Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Posie Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Jenee Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.156.184,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Puthika Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.926.916,00 ₫
  3.328.720  - 33.552.158  3.328.720 ₫ - 33.552.158 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Emerson Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.670.839,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Taht Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.284.295,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Drew Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.360.385,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Maple Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  29.215.523,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Hviezda Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.990.452,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  13.314.880,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Curbear Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.055.296,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Benson Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.391.207,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Ezira Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.579.803,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Princetta Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.718.034,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Pootsie Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  6.153.481,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Purlie Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  10.446.860,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Fetu Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  5.842.292,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Avice Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  10.498.229,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Porfiria Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  9.068.004,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Quinta Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.583.241,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Falcila Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Bottego Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.417.778,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  43.667.284,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Sitora Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  9.764.462,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Empilera Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.320.778,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Fabiolita Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  8.076.309,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Eydie Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Fardau Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.902.069,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Quillie Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.847.775,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Poshia Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  8.324.233,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Elon Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.918.762,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Mariano Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  9.284.295,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Pranshi Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.753.258,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Dominik Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  11.325.271,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Ninurta Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  11.152.781,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Penny Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  170.663.431,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Eyshal Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.420.287,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Piuta Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.270.312,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Howard Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.855.345,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Ira Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.861.099,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Lynnette Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.667.401,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Zachary Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.187.235,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Endrit Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  13.105.619,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Larised Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  20.689.056,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Leganued Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.295 crt - VS

  19.757.652,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Astgh Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  8.337.210,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Bituon Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  7.452.310,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  15.961.742,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Hoshi Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  7.084.614,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  17.793.729,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  16.199.934,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  16.199.934,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Glampi Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  15.159.844,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Juldiz Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  6.470.617,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Alterable Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  7.920.039,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Alteration Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.978.707,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Amendment Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  7.391.478,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Bata Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  20.739.885,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Bocah Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  17.546.346,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Challenger Kim Cương

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  10.897.826,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng