Đang tải...
Tìm thấy 50 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.056 crt - AAA

  9.846.110,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  10.654.229,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.006 crt - AAA

  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  9.144.246,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  12.329.403,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  9.242.118,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Astra Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.88 crt - AAA

  14.647.503,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 8. Dây chuyền trẻ em Birdie Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  23.953.699,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Dây chuyền trẻ em Cutie Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.2 crt - AAA

  16.511.662,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Ladybug Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.745.214,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  17.560.675,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  16.993.991,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  9.852.600,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.15 crt - AAA

  11.724.329,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.02 crt - AAA

  10.677.479,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  13.406.533,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 18. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  9.710.928,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 19. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.15 crt - AAA

  15.237.166,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  10.694.242,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Garnet

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  10.446.318,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.12 crt - AAA

  14.100.017,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.142 crt - AAA

  14.537.193,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  11.456.667,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.15 crt - AAA

  12.643.295,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  12.608.689,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  9.506.804,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.045 crt - AAA

  8.748.163,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  9.029.611,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.012 crt - AAA

  9.958.852,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.025 crt - AAA

  8.994.194,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.027 crt - AAA

  9.041.777,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  8.862.797,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  7.983.844,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  9.835.837,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  7.866.506,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  12.673.036,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.004 crt - AAA

  10.738.040,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  11.209.825,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.006 crt - AAA

  11.206.853,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.012 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 46. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 47. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  11.119.253,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  10.598.263,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  9.748.238,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  10.490.118,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.12 crt - AAA

  11.589.147,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  10.660.717,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Đá Garnet

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  8.539.441,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫

You’ve viewed 50 of 50 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng