Đang tải...
Tìm thấy 382 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Betwi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Betwi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
 2. Bông Tai Calderone Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
 3. Bông Tai Kingsley Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kingsley

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  3.758.058,00 ₫
 4. Bông Tai Melamas Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.037.613,00 ₫
 5. Bông Tai Kalani Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kalani

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.044 crt - AAAAA

  5.525.155,00 ₫
 6. Bông Tai Musicke Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.109.184,00 ₫
 7. Bông Tai Zarembarad Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zarembarad

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  3.947.313,00 ₫
 8. Bông Tai Chaparro Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 9. Bông Tai Francie Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Francie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
 10. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.082.841,00 ₫
 11. Bông Tai Marianela Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marianela

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.515.077,00 ₫
 12. Bông Tai Kalista Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kalista

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.920.276,00 ₫
 13. Bông Tai Cudney Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.596.186,00 ₫
 14. Bông Tai Chambers Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.487.694,00 ₫
 15. Bông Tai Shawnda Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Shawnda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.109.877,00 ₫
 16. Bông Tai Conforti Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 17. Bông Tai Gwendolyn Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  4.379.895,00 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Bông Tai Manatua Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
 20. Bông Tai Uggi Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Uggi

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  3.920.276,00 ₫
 21. Bông Tai Codn Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Codn

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  4.391.790,00 ₫
 22. Bông Tai Gaskell Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
 23. Bông Tai Endreses Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
 24. Bông Tai Arredondos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.731.021,00 ₫
 25. Bông Tai Broach Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
 26. Bông Tai Morgana Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Morgana

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
 27. Bông Tai Quiroga Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Quiroga

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.269 crt - AAAAA

  4.217.676,00 ₫
 28. Bông Tai Voyou Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Voyou

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  4.639.714,00 ₫
 29. Bông Tai Joetta Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Joetta

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.127.256,00 ₫
 30. Bông Tai Bertimi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bertimi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  5.029.308,00 ₫
 31. Bông Tai Aara Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
 32. Bông Tai Treibered Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
 33. Bông Tai Grunewald Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grunewald

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
 34. Bông Tai Kals Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kals

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 35. Bông Tai Roscoear Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Roscoear

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  5.879.332,00 ₫
 36. Bông Tai Goncalves Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
 37. Bông Tai Hoopfol Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hoopfol

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.123 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
 38. Bông Tai Strohos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Strohos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  4.488.040,00 ₫
 39. Bông Tai Apsuvai Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 40. Bông Tai Issoria Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  8.408.317,00 ₫
 41. Bông Tai Mailhotod Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mailhotod

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  3.082.148,00 ₫
 42. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 43. Bông Tai Studstill Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Studstill

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.098 crt - AAAAA

  3.649.912,00 ₫
 44. Bông Tai Melaenis Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Melaenis

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.138 crt - AAAAA

  7.968.974,00 ₫
 45. Bông Tai Bryer Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 46. Bông Tai Poucheres Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Poucheres

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.352.512,00 ₫
 47. Bông Tai Germano Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 48. Bông Tai Bozelle Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  3.433.621,00 ₫
 49. Bông Tai Godasse Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Godasse

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.320.955,00 ₫
 50. Bông Tai Kula Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kula

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  4.002.196,00 ₫
 51. Bông Tai Plantz Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Plantz

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.151 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫

You’ve viewed 60 of 382 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...