Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  7.710.776,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Bazza Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  17.927.018,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Birdie Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  46.718.340,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Loche Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.184 crt - AAA

  12.744.412,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  7.612.905,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  10.652.336,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  10.359.801,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  10.839.697,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  16.157.485,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  10.014.818,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  9.395.143,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Astra Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  17.891.870,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.36 crt - AAA

  13.735.295,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Ladybug Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  32.479.355,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.873.146,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.835.254,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  14.130.297,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  11.335.544,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  11.357.175,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 22. Dây chuyền trẻ em Cutie Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.2 crt - AAA

  20.350.829,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  18.263.621,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  17.696.937,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  12.156.911,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  13.974.297,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.15 crt - AAA

  17.346.005,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  10.748.315,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 30. Dây chuyền trẻ em Cosmos Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  10.500.391,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.181.473,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.142 crt - AAA

  17.727.488,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  12.100.946,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  11.564.813,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.852.016,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  9.296.191,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  9.587.913,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  8.937.418,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  9.083.684,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  10.121.070,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.025 crt - AAA

  9.210.485,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.027 crt - AAA

  9.420.286,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  9.214.271,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  9.198.319,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  8.064.953,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  10.133.237,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  11.867.892,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  9.727.962,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.004 crt - AAA

  10.765.076,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  11.287.962,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.012 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  10.679.373,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  9.829.348,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.913.584,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  9.587.913,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  10.871.331,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.005 crt - AAA

  9.206.699,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.377.300,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Inger Kim Cương Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.448.134,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.006 crt - AAA

  9.410.825,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  9.235.628,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  12.994.769,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng