Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Jenee Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  6.075.075,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Posie Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.191.601,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Benson Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Pootsie Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.018 crt - AAA

  5.883.117,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Drew Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Quillie Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.739.630,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Poshia Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  8.026.832,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Porfiria Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.018 crt - AAA

  8.770.603,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Pranshi Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.320.675,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Puthika Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.004 crt - AAA

  7.456.364,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Falcila Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  8.139.574,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Quinta Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  8.475.096,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Penny Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.55 crt - AAA

  75.873.845,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Eydie Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  10.502.284,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Eyshal Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  9.149.923,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Ezira Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  9.093.148,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Fabiolita Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  7.778.908,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Fardau Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  14.144.357,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Piuta Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  9.999.948,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Princetta Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  9.825.833,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Purlie Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.076 crt - AAA

  9.149.113,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Elon Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  8.837.653,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Emerson Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  8.589.730,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Howard Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  6.449.800,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Ira Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  7.212.225,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Lynnette Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  9.072.600,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Mariano Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.025 crt - AAA

  8.770.603,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Zachary Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  8.970.944,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Dominik Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.092 crt - AAA

  9.081.251,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Maple Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.42 crt - AAA

  16.021.764,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Endrit Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  11.050.853,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Ninurta Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.136 crt - AAA

  9.476.524,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Avice Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  9.308.627,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Bottego Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  7.336.323,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Empilera Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  14.939.497,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Larised Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  12.307.775,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Leganued Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.295 crt - AAA

  11.376.371,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Curbear Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  7.973.841,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Astgh Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  8.147.955,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Bituon Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.093 crt - AAA

  6.100.490,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  14.799.178,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Hoshi Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  6.787.213,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  17.604.474,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Fetu Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.274.528,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Glampi Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  14.862.443,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Hviezda Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  5.503.797,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Juldiz Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.054 crt - AAA

  5.605.452,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Alterable Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.068 crt - AAA

  6.838.583,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alteration Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Amendment Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.054 crt - AAA

  6.445.204,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Bata Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.152 crt - AAA

  18.874.374,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bocah Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  16.356.744,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Challenger Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.054 crt - AAA

  10.330.062,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Challenging Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  11.917.369,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Consultancy Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.054 crt - AAA

  9.142.625,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultant Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultation Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.993.308,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Discretionary Kim Cương Đen

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  6.942.944,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng