Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  16.993.991,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.398.000,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  8.190.943,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Krause Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Krause

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  12.553.264,00 ₫
  4.075.735  - 68.469.654  4.075.735 ₫ - 68.469.654 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Đá Tanzanite

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  8.782.768,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng