Đang tải...
Tìm thấy 441 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  4.415.073,00 ₫
  3.355.455  - 47.433.733  3.355.455 ₫ - 47.433.733 ₫
 2. Bông tai nữ Treibered

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.764.133,00 ₫
  2.860.741  - 57.721.422  2.860.741 ₫ - 57.721.422 ₫
 3. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.599.401,00 ₫
  3.828.660  - 56.178.971  3.828.660 ₫ - 56.178.971 ₫
 4. Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 44.702.612  3.506.020 ₫ - 44.702.612 ₫
 5. Bông tai nữ Crader

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.679.227,00 ₫
  2.796.212  - 35.405.485  2.796.212 ₫ - 35.405.485 ₫
 6. Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 2.460.610.976  3.957.716 ₫ - 2.460.610.976 ₫
 7. Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  7.118.456,00 ₫
  4.129.791  - 46.301.663  4.129.791 ₫ - 46.301.663 ₫
 8. Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  4.132.055,00 ₫
  3.140.361  - 41.999.793  3.140.361 ₫ - 41.999.793 ₫
 9. Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 49.273.347  4.043.754 ₫ - 49.273.347 ₫
 10. Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.525.251,00 ₫
  3.785.642  - 39.962.071  3.785.642 ₫ - 39.962.071 ₫
 11. Bông tai nữ Calderone

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.594.322,00 ₫
  2.731.684  - 30.353.625  2.731.684 ₫ - 30.353.625 ₫
 12. Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.116.389,00 ₫
  2.968.287  - 30.763.998  2.968.287 ₫ - 30.763.998 ₫
 13. Bông tai nữ Deandra

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.660.350,00 ₫
  4.301.866  - 70.414.756  4.301.866 ₫ - 70.414.756 ₫
 14. Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.707.529,00 ₫
  2.817.722  - 127.117.317  2.817.722 ₫ - 127.117.317 ₫
 15. Bông tai nữ Kalista

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.415.073,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 16. Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.716.954,00 ₫
  4.230.545  - 64.018.564  4.230.545 ₫ - 64.018.564 ₫
 17. Bông tai nữ Marianela

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.150.918,00 ₫
  3.914.697  - 41.433.758  3.914.697 ₫ - 41.433.758 ₫
 18. Bông tai nữ Meldrum

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Cudney

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  5.207.522,00 ₫
  3.957.716  - 54.367.663  3.957.716 ₫ - 54.367.663 ₫
 21. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAAAA

  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 45.551.668  3.721.114 ₫ - 45.551.668 ₫
 22. Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 37.089.445  2.860.741 ₫ - 37.089.445 ₫
 23. Bông tai nữ Conforti

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  4.245.262,00 ₫
  3.226.399  - 44.009.218  3.226.399 ₫ - 44.009.218 ₫
 24. Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  4.981.108,00 ₫
  3.785.642  - 919.608.845  3.785.642 ₫ - 919.608.845 ₫
 25. Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.566.020,00 ₫
  2.710.175  - 127.357.880  2.710.175 ₫ - 127.357.880 ₫
 26. Bông tai nữ Providencia

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.867.901,00 ₫
  3.699.604  - 50.490.322  3.699.604 ₫ - 50.490.322 ₫
 27. Bông tai nữ Codn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  4.856.862,00 ₫
  2.817.722  - 32.221.540  2.817.722 ₫ - 32.221.540 ₫
 28. Bông tai nữ Aara

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 29. Bông tai nữ Arredondos

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  4.188.659,00 ₫
  3.183.380  - 37.924.345  3.183.380 ₫ - 37.924.345 ₫
 30. Bông tai nữ Endreses

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 38.815.848  2.903.759 ₫ - 38.815.848 ₫
 31. Bông tai nữ Broach

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  3.792.434,00 ₫
  2.882.249  - 42.424.320  2.882.249 ₫ - 42.424.320 ₫
 32. Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.862 crt - AAAAA

  21.577.822,00 ₫
  11.859.566  - 1.364.370.890  11.859.566 ₫ - 1.364.370.890 ₫
 33. Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.933.943,00 ₫
  2.989.796  - 36.013.975  2.989.796 ₫ - 36.013.975 ₫
 34. Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  7.526.284,00 ₫
  4.366.393  - 46.032.794  4.366.393 ₫ - 46.032.794 ₫
 35. Bông tai nữ Bertimi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  5.635.444,00 ₫
  3.269.418  - 38.150.759  3.269.418 ₫ - 38.150.759 ₫
 36. Bông tai nữ Morgana

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  4.132.055,00 ₫
  3.140.361  - 42.877.147  3.140.361 ₫ - 42.877.147 ₫
 37. Bông tai nữ Quiroga

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.269 crt - AAAAA

  4.754.694,00 ₫
  3.613.567  - 56.660.104  3.613.567 ₫ - 56.660.104 ₫
 38. Bông tai nữ Venerer

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.488.175,00 ₫
  3.764.132  - 39.749.806  3.764.132 ₫ - 39.749.806 ₫
 39. Bông tai nữ Voyou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 40.386.597  3.011.306 ₫ - 40.386.597 ₫
 40. Bông tai nữ Vulgariser

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 27.367.788  2.624.137 ₫ - 27.367.788 ₫
 41. Bông tai nữ Joetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.747.702,00 ₫
  3.914.697  - 40.103.576  3.914.697 ₫ - 40.103.576 ₫
 42. Bông tai nữ Agueda

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.650.926,00 ₫
  2.774.703  - 35.193.228  2.774.703 ₫ - 35.193.228 ₫
 43. Bông tai nữ Goncalves

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 38.023.400  2.903.759 ₫ - 38.023.400 ₫
 44. Bông tai nữ Musicke

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.452.813,00 ₫
  2.624.137  - 42.452.621  2.624.137 ₫ - 42.452.621 ₫
 45. Bông tai nữ Betwi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  7.452.134,00 ₫
  4.323.375  - 56.249.731  4.323.375 ₫ - 56.249.731 ₫
 46. Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 47. Bông tai nữ Grunewald

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  3.792.434,00 ₫
  2.882.249  - 37.301.703  2.882.249 ₫ - 37.301.703 ₫
 48. Bông tai nữ Kals

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.613.185,00 ₫
  3.506.020  - 43.966.767  3.506.020 ₫ - 43.966.767 ₫
 49. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  6.747.702,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 50. Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 51. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Perkem

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  6.710.628,00 ₫
  3.893.188  - 54.608.229  3.893.188 ₫ - 54.608.229 ₫
 52. Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.123 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.964.594  - 67.344.016  5.964.594 ₫ - 67.344.016 ₫
 53. Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.486.110,00 ₫
  2.602.629  - 28.485.713  2.602.629 ₫ - 28.485.713 ₫
 54. Bông tai nữ Kingsley

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  4.160.357,00 ₫
  3.161.871  - 44.447.897  3.161.871 ₫ - 44.447.897 ₫
 55. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Sekoita

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - AAAAA

  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 51.650.691  3.742.623 ₫ - 51.650.691 ₫
 56. Bông tai nữ Voyagiste

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  5.412.992,00 ₫
  3.140.361  - 42.028.095  3.140.361 ₫ - 42.028.095 ₫
 57. Bông tai nữ Corrigan

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  3.820.736,00 ₫
  2.903.759  - 38.957.357  2.903.759 ₫ - 38.957.357 ₫
 58. Bông tai nữ Evitas

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  3.877.340,00 ₫
  2.946.778  - 38.646.042  2.946.778 ₫ - 38.646.042 ₫
 59. Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  6.673.552,00 ₫
  3.871.679  - 63.254.413  3.871.679 ₫ - 63.254.413 ₫
 60. GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  7.377.982,00 ₫
  4.280.356  - 52.712.007  4.280.356 ₫ - 52.712.007 ₫
 61. Bông tai nữ Studstill

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.098 crt - AAAAA

  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 35.207.377  3.097.343 ₫ - 35.207.377 ₫

You’ve viewed 60 of 441 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng