Đang tải...
Tìm thấy 7058 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  18.404.628,00 ₫
  8.883.919  - 97.641.041  8.883.919 ₫ - 97.641.041 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.998.314,00 ₫
  6.744.873  - 76.966.615  6.744.873 ₫ - 76.966.615 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Leocadia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  21.165.464,00 ₫
  10.599.005  - 120.070.180  10.599.005 ₫ - 120.070.180 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.035.406.905,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 8. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.810.292,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  18.567.364,00 ₫
  9.014.107  - 114.806.055  9.014.107 ₫ - 114.806.055 ₫
 11. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  20.473.203,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.788.429,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.263.501,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  10.506.740,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.186.238,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 18. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  23.818.187,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.272.573,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.177.181,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  32.663.900,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  21.282.350,00 ₫
  9.073.541  - 112.669.271  9.073.541 ₫ - 112.669.271 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Margareta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  29.916.932,00 ₫
  11.827.302  - 154.683.226  11.827.302 ₫ - 154.683.226 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.648.420,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.415.779,00 ₫
  7.556.567  - 79.980.745  7.556.567 ₫ - 79.980.745 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.365.925,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  48.295.523,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.931.734,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.69 crt - VS

  2.690.900.075,00 ₫
  15.305.587  - 4.097.697.558  15.305.587 ₫ - 4.097.697.558 ₫
 34. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.001.894,00 ₫
  7.303.266  - 92.758.987  7.303.266 ₫ - 92.758.987 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.447.193,00 ₫
  7.153.267  - 79.343.958  7.153.267 ₫ - 79.343.958 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Galey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.790.735,00 ₫
  11.120.890  - 127.428.636  11.120.890 ₫ - 127.428.636 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Merri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  11.180.322,00 ₫
  6.028.272  - 64.895.912  6.028.272 ₫ - 64.895.912 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Agony

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  20.050.657,00 ₫
  9.495.803  - 106.131.566  9.495.803 ₫ - 106.131.566 ₫
 41. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  40.925.465,00 ₫
  13.018.805  - 181.187.818  13.018.805 ₫ - 181.187.818 ₫
 44. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Adgi - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  25.715.254,00 ₫
  6.557.516  - 123.636.205  6.557.516 ₫ - 123.636.205 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.110.435.939,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Darinka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.465 crt - VS

  28.403.354,00 ₫
  11.335.417  - 152.107.766  11.335.417 ₫ - 152.107.766 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.650.740,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 51. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  88.037.695,00 ₫
  8.963.731  - 265.611.947  8.963.731 ₫ - 265.611.947 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Nhẫn R Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA R

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.026 crt - VS

  15.882.094,00 ₫
  4.782.996  - 87.183.546  4.782.996 ₫ - 87.183.546 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.5 crt - AAA

  19.473.302,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  66.263.741,00 ₫
  18.293.120  - 1.395.205.647  18.293.120 ₫ - 1.395.205.647 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.369.449,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.085.695,00 ₫
  6.643.836  - 76.032.653  6.643.836 ₫ - 76.032.653 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Booger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  14.737.570,00 ₫
  6.007.047  - 66.410.062  6.007.047 ₫ - 66.410.062 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  44.988.464,00 ₫
  12.141.451  - 346.922.878  12.141.451 ₫ - 346.922.878 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.635.514,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 66. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Habb SET Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Habb SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.46 crt - VS

  35.446.528,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.749.925  - 258.211.037  15.749.925 ₫ - 258.211.037 ₫

You’ve viewed 60 of 7058 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng