Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Dominik Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  9.405.688,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.004 crt - AAA

  7.510.437,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Posie Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  6.272.711,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.018 crt - AAA

  8.851.713,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  10.556.357,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  9.312.142,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.04 crt - AAA

  9.174.257,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  7.860.018,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.01 crt - AAA

  8.220.684,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  10.162.167,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.018 crt - AAA

  6.018.299,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  8.107.942,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  11.401.785,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.072 crt - AAA

  9.690.651,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.076 crt - AAA

  9.040.967,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  6.766.666,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  8.502.132,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Drew Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Benson Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  7.201.952,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Elon Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  8.864.690,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Emerson Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  8.616.767,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Howard Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.02 crt - AAA

  6.612.018,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Ira Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.036 crt - AAA

  7.212.225,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Jenee Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  6.102.112,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Lynnette Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.04 crt - AAA

  9.126.673,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Mariano Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.025 crt - AAA

  8.986.895,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Zachary Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  8.970.944,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Maple Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.42 crt - AAA

  17.508.765,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.168 crt - AAA

  10.699.380,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.136 crt - AAA

  9.206.160,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Avice Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.088 crt - AAA

  9.254.555,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  7.011.886,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.28 crt - AAA

  13.263.241,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Larised Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  9.225.627,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.295 crt - AAA

  9.510.860,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  7.649.404,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  8.147.955,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.093 crt - AAA

  5.667.908,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.072 crt - AAA

  14.582.887,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  6.868.323,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  17.604.474,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.036 crt - AAA

  5.274.528,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  14.943.553,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  5.422.688,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.054 crt - AAA

  5.524.343,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.068 crt - AAA

  6.865.620,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.064 crt - AAA

  7.059.470,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.054 crt - AAA

  6.364.095,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Bata Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.152 crt - AAA

  18.576.974,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  16.167.490,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  9.843.407,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  11.755.150,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  8.764.114,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Consultant Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  8.251.504,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultation Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  8.074.417,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Discretionary Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  6.861.835,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Dziecko Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  15.651.094,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng