Đang tải...
Tìm thấy 73 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  8.449.141,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Posie Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  6.110.492,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Maple Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.42 crt - AAA

  15.210.672,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  9.753.106,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Avice Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.088 crt - AAA

  8.551.608,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  6.768.559,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  13.452.495,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Larised Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  9.414.881,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.295 crt - AAA

  9.700.114,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  7.406.077,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  8.093.882,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.093 crt - AAA

  5.451.617,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.072 crt - AAA

  14.555.850,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  6.597.959,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  17.550.401,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  5.139.346,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.341.578,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  5.335.088,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.068 crt - AAA

  6.568.219,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  6.680.960,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  6.337.059,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Bata Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.152 crt - AAA

  17.711.809,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  15.626.762,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  9.897.480,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  11.295.532,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  8.818.187,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Consultant Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  7.927.067,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Consultation Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  7.749.980,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Discretionary Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  6.564.434,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Dziecko Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  15.191.476,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Enfant Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  17.836.716,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Enforced Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  10.718.575,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Entity Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  6.139.422,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Farverig Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  9.454.895,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Individually Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Individually

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  26.126.614,00 ₫
  10.371.159  - 160.285.236  10.371.159 ₫ - 160.285.236 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.304 crt - AAA

  37.611.132,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  16.230.755,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Lintang Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.835.456,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Naledi Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naledi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.163 crt - AAA

  9.692.544,00 ₫
  5.069.322  - 64.995.476  5.069.322 ₫ - 64.995.476 ₫
 45. Lắc Tay Kim Cương
 46. Vòng tay trẻ em Odsjaj Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Odsjaj

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  13.335.698,00 ₫
  7.097.052  - 19.087.689  7.097.052 ₫ - 19.087.689 ₫
 47. Vòng tay trẻ em Onwunwu Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onwunwu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  31.912.402,00 ₫
  13.399.234  - 192.593.722  13.399.234 ₫ - 192.593.722 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Sitora Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  8.520.788,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Stralucire Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Stralucire

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.018 crt - AAA

  13.937.799,00 ₫
  6.888.872  - 20.221.056  6.888.872 ₫ - 20.221.056 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Taht Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  8.689.494,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Ildaite Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ildaite

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.901.113,00 ₫
  4.136.567  - 47.881.440  4.136.567 ₫ - 47.881.440 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Kesucian Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  9.858.277,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Kleurich Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kleurich

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.058 crt - AAA

  7.530.985,00 ₫
  4.156.845  - 44.812.816  4.156.845 ₫ - 44.812.816 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Kolere Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kolere

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.3 crt - AAA

  9.631.172,00 ₫
  4.787.604  - 61.629.451  4.787.604 ₫ - 61.629.451 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Mabulukon Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mabulukon

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.128 crt - AAA

  9.174.257,00 ₫
  4.927.381  - 60.845.389  4.927.381 ₫ - 60.845.389 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Mchezo Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mchezo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  8.887.131,00 ₫
  4.886.827  - 56.222.172  4.886.827 ₫ - 56.222.172 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Naupang Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naupang

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.128 crt - AAA

  7.509.626,00 ₫
  4.027.340  - 51.315.064  4.027.340 ₫ - 51.315.064 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Nevinnost Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Nevinnost

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  8.422.915,00 ₫
  4.744.886  - 50.585.082  4.744.886 ₫ - 50.585.082 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Ragsak Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ragsak

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  23.668.466,00 ₫
  11.122.500  - 143.279.350  11.122.500 ₫ - 143.279.350 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Spalvinga Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Spalvinga

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.24 crt - AAA

  8.625.418,00 ₫
  4.319.063  - 64.603.452  4.319.063 ₫ - 64.603.452 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Invariable Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Invariable

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.072 crt - AAA

  16.397.569,00 ₫
  7.908.143  - 28.874.863  7.908.143 ₫ - 28.874.863 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Involved Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Involved

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  15.989.319,00 ₫
  7.732.407  - 26.100.928  7.732.407 ₫ - 26.100.928 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Katovice Đá Rhodolite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Katovice

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  6.864.538,00 ₫
  3.852.685  - 41.338.639  3.852.685 ₫ - 41.338.639 ₫

You’ve viewed 60 of 73 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng