Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  12.410.512,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Cutie Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.2 crt - AAA

  17.566.081,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Astra Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.88 crt - AAA

  16.215.613,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Birdie Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  46.096.503,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  11.059.775,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Ladybug Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.88 crt - AAA

  30.289.407,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  17.966.221,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  17.399.537,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  9.960.745,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  9.097.742,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  11.805.438,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  10.758.588,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  13.730.969,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  9.819.073,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Arbana Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Arbana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  16.426.768,00 ₫
  6.534.154  - 80.892.877  6.534.154 ₫ - 80.892.877 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  10.694.242,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 18. Dây chuyền trẻ em Cosmos Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  10.446.318,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Emanuela Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Emanuela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  14.613.708,00 ₫
  5.920.969  - 73.538.981  5.920.969 ₫ - 73.538.981 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  15.645.685,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  11.803.546,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  11.483.703,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Norte Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Norte

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  12.940.696,00 ₫
  5.277.503  - 65.428.061  5.277.503 ₫ - 65.428.061 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  12.716.834,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  9.242.118,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  9.560.876,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  8.802.236,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  9.029.611,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  10.066.997,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Feyha Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Feyha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.025 crt - AAA

  9.129.376,00 ₫
  3.565.558  - 37.810.388  3.565.558 ₫ - 37.810.388 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.027 crt - AAA

  9.231.032,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Haver Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Haver

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  9.079.089,00 ₫
  3.470.120  - 35.647.479  3.470.120 ₫ - 35.647.479 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  9.171.282,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  8.037.916,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  10.025.091,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  9.353.507,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  12.700.072,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  10.143.510,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  9.430.562,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Periru Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Periru

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.004 crt - AAA

  10.738.040,00 ₫
  4.477.225  - 46.164.629  4.477.225 ₫ - 46.164.629 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  13.291.627,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  11.260.925,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  8.923.358,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  11.254.435,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Yadra Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yadra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  10.625.300,00 ₫
  4.325.822  - 47.016.281  4.325.822 ₫ - 47.016.281 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  9.775.275,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  10.598.263,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  11.643.220,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  9.560.876,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.005 crt - AAA

  10.844.295,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.005 crt - AAA

  9.179.663,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  9.323.227,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Inger Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  9.394.061,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  9.383.788,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Jenni Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jenni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  9.181.555,00 ₫
  3.287.624  - 37.959.088  3.287.624 ₫ - 37.959.088 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Katheryn Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Katheryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  12.616.259,00 ₫
  5.013.628  - 60.291.147  5.013.628 ₫ - 60.291.147 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.042 crt - AAA

  9.328.904,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  10.711.274,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.145 crt - AAA

  13.234.311,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Jarmen Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarmen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.035 crt - AAA

  11.106.276,00 ₫
  3.955.423  - 49.003.452  3.955.423 ₫ - 49.003.452 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng