.556,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫

You’ve viewed 60 of 6813 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng